ทีมผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและคณะร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขคนใหม่อย่างอบอุ่น

Publish 2018-08-16 20:40:15


วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.  นายสุขสันติ พักธรรมนัก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  นำทีมผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒ  คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และ นางพิชญา คำเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภรรยา ได้เดินทางมารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี คนใหม่ เพื่อช่วยกันพัฒนาสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง และยังมี คณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่มาร่วมส่งกันอย่างมากมายนายวิวัฒ  คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี โดยไปวัดพระนอนจักรสีห์ ศาลหลักเมือง และเข้ามาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กราบไหว้พระพุทธสิงห์ประทานพร  ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และได้นำพระพุทธรูปไปตั้งที่ห้องทำงาน จากนั้นคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดยร่วมรับชมวีดิทัศน์แนะนำองค์กรของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นภาพ/ข่าว ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สิงห์บุรี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง