ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
"อุดรธานี" สปสช.เขต 8 อุดรธานี รับฟังความคิดเห็นทั่วไปผู้รับบริการระบบหลักประกันสุขภาพ

                         เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน 2552  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 8  อุดรธานี  ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  จ.หนองบัวลำภู  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2552  ณ ห้องประชุมร่มไทร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู   โดยมีผู้แทนหน่วยบริการ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีกว่า 100  คน       

                          นพ.บุญชัย   ธีระกาญจน์   ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภูประธานการประชุม  กล่าวว่า  การรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นยิ่ง   ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนผู้ให้บริการและผู้รับบริการนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา   นับเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงอันเกิดขึ้นจากขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพ  ที่นำสู่การปรับปรุงเชิงนโยบายและการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ตามศักยภาพและความจำเป็น    

            นพ.ปรีดา  แต้อารักษ์  ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 8 อุดรธานี   กล่าวถึงประเด็นรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากเวทีประชุมว่า  สปสช.จัดให้มีการรับฟังความเห็น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี    โดยการรับฟังในประเด็นที่กฎหมายกำหนด     ประเด็นตามสภาพปัญหาสุขภาพของพื้นที่   และประเด็นนโยบายทางยุทธศาสตร์ที่เน้นเฉพาะ   ซึ่ง สปสช. จะรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศสู่การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไป

นพ.ปรีดา  กล่าวต่อว่าสำหรับข้อเสนอในเวที จ.หนองบัวลำภู   ด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข   เสนอให้มีการพัฒนาระบบให้เกิดบริการดี   ยามีคุณภาพ  หน่วยบริการได้รับงบประมาณเพียงพอ   สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น    ด้านสิทธิประโยชน์ให้เพิ่มความครอบคลุม    เรื่อง   การรักษาภาวะมีบุตรยาก  , การรักษาผู้ป่วยโรคจิตที่เกิน 15 วัน (สิ้นสุดการรักษา), คุ้มครองผู้ประสบภัยอุบัติเหตุ   สปสช.ควรคุ้มครองไปก่อนแล้วจึงเรียกเก็บจากกองทุนฯ  ไม่ควรเก็บที่ผู้ป่วยโดยตรงในส่วน พรบ.รถก่อนใช้สิทธิบัตรทอง, การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  และการรักษาผู้ป่วยในเกิน 180 วัน  (รักษาสิ้นสุดการรักษา)    นอกจากนี้ด้านการเข้าถึงบริการ  ไม่ควรจำกัดจำนวนครั้งในการเปลี่ยนสิทธิสถานบริการ   และสามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ    โดย สปสช.ควรพัฒนาระบบการเรียกเก็บเงินของหน่วยบริการที่มีประสิทธิภาพ   

ที่มา : สถานีวิทยุ ทีนิวส์ วิทยุประชาชนอุดรธานี
วัน - เวลา : 2009-11-10 08:39:19