ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ฟาร์มโคนมไทย เดนมาร์ด หรือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทสไทย( อ ส ค )

จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย       เมื่อ พ. ศ. 2500   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ก   ทรงให้ความสนพระราชฤทัย เกี่ยวกับกิจการเลี้ยงโคนมของเดนมาร์กเป็นอย่างมาก  ต่อมา  รัฐบาลเดนมาร์กและสมาคมเกษตรโคนมเดนมาร์คได้ร่วมใจกันน้อมเกล้า   ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม   โดยร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดตั้งฟาร์โคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนนมไทย  เดนมาร์คขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และพระเจ้าเฟรดเดอริดพระมหากษัตริองค์ที่  ๙ ของประเทศเดนมาร์ได้เสด็จไปทรงเปิดฟราร์มโคนม   เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๓   ต่อมาได้โอนกิจการทั้งหมดให้รัฐบาลไทยและให้จัดเป็น   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   (อ. ส. ค. )  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม และรับซื้อนมดิบจากเกษตรกร  มาแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย  เดนมาร์ด เพื่อนแท้ ห่วงใยคุณ   นมไทยเดนมาร์ ค    หลายท่านทราบมั้ยค่ะว่า  ทำไม  ถึงเรียกว่าตราวัวแดง   ปุ๊กก๊อยากเชิญหลายท่านมาเที่ยวมวกเหล็กค่ะ    บรรยายกาศดีมากมีน้ำตกมวกเหล็ก    น้ำตกวนอุทยานเจ็คสาวน้อย   และจุดที่ท่องเที่ยวหลายพื้นที่ค่ะ     ดังคำขวัญอำเภอมวกเหล็กที่ว่า  เนื้อนุ่มนมดี  กระหรี่พัปดัง    คลังเครืองหนัง  วังรีสอร์ทยอดน้ำตก    เพราะมั้ยค่ะ คำขวัญ     นมไทยเดนมาร์ค  มีตราสัญลักษณ์รูป (วัวแดง )  วัวแดงสองแม่ลูกหันหน้าเข้าหากัน    ถ่ายทอดความรักผูกพันของความเป็นไทยได้อย่างอบอุ๋น  บ่งบอกถึงความรัก    ความผูกพัน   และความสามัคคีกลมเกลียว    ความร่วมมือ และการพึ่งพา อาสัยกันเช่นเดียวกับ อ. ส.ค. กับการเกษตรชาวโคนมที่ผลิตน้ำนมจากใจคนไทย  ไม่ใช่น้ำนมของต่างชาติ  เป็นโคนมสดแท้ไม่มีสารเมลามีน  ไม่มีส่วนผสมนมผง    ไทยเดน  เดนมาร์คจึงเป็นสือผสานใจคนไทย   โดยเกษตรไทยร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยเข็งแข็ง   คนไทยแข็งแรงค่ะ   นมสดมีปรโยชน์  ดื่มได้หมดทุกเพศทุกวัย   ทุกคนจงร่วมใจดื่มนมนั้นไซร์  ร่างกายเราแข็งแรงค่ะ     ปุ๊กกี๊เชิญหลายท่านมาเที่ยวอำเภอเรานะค่ะ  ท่องเที่ยว  ทุกวัน  ทั้งปี  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่  อ. ศ. อ.    + ชมวิดิทัศน์ อ.ศ.ค.   +แสดงการรีดนมแม่โค  +  แสดงการป้อนนมโค  +  แสดงการบ่วงบาศโค  +  ชมการรีดสัตว์ไทย เดนมาร์ค   +นำชมกระบวนการแปรรูบน้ำนมที่โรงงานนม   ส น ง.ภาคกลาง    บรรยายกาศร่มรืนของฟาร์มโคนมไทย  เดนมาร์คค่ะ

ที่มา : ปุ๊กกี๊ วิทยุชุมชนคนมวกเหล็ก FM 92.00 ติดต่อ โฆรณาได้ที่ 087 122 0157 หรือ 036 344 824
วัน - เวลา : 2010-07-12 14:29:51