ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย จัดเสวนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ในจังหวัดหนองคาย

Publish 2018-08-16 17:29:58


วันที่ 16 ส.ค.61 เวลา 10.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เฮือนผ้าไทย  ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสุชาติ จุลพูล ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย เป็นประธาน เปิดเสวนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ในจังหวัดหนองคาย โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย นายวรากร เจียรเสริมสิน นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย นายณัฐปคัลภ์ ไชยมุติ ประธานชมรมรักษ์ผ้าไทหนองคาย นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร ศิลปินแห่งชาติด้านเรขศิลป์ นักอนุรักษ์ผ้าโบราณจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากร

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย จัดเสวนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


ทั้งนี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย ได้รับงบประมาณจากกรมหม่อนไหม เพื่อจัดเสวนา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและไหม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และองค์ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหมให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบการท่องเที่ยวเกษตรแบบสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้ภาคเกษตร จากการท่องเที่ยว และบริการ จึงได้จัดงานเสวนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ในจังหวัดหนองคายขึ้น

เสวนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ในจังหวัดหนองคาย


สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา กว่า 30 คน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน,มงคล กรรณิการ์,วิษณุ ยุนิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย