ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
• การเล่นแชร์ ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ. ศ.2534
เรา คงจะได้ยินคำว่า “แชร์” หรือเคยเล่นแชร์มาแล้ว และบางคนอาจเป็นหัวหน้าวงแชร์ และก็เคยถูกโกงแชร์มาบ้างแล้วก็ได้ ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2534 เรายังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ ซึ่งการเล่นแชร์ในอดีตเกิดจากรวมกลุ่มของผู้คน จำนวนหนึ่ง มาร่วมนั่งคุยกัน ในการแก้ปัญหาของความเดือดร้อน ในเรื่องการเงิน ก็เลยคิดขึ้นได้ว่า เราน่าจะเอาเงินที่มีอยู่เล็กๆน้อยๆ มากองรวมกันแล้วมอบให้ กับคนที่มีความเดือดร้อน แล้ว
ค่อยเอามาคืนกันที่หลัง โดยมีการตกลงกันการตกลงนั้นก็ คือ สัญญา การสัญญานั้น ไม่ได้จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นสัญญาให้กันโดยคำพูด เป็นเพราะคนสมัยก่อนเขารักษาคำพูด น่าคงเป็นเช่นนั้น เพราะสมัยก่อนถ้าหากกินข้าวบ้านใครแล้ว เขาถือว่าเป็นบุญคุณ มีวัวมีควายสักตัวเขาก็ไม่ลักไม่ขโมย ต่างกับสมัยนี้กินข้าวเสร็จ มันลักเอายางแผ่นไปเสียแล้ว และต่อมาการรวบรวมเงินก้อนที่ว่านั้น ได้มีการตั้งชื่อกันว่าเล่นแชร์ การคืนเงินก็มาปรับเปลี่ยนเป็น รายงวด เป็นเพราะไม่ต้องการให้คนที่ เอาเงินไปต้องมีความเดือดร้อน และสามารถผ่อนส่งได้ และที่เงินได้คืนมา ก็จะให้กับผู้เดือดร้อนรายต่อไป ต่อมาการพัฒนาการเล่นแชร์ ก็พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นมากมาย ถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการเล่นแชร์ เพราะระยะหลังๆผู้คนจะมีความเดือดร้อน ทางการเงินกันมากขึ้น ต่างคนต่างก็มีความประสงค์ ที่จะได้เงินก่อนใคร เมื่อถึงเวลานั้นทุกคนก็เลยมาคิดกันว่าต่อไปจะต้องมีการจับฉลาก เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ได้ใครคนไหนก็คนนั้นเอาไป ก็เลยตกลงกันได้ และต่อมาการเล่นแชร์ ก็ได้ขยายวงการออกไปมาก จนเกิดการพัฒนาเรื่องของสวัสดิ การเงินแชร์
ก็เกิดขึ้น คือ ตกลงกันว่า ต่อไปใครจะเอาเงินแชร์ก็ต้องให้มีการประมูลหรือว่าเปีย ให้คนที่ประมูลหรือเปียได้ ต้องให้สวัสดิการ หรือดอกเบี้ย นี้คือสาเหตุของการเกิดดอกเบี้ยเงินแชร์ และนี่คือที่ไปที่มาของการเล่นแชร์ แต่ก่อน ปี พ.ศ.2543 พ.ร.บ.แชร์ยังไม่เกิด ดังนั้นการให้ ความหมาย การตีความ หรือความเข้าใจ จึงไม่ค่อยชัดเจน ดูแล้วคลุมเครือ ไม่แน่ไม่นอนตลอดมา ซึ่งหลังจากมีการล้มสลายของวงแชร์ต่างๆเป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศ พลอยทรุดโทรม ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อน จึงได้มีการพยายาม ให้ความหมายของคำว่า "แชร์" โดยดูเจตนาที่แท้จริง ในการเล่นแชร์ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา จนกระทั่งเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2534 จึงได้มีการประกาศกฎหมาย เกี่ยวกับการเล่นแชร์ ก็คือพระราชบัญญัติแชร์ พ.ศ.2534 ลงในหนังสือ ราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2534 เป็นต้นมา
อีเมล์ : hs9hgj@hotmail.com
วัน - เวลา : 2009-06-07 05:31:10
ผู้ตั้งกระทู้ : rattanajan
ความเห็นที่ 7
รายละเอียด :
“บลูโอเชียน สยาม" คดีจบลงอย่างไร มีบทลงโทษอย่างไรบ้าง
ชื่อผู้แสดงความเห็น :
น้อง
อีเมล์ :
oraphin_ch@hotmail.com
วัน - เวลา :
2010-02-18 18:19:34
ความเห็นที่ 6
รายละเอียด :
สิทธิชัย วงศ์เสถียรชัย
สิ่งที่คุณต้องตอบ???

ภาค 1 REJUVEENATE
เห็นด้วยครับท่าน แต่...ไม่ทั้งหมด!!!!
ปัญหาที่เห็นโพสต์กันบ่อยก็คิอเรื่องการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้ตรงตามกำหนด ถ้าท่านไม่เจอปัญหานี้ก็ดีไป แต่ถ้าใครเจอด้วยตัวเองหรีอในสายงานจะเข้าใจดีว่ามีความรู้สึกอย่างไร? บางท่านตามมาตั้ง3เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับ แล้วจะให้มีอารมณ์มาคิดบวกได้ไง? ไม่ว่าจะส่งรายชื่อผ่านเว็บบอร์ดครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไร้วี่แววว่าจะได้ Down Lineบางท่านเข้าใจง่ายก็ค่อยยังชั่ว แต่ส่วนมากแล้วไม่เข้าใจหรือไม่ยอมเข้าใจก็มากดดันUp Line จนแทบไม่มองหน้ากัน ผมถามว่าบริษัทฯเคยใส่ใจปัญหานี้ไม๊? ติดต่อผ่านใครก็ไม่ได้เรื่อง แม้แต่คุณสิทธิชัยก็ช่วยอะไรไม่ได้(แต่จะช่วยได้เฉพาะสายงานที่ใกล้ตัวเท่านั้น) xxxเรื่องจะให้ไปบอกคนอื่นให้มาทำธุรกิจนั่นนะเหรอ อย่าให้พูดเลย แค่ชื่อบริษัทก็ไม่อยากเอ่ยถึง (สำหรับคนที่มีมนุษยธรรม) ตราบใดที่ปัญหายังไม่มีการแก้ไข อย่าหวังเลยว่าจะรุ่ง นี่แค่ปัญหาเดียวนะที่หยิบมาพูดแต่ยังมีอีกมากมายที่ยังรอคำตอบเช่น ค่าทำบัตรATMถูกตัดเงินไปแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะได้กัน,เรื่องทำให้ถูกต้องตามกฏหมายไทยดำเนินการไปถึงไหนแล้วหรือไม่ทำอะไรสักอย่าง,เรื่องการโฆษณาเกินจริงว่าใช้แล้วหน้าจะอ่อนกว่าวัยถึงสิบปีนั้น ความจริงเป็นอย่างไรคงอยู่ในใจทุกท่านแล้ว มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบไม๊? เอาแค่นี้ก่อนครับ เหนื่อย...หรือใครอยากจะแสดงความคิดเห็นก็เรียนเชิญได้นะครับ นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ท่านไม่ต้องสนใจก็ได้
โดย: จะลงเอยอย่างไร? [2 ต.ค. 51 10:05] ( IP A:222.123.69.151
Rejuvenate โต้ข่าวแชร์ลูกโซ่ทำงานแล้วไม่ได้เงิน
หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ วันที่ 31 สิงหาคม 2551
เผยหลักฐานเด็ดทำงานได้เงิน4พันเหรียญ/เดือน?Rejuvenate? ชี้แจงข่าวกรณีเป็นธุรกิจแชร์ ลูกโซ่ทำงานแล้วไม่ได้เงินไม่เป็นความจริง ยืนยันมีหลักฐานเพียงพอสามารถพิสูจน์ได้ พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้บริโภคอย่าง ต่อเนื่องหลังมีคนแห่เข้ามาสมัครสมาชิกเพียง 2 เดือนมากกว่า 4,000 คน ระบุเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนตุลาคม 2551 นี้นายวุฒิ ภัคประเสริฐ ผู้จำหน่ายอิสระ บริษัท Rejuvenate WorldWide Co. ผู้นำ ธุรกิจออนไลน์ที่มีการเปิดให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า Rejuvenate Live เปิดเผย ถึงกระแสข่าวจากหนังสือพิมพ์บางฉบับที่เสนอข่าวเชื่อมโยงบริษัทว่าเป็นบริษัทแชร์ ลูกโซ่และเข้ามาสมัคร สมาชิกแล้วไม่ได้รับเงิน ค่าคอมมิสชั่นบ้างว่าข่าวดังกล่าวที่เสนอออกมานั้นบริษัทขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีหลักฐานต่างๆที่สามารถพิสูจน์ได้?จากข่าวที่พยายามดึงบริษัทว่าเป็นมันนี่เกมโดยที่ไม่มีเนื้อข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรและไม่ถาม ด้วยก็ไปโยงว่าเราเป็นมันนี่เกมบ้างปั่นเงินบ้าง เป็นของคนไทยบ้าง ของส่งจากแถบประเทศมาเลเซียบ้าง ของส่งจากแถบคลอง เตยบ้าง ซึ่งจริงๆ แล้ว ความจริงไม่มีอย่างนั้นเลย และตอนหลังๆหนักขึ้นกว่านั้นอีก ว่าทำมาแล้ว 2 เดือน ไม่ได้ เงินบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วผมขอยกตัวอย่าง ว่าผมเองเข้ามาสมัครเมื่อวันที่ 25 และจ่ายเงินวันที่ 26 และปัดรอบวันที่ 28 วันที่ 6 ของอีกเดือนถัดมาต้องมีการแจ้งเรื่องของรอบคอมมิสชั่นผมก็ได้รับค่าคอมมิสชั่นแล้วครับขนาด 6-7 วันเขาตัดรอบเขาก็จ่ายค่าคอมมิสชั่น แล้ว? นายวุฒิ กล่าวทั้งนี้จริงๆ แล้วธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจอิสระสมาชิกสามารถทำที่ไหน ก็ได้ที่สามารถมีเงินมาเลี้ยงดูสมาชิกใน ครอบครัว แต่ในรูปแบบของบางบริษัท นั้นหากไม่ดีพอ หรือรายได้จ่ายไม่ดีพอ ทำกำไรมากเกินไป รวมทั้งระบบซับพอร์ต ไม่ดีพอ ก็ไม่สามารถที่จะฉุดรั้งสมาชิกให้อยู่กับบริษัทได้ ดังนั้นเมื่อสมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจึงทำให้สมาชิกหันไปหาที่ทำธุรกิจบริษัทอื่นๆสำหรับจุดประสงค์บริษัท Rejuvenate WorldWide Co. เปิดทำการ มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลาย แห่งทำกำไรต่อผู้บริโภคมามากแล้ว ขณะที่บริษัทเองมุ่งหวังให้สมาชิกสร้าง เครือข่ายผู้บริโภคขึ้นมาเมื่อเป็นผู้บริโภคและสามารถสร้างเครือข่ายได้มากขึ้น ดังนั้นเท่ากับว่าได้รับเงินคืนต่อการที่ได้ลงทุนไปแล้ว ?บริษัทนี้เพิ่งเปิดใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการเปิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค โดยมีสินค้าที่มีคุณภาพสุดยอดมากคือ Ageless จึงทำให้ที่ผ่านมาในประเทศไทยจึงไม่มีออฟฟิศอยู่แล้ว เพราะว่าจะไม่เน้นในเรื่องของออฟฟิศแต่จะเน้นเรื่องเสิร์ฟ เวอร์ในการทำงานมากกว่า จึงมีการสมัคร สมาชิกผ่านทางอินเตอร์เน็ตกับบริษัทโดยไม่เสียค่าสมัคร? นายวุฒิ กล่าวอย่างไรก็ดี ภายในเดือนตุลาคม 2551 นี้บริษัทจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และวันที่ 1 เดือนกันยายน 2551นี้บริษัทจะเปิดตัวอย่างเป็นทาง การที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทคาดว่าจะมีการเปิดออฟฟิศในประเทศไทยได้ภายในเดือนตุลาคม 2551 นี้ด้วย แต่ในเบื้องต้นออฟฟิศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสาขาของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งอาจจะเป็นออฟฟิศในการประสานงาน และเป็นศูนย์กระจายสินค้าเป็นต้น ?ในชั่วโมงที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แล้วเรามีงานออนไลน์มีธุรกิจออนไลน์ทำ ซึ่งเป็นรูปแบบของอีคอมเมิร์ซโดยไม่ต้องออกนอกบ้าน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้มหาศาล ขณะเดียวกันบริษัทของเราเกิดขึ้นมานี้นับว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากในช่วงที่เศรษฐกิจตกสะเก็ดอย่างนี้เรานำเงินตราเข้าประเทศปีหนึ่งเรารับรองได้ว่าหลายพันล้านบาท ในขณะนี้ผู้นำทุกคนได้เงินกันกว่า 3-4 พันเหรียญต่อคนต่อเดือน และผมเองเดือนก่อนก็ได้รับเงินกว่า 5,700 เหรียญต่อเดือนนะครับ? นายวุฒิ กล่าวนายวุฒิ กล่าวว่าด้วยระบบออนไลน์ในส่วนตัวมีประสบการณ์ทำงานมากว่า 7 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มองหางานที่มีระบบออนไลน์มาซัพพอร์ตที่สามารถได้เงินจริงๆ และได้มาเจอบริษัท Rejuvenate WorldWide Co. ซึ่งบอกได้ว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ที่ทำงานมา ขณะที่ตัวสินค้าสามารถบอกได้เลยว่าผลตอบรับจากคนทั่วโลกมากกว่า 13,000 คนและที่ชำระเงินไปแล้วมากกว่า 26,000 ขวด ยังคงไม่มีกรณีที่เกิดอาการแพ้กลับแต่อย่างใด และจากการที่ได้ทด ลองใช้เองปรากฏว่าหน้าใสขึ้น ดังนั้น ในส่วนตัวจึงมั่นใจในตัวสินค้าแม้ว่าบริษัทจะไม่เข้ามาในไทย ในส่วนตัวก็จะสั่งซื้อเนื่องจากพึงพอใจในสินค้าทั้งนี้ จากกระแสการตอบรับจากผู้บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ปัจจุบันมีคนหลั่งไหลเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกในประเทศไทยมากกว่า 4,000 คน จากสมาชิกทั้งโลกกว่า 100,000 คน เนื่องจากบริษัทเริ่มเปิดดำเนินการมาเพียงระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเท่า นั้น ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับที่แรงมาก ด้านนายสิทธิชัย วงศ์เสถียรชัย ผู้จำหน่ายอิสระ บริษัท Rejuvenate WorldWide Co. กล่าวเพิ่มเติมว่ากระแสข่าวที่เป็นสมาชิกของบริษัททำงานแล้วไม่ได้เงินนั้น ในส่วนตัวมีหลักฐานสามารถที่จะตรวจสอบได้ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ที่เบอร์โทร. 0-2685-7158-60 และระบบของ บริษัทยังคงสามารถโอนเงินผ่านธนาคารอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ธนาคารกสิกร ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย เป็นต้นทั้งนี้ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกที่ได้รับเงินแล้วประมาณ 500 คน ซึ่งเป็น การทยอยโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาเรื่อยๆ เป็นประจำทุกๆ วัน เนื่องจาก ระบบของบริษัทมีความพร้อมดีมากทำให้คนสนใจเข้ามาสมัครสมาชิกเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาสำคัญของบริษัทคือปัจจุบันคู่แข่งขันทางธุรกิจอาจจะเสียผลประโยชน์เมื่อแม่ทีมจากหลายบริษัทต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาสมัครสมาชิกกับบริษัทมาก จึงเชื่อว่าบริษัทเหล่านั้นจึงให้ข้อมูลข่าวสารในทางลบว่าทำที่บริษัทนี้แล้วไม่ได้เงินไม่มีใครได้เงินเลยสักคน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างมากเลย ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร กรุงเทพได้เลยว่ามีการโอนเงินมาจริงหรือไม่ซึ่งสามารถตรวจสอบได้สำหรับขั้นตอนในการสมัครเป็นสมาชิก RejuvenateLive นั้น เพียงสั่งซื้อสินค้าราคา 99.90 เหรียญสหรัฐ บวกค่าจัดส่ง จะได้รับสินค้าภายใน 14 วัน เมื่อมีรายได้จากการทำธุรกิจสามารถรับเป็นเช็คเงินสด หรือสั่งทำบัตร ATM รับรายได้ผ่านบัตรนี้กดเงินสดได้จากตู้ ATM ทั่วโลก หรือสั่งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยได้ทันที โดยผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของไทยในสหรัฐอเมริกาโอนเข้าสู่บัญชีในประเทศไทยได้โดยตรงโดยการสมัครสมาชิก Rejuven ateLive นั้นมี 2 ขั้นตอน คือ

1.การสมัครสมาชิกเพื่อศึกษาข้อมูล และจองรหัส (Pre-Enrollee)
2.การลงทะเบียนเป็นสมาชิก ( Active to Member)

โดยขั้นตอนการสมัครสมาชิก Pre-Enrollee คือ

1.เข้าเว็บไซต์?http://samusai603.RejuvenateTour.com(http://samusai603.RejuvenateTour.com)

2.กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านขวามือ ซึ่งแบ่งออกเป็นช่อง First Name ให้กรอกชื่อจริงและต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้นในช่อง Last Name ให้กรอกชื่อ นามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในช่อง Email ให้กรอกอีเมล์ของเราในช่อง Confirm Email ให้กรอกอีเมล์ ของเราอีกครั้งในช่อง Phone ให้กรอก หมายเลขโทรศัพท์ของเรา ก่อนกรอกให้ตัด 0 ข้างหน้าแล้วใส่ 66 เข้าไปแทน เช่น 0878631xxx เปลี่ยนเป็น 66878631xxx เป็นต้น

3.กรุณาตรวจสอบแบบฟอร์มที่เรากรอกอีกครั้ง

4.เมื่อแน่ใจว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง ครบทุกช่องแล้ว ให้คุณกดปุ่ม Submit Info

5.เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อศึกษาข้อมูล และจองรหัส (Pre-Enrollee)

6.จากนั้นเข้าไปศึกษาการทำงาน และแผน การตลาดได้โดยเข้าไปที่เวบไซต์www.Re juvenateLive .Com แล้วพิมพ์ Email ที่ใช้ลงทะเบียนลงในช่อง Pre-Enrollee Login แล้วกด Login เข้าระบบ

7.การ เข้าดูสมาชิกที่เข้ามาต่อภายใต้องค์กรเรา เข้าไปที่เมนู Company Momentum แล้วคลิกที่ข้อความ ตามภาพด้านล่างนี้ ระบบจะหมุนวนคนที่สมัครใหม่เข้ามาเรียงลำดับตามการสมัคร หากเรา Active Account เราจะเข้าสู่ระบบทันที และจะมี Down Line มาต่อ ให้เราโดยอัตโนมัติ บริษัท จะส่งสินค้าให้เราภายใน 14 - 21 วันทำการ(อาจจะช้าเพราะส่งจากต่างประเทศ) เป็นต้น

ส่วนขั้นตอนการสมัครสมาชิก Active to Member คือ

1.จะต้องสมัครสมาชิกแบบ Pre-Enrollee ก่อนจากนั้นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Rejuvenat eLive.Com

2.กรุณาเตรียมบัตรเครดิต ที่มีสัญลักษณ์ของ Master Card, Visa บนบัตร หากเราไม่มีบัตรเครดิตให้เข้าไป ที่ การสมัคร K-Web Shopping Card (ต้องมีบัญชีธนาคารกสิกร)
- วิธีทำบัตร K-eweb shoping card===>>>http://www.rejuvenatelive.asia/samusai603/K-WebCard.php

3.กรอก Email ของเราลงในช่อง Pre-Enrollee Login แล้วกด Login เพื่อ เข้าระบบ (เหมือนขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อศึกษาข้อมูล และจองรหัส (Pre-Enrollee) ในขั้นตอนที่ 6)

4.เข้าไปที่ที่เมนู JOIN NOW! ด้านบน ขวามือสุด

5.ระบบจะพาเราเข้าสู่หน้าลงทะเบียน ซึ่งจะแสดงชื่อและข้อมูลของเรา ในส่วนของ Personal Info เป็นต้น


ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ วันที่ 31 สิงหาคม 2551
http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id
=413331436&s_key=rejuvenate


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ภาค 2 TVIEXPRESS.COM

tvi express 2เดือนรับรายได้2ล้าน Tvi ธุรกิจออนไลน์สุดยอดแห่งปี ต้องรีบแล้วครับกันยายนนี้ดังพลุแตกแน่ครับ--->>

tviexpress 2เดือนรับรายได้2ล้าน Tvi ธุรกิจออนไลน์สุดยอดแห่งปี ต้องรีบแล้วครับกันยายนนี้ดังพลุแตกแน่ครับ--->>
tviexpress ต้องรีบแล้วครับกันยายนนี้ดังพลุแตกแน่ครับ
มีคนรับรายได้เป็นล้านไปแล้วครับทำแค่ 1 เดือนเอง
แล้วคุณล่ะครับ สมัครก่อนอยู่บน สมัครหลังอยู่ล่างน่ะครับ
tvi สมัครครั้งเดียวไม่ต้องรักษายอด เข้าไปดูเว็บ tviexpress.com กันเลยครับ

http://www.tviexpress-thailand.blogspot.com <--เว็บภาษาไทยสวยๆคลิกอ่านเลยครับ

สมัคร tvi กับผม ผมมีเทคนิคแนะนำให้สำเร็จเร็วครับ
<<--upline ของผมคุณสิทธิชัย วงศ์เสถียรชัย
คนที่ได้เงินล้านจาก tvi ไงครับ
ได้เที่ยวรอบโลก แถมมีเงินใช้ 500,000 บาท สุดยอดมั้ยล่ะครับ
tvi ทำง่ายกว่าธุรกิจตัวอื่นมากครับ
ข้อดีของการทำธุรกิจ กับ TVI Express
tvi ลงทุนครั้งเดียวจบไม่ต้องรักษายอด

tvi ค่าสมัคร $250 รับรายได้ $15,500 = 62 เท่า หรือ 6,200 % ของ เงินลงทุน
(สำเร็จได้ใน 1 เดือน) เพราะใช้ลูกทีมแค่ 2 คน

tvi มีระบบ Re Entry ม้วนลงไปรอรับรอบใหม่ รับแล้วรับอีกหลายรอบ

tvi สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวได้ทั้งเงินได้ทั้งท่องเที่ยว

tvi มีรางวัลพิเศษ แจกเครื่องบิน เจ็ท ส่วนตัว รถเบ๊นซ์ บีเอ็มดับบลิว บ้านพร้อมที่ดิน และเรือยอร์ช เป็นต้น

tvi มีรายได้ต่อเนื่องระยะยาว 5%-10% Infinity ลึกไม่จำกัดชั้น ตามตำแหน่ง

ดูแผนการตลาดได้ที่ www.tviexpress.com/compensation.php

8.ดูสมาชิก TVI ทั่วโลกนับพันคนมาเที่ยวและประชุมที่ กรุงเทพ เดือนกันยายน ได้ที่ www.tviexpress.com/leadershipmeet.php บัตร TVI Express Master เดบิตการ์ดเมื่อท่าน
ได้ค่าคอมมิชชั่นสามารถเบิกได้จากตู้เอทีเอ็มทั่วโลกในเกือบ 200 ประเทศแจกเครื่องบิน เจ๊ทส่วนตัว,
รถ เบ๊นซ บีเอ็มดับบลิว,เรือยอร์ชบ้านพร้อมที่ดิน,เที่ยวยุโรป,คอมพิวเตอร์ และอื่นๆฟัง
วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีอันดับ 2 ของโลกเผยเคล็ดลับในการสร้างความร่ำรวยใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำว่าต้องทำอย่างไรโปรดคลิ๊กที่ภาพในเวปไซต์ทุกๆวันคือวันหยุดพักผ่อนสำหรับ
TVI Expressทำอย่างไร คลิ๊กตัวหนังสือที่ภาพด้านบนในเวปไซต์เที่ยวรอบโลกไปกับ TVI Express
ด้วยเงินเพียง 10,000 บาท ครั้งละ 7 วัน 6


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สิ่งที่ REJUVEENATE กับ TVIEXPRESS ไม่ต่างกันเลยคือ
1. ในเว็บบริษัทฯ ไม่ปรากฎว่า ใครเป็นเจ้า ชื่อนายอะไร ตำแหน่งอะไร ร่ำรวยจากไหน เป็นใคร ไม่เคยปรากฎ เพราะในที่สุด ยักยอกเงินเขาไป
2. จับมือใครดมไม่ได้ ขอถามคุณสิทธิชัยว่า MR.อะไร เป็นเจ้าของบริษัทนี้
3. สร้างเว็บสวยหรู ทำกราฟฟิค เอารูปโรงงาน รูปตึกใครมาก็ไม่รู้ เจ้าของตึกยังไม่รู้เลย
4. บริษัท Travel Ventures International ไม่มีในรายชื่อบริษัทฯ ในอังกฤษเลย
tvi_SCAM
TVI is fake company and they are pyramid selling scam. They claim to be UK
company but you can't find any registration info at UK government site

http://www.companieshouse.gov.uk/

with it's company name Travel Ventures International . They are fake company.
They just want to SCAM your money.
5. www.tviexpress.com IP คือ 74.54.150.68IP นี้ อยู่ Houston รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

คนที่จด domain TVIEXPRESS.COM อยู่ อมริกา

HOST ns1.theplanet.com ที่จด ชื่อ อยู่ อเมริกา ip 207.218.247.135


เป็นเครื่องที่ Houston อมริกา
TVIEXPRESS บอกว่า สำนักงานใหญ่อยู่ อังกฤษ LONDON
แต่คนอังกฤษไม่รู้เรื่องเลย เล่นน้อยกว่า คนไทยเสียอีก ไทย 1.9% อังกฤษ 1.0%
ส่วนใหญ่มาจากอมริกา และอินเดีย เพราะคนทำเว็บเป็นคนอินเดีย

ข้อมูลที่หลอกลวง เหมือนว่า มีคนสมัครเยอะ คล้ายๆ rejuvenate
PARTNER ต่างๆ เหล่านี้ ที่ถูกอ้างใน เว็บ www.tviexpress.com ไม่มีใครรู้เรื่อง
รวมทั้งการบินไทย ครั้น เขาจะฟ้อง ก็ไม่รู้จะฟ้องใคร เพราะ tviexpress ไม่มีเจ้าของเป็นตัวตน
เลยสักคน ระวัง คนที่กำลัง Recrute คนอื่นอยู่ตอนนี้ จะโดน การบินไทย แจ้งจับเอา
(ขณะนี้ การบินไทย ทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้ว)
Rejuveenatelive.com ที่ปีที่แล้ว สร้างฝันให้คนไทยมากมาย วันนี้ ไม่ปิด ก็เหมือนปิด เพราะข้อมูล


Rejuvenatelive.com ip 72.32.217.163
Rejuvenateworldwide.com ip 72.32.217.162


เป็น IP ในอเมริกา เหมือนกัน


Rejuvenatelive.com วันนี้ ไม่มีคนเข้าเลย เงียบเหงามากRejuvenateworldwide.com วันนี้ ก็ไม่มีคนเข้าดูเหมือนกัน บริษัทฯ ยักษ์ใหญ่ แต่ทำแค่ปีเดียว น่าคิดนะครับ

บริษัทยักษ์ใหญ่ ตั้งอยู่ LONDON แต่ทำไม่ เอา server ไว้ที่อเมริกา
แล้วเจ้าของบริษัทฯ มันชื่ออะไร ทำไมไม่บอก?? ว่ามันเป็นใคร
แล้วทำไม คุณเลิกทำ Rejuvenate??? ถ้าดีจริง


มันไม่ต่างอะไร กับ colonyinvest.com เมื่อปีก่อน ที่ปิดเว็บหนีไปเท่าวันนี้
Rejuveenate ว่านหางจรเข้หลอดเดียว 2400 บาท
Sunshine empire ที่คนหมดเนื้อหมดตัวไปมากมาย
วันนี้ สิทธิชัย วงศ์เสถียรชัย
คุณช่วยตอบคำถามหน่อยซิ???

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลิกเถอะครับ เลิกหรอกคนไทยด้วยกันเองเถอะครับ
ข้อมูลทั้งหมดอยู่กับ DSI แล้ว ครับ
คนที่ยังไม่รู้เรื่อง จะต้องเสียเงินไปอีกเท่าไหร่
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหล่งข้อมูลของกลุ่มที่ทำ
http://www.tviexpress.com
http://www.joinnowonline.com/
http://www.tviexpress-thailand.blogspot.com/
http://www.tvithailand.com/
http://www.tviexpressinfo.com/

TVI Express started in Asian companies. They got caught scamming. Now they are launching in the United States.
I would like to know, who is the founder of the company? (bar bar bar???)


thaipolice88@gmail.com


ชื่อผู้แสดงความเห็น :
abnet
อีเมล์ :
abnst@gmail.com
วัน - เวลา :
2009-09-08 13:29:24
ความเห็นที่ 5
รายละเอียด :
น่าสงสาร
ชื่อผู้แสดงความเห็น :
somsri
อีเมล์ :
somsri@gmail.com
วัน - เวลา :
2009-09-08 13:28:03
ความเห็นที่ 4
รายละเอียด :
ดูทะxxxๆ คงเปลี่ยน ทั้งชื่อและนามสกุล ให้มันหรูๆ สร้างภาพ คนจะหลงเชื่อได้ง่าย เห็นด้วยกับ คห 2
ชื่อผู้แสดงความเห็น :
pon
อีเมล์ :
lisa@jjmail.com
วัน - เวลา :
2009-07-11 13:22:48
ความเห็นที่ 3
รายละเอียด :
คห 2 ค่ะ เล่นมุขเปล่าคะ จริงๆเขาชื่อ ธราวัฒน์ เพิ่มโภคทรัพย์
ชื่อเล่น หมอ อาร์ต
ชื่อผู้แสดงความเห็น :
little
อีเมล์ :
little@jjmall.com
วัน - เวลา :
2009-06-16 15:31:35
ความเห็นที่ 2
รายละเอียด :
นาย ธราวัฒน์ บริโภคทรัพย์ เป็นเจ้าของ สงสารคนเอาเงินมาลงจัง
ชื่อผู้แสดงความเห็น :
pp
อีเมล์ :
dfi@cmail.com
วัน - เวลา :
2009-06-14 14:37:01
ความเห็นที่ 1
รายละเอียด :
http://www.taladvikrao.com/249/24901.html

ฉบับที่ 249 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2552ด่วน!จับตาเว็บ
'บลูโอเชี่ยน'
หวั่นกลายพันธุ์ปั่นเงิน

เปิดโปงเว็บไซต์มหาประลัย เปิดล่าเหยื่อระดมเงินตุ๋นคนโลภ แฉ “เว็บซันชายด์” และ “เว็บโคโรนี่” เคยเปิดตุ๋นเงินคนไทยไปหลายสิบล้าน พร้อมปิดตัวหายเข้ากลีบเมฆเมื่อปีที่ผ่านมา ด่วน!จับตา “เว็บบลู โอเชี่ยน สยาม” ธุรกิจเครือข่ายสายพันธุ์ใหม่ บนอินเตอร์เน็ต หวั่นสำแดงฤทธิ์เดชซ้ำรอยเว็บรุ่นพี่ ผวากลายพันธุ์เป็นมันนี่เกมส์ “ปปง.-ดีเอสไอ-สคบ.” เข้าเก็บข้อมูลจ้องตะครุบพบผิดฟันไม่เลี้ยง พร้อมออกโรงเตือนประชาชนระวังภัยโลกไซต์เบอร์...แนะก่อนลงทุนให้มีสติทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

หลังจากภาครัฐ โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างสคบ., ดีเอสไอ. และ ปปง. ได้ระดมกำลังกวาดล้างกระบวนการแชร์ลูกโซ่อย่างต่อเนื่อง จนเงียบหายไปนาน แต่ปัจจุบันประชาชนต้องระวัง! หวั่นมิจฉาชีพหวนกลับคืน แปลงร่าง กลายพันธุ์ สร้างพฤติกรรมหลอกอย่างแนบเนียน สบช่องวิกฤติเศรษฐกิจ หากินแบบการระดมทุน ปั่นเงิน หลอกลวงประชาชน โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำธุรกิจเครือข่าย ในช่องทางอินเตอร์เน็ต ส่งกลิ่นเหม็นแรงทึกขณะ จับตา! “บลูโอเชียน สยาม” ธุรกิจเครือข่าย ขายพื้นที่เว็บ หวั่นกลายพันธุ์แปลงร่างเล่นมันนี่เกมส์
ทีมข่าว “นสพ.ตลาดวิเคราะห์” ได้รับการร้องเรียนจากผู้หวังดีพร้อมแนบเอกสารเพื่อเข้าไปสอดส่องพฤติกรรม การดำเนินธุรกิจ ของบริษัท บลู โอเชียน สยาม จำกัด ในเอกสารระบุว่า “บลูโอเชียน สยาม” เป็นบริษัททำธุรกิจออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะการทำธุรกิจ คือ ซื้อ/ขายพื้นที่ และออกแบบตกแต่งพื้นที่ในอินเตอร์เน็ต เรียกว่า e-Marketing, ซื้อ/ขาย สินค้าทุกชนิด ทุก
ประเภททางอินเตอร์เน็ต เรียกว่า e-Commerce และธุรกิจระบบเครือข่าย บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรียกว่า e-Networking พร้อมทั้งใช้สโลแกนดึงดูดลูกค้าว่า “ทำธุรกิจกับ บลูโอเชียน ได้รับเงินที่คุ้ม ให้ผลตอบแทนสูง ดูจากค่า ROI (Return On Invest ment) หรือ ผลตอบแทนหารด้วยเงินลงทุน ได้รับการยอมรับ ได้ท่องเที่ยว เป็นมรดกตกทอด หยุดทำแล้วยังมีรายได้ ยอมเหนื่อยช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะ สบายตลอดชีวิต”
เอกสารดังกล่าวยังระบุอีกว่า “บลูโอเชียน สยาม” ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ ไม่ใช่มันนี่เกมส์ เพราะถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่แล้ว ผู้บริหารจะไม่เปิดเผยตัว ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ไม่มีสินค้า ไม่เสียภาษีตามกฎหมาย ประมวลรัษฎากร อีกทั้งคนมาก่อนได้มากกว่าคนมาหลัง และไม่มีเอกสารสัญญาผูกมัด เป็นลายลักษณ์อักษร
สำหรับแผนการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทนนั้น “บลูโอเชียน สยาม” ได้ออกเป็นโครงการส่งเสริมการขายขึ้นมา โดยใช้แผนการลงทุน และจ่ายผลตอบแทนสมาชิกเช่นเดียวกับแผนตลาดขายตรงไบนารี่ 2 ขา จับคู่จ่าย ยกตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการขาย โครงการ 1 สรุปรางวัลบริหารทีมซ้าย-ขวา (จับคู่) สรุปวันศุกร์-โอนวันพุธ (ทุกวันที่9) ตำแหน่ง N (พื้นที่ 1 เว็บเพจ) ราคาสินค้าหรือเงินลงทุน 10,700 จะได้ส่วนลด 500 มีค่าแนะนำ 250 จับ 10 คู่จ่าย 10 หน่วย เท่ากับ 15,000 บาทต่อวันต่อรอบ, M 53,500 บาท (พื้นที่ 5 เว็บเพจ) ส่วนลด 2,500 บาท 50 คู่จ่าย ค่าพัฒนาทีม 250 บาท เท่ากับ 87,480 บาท, D (พื้นที่ 10 เว็บเพจ) 107,000 บาท ส่วนลด 5,000 บาท ค่าแนะนำ 2,500 บาท ค่าพัฒนาทีม 500 บาท เท่ากับ 180,000 บาท และT (พื้นที่ 20 เว็บเพจ) 214,000 บาท ส่วนลด 1,000 บาท ค่าแนะนำ 5,000 บาท ค่าพัฒนาทีม 1,000 บาท เท่ากับ 450,000 บาท โดยโอนเงินสด 90% เข้าบัญชีธนาคาร และโอน 10% เข้ากองทุนเพื่อการลงทุน
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลในเอกสารการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นการถ่ายสำเนาเอกสารเย็บเล่ม ระบุการสรุปรายได้นักลงทุน โดยมีกติกา 1. ส่วนลดจ่ายครั้งเดียวในวันพุธถัดไป 5% และ 2. รายเดือนจากยอดซื้อทุกวันที่ 9 ของเดือน จนกว่าจะครบวงเงินตามสัญญา พร้อมทั้งระบุอีกว่า ลงทุน 10,000 บาทจ่ายเดือนละ 1,250 บาท ครบ 15,000 บาท, ลงทุน 50,000 จ่ายเดือนละ 7,290 บาท ครบ 87,480 บาท, ลงทุน 100,000 จ่ายเดือนละ 15,000 บาท ครบ 180,000 บาท และ
ลงทุน 200,000 จ่ายเดือนละ 37,500 บาท ครบ 450,000 บาท
อีกทั้งยังมีข้อมูลเปรียบเทียบการฝากเงินธนาคาร กับการลงทุนกับ “บลูโอเชียน สยาม” ด้วย อาทิ วงเงิน 200,000 บาท ฝากธนาคาร ดอกเบี้ย 3% รายได้ต่อเดือน 500 บาท รายได้ต่อปี 6,000 บาท แต่หากเป็น Package ลงทุนของ “บลูโอเชียน สยาม” จำนวนเงิน 200,000 บาท รายได้ต่อเดือน 37,500 บาท รายได้เพิ่มขึ้น 250,000 บาท รายได้รวมทั้งปี 450,000 บาท เป็นต้น
หากพิจารณาดูจากข้อมูลทั้งหมด ตามเอกสารหรือคู่มือธุรกิจ สำหรับแจกสมาชิกของ “บลู โอเชียน สยาม” แล้ว แหล่งข่าวในวงการขายตรงระดับแม่ทีมใหญ่ บริษัทขายตรงชั้นนำบริษัทหนึ่ง ฝั่งแผนไบนารี่ กล่าว ว่า เอกสารหรือคู่มือธุรกิจของ “บลูโอเชียน สยาม” เป็นการถ่ายเอกสารเย็บเล่มจ่ายแจก แบบไม่ลงทุน ทั้งๆ ที่เป็นการชักชวนลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ถือว่าเอกสารการทำธุรกิจไม่มีมาตรฐาน
ส่วนเนื้อหาในเอกสารนั้น ก็มีข้อความกำกวม เข้าใจยาก แต่ที่แน่ๆ คือ “บลูโอเชียน สยาม” น่าจะไม่ใช่บริษัทขายตรง แต่เป็นการระดมทุน โดยใช้แผนตลาดขายตรง หรือใช้แผนไบนารี่ 1 แตก 2 จับคู่จ่าย ในการทำธุรกิจ และที่สำคัญ ลักษณะการทำธุรกิจของ “บลูโอเชียน สยาม” น่าจะไม่ได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
นอกจากนี้ “บลูโอเชียน สยาม” ยังระบุชัดว่าเป็นบริษัทขายพื้นที่เว็บ ขายบริการ ไม่ได้ขายสินค้า แต่ถามว่า ประเทศไทย หรือคนไทย ณ ปัจจุบันนี้ จำเป็นด้วยหรือที่ต้องขยายพื้นที่เว็บไซต์ต่อวันครั้งละมากๆ ถึงขนาดต้องชักชวนกันมาลงทุน หรือซื้อขายพื้นที่เว็บ โดยมีผลตอบแทนตามแผนไบนารี่ และหากตาสีตาสาหอบเงินมาลงทุน ซื้อพื้นที่เว็บ ถามว่า เขาจะใช้พื้นที่เว็บโฆษณาสินค้าอะไร หรือแม้แต่บริษัท ก็ไม่จำเป็นต้องมีหลากหลายเว็บ เพราะมีสื่อมากมายที่จะโฆษณาเข้าถึงประชาชน และที่สำคัญ ราคาค่าพื้นที่เว็บ ก็ไม่ได้มีราคาแพงมากมาย ถึงจะต้องมีการซื้อขาย หรือลงทุนกันเป็นแสนบาท
ที่สำคัญการลงทุน มีการจ่ายผลตอบแทนที่สูง มีการจ่ายค่าแนะนำ มีการจ่ายค่าพัฒนาองค์กร ถามว่า เมื่อไม่เป็นธุรกิจขายตรงแล้ว สามารถทำได้หรือเปล่า เพราะการค่าตอบแทน การจ่ายค่าแนะนำ และการจ่ายค่าพัฒนาองค์กร เป็นแผนการจ่ายของการดำเนินธุรกิจขายตรง
เมื่อ...“บลูโอเชียน สยาม” ไม่ได้เป็นบริษัทขายตรง การจ่ายผลตอบแทนทุกอย่าง หากกระทำอย่างหมิ่นเหม่ ก็อาจจะส่งต่อภาพพจน์ของวงการธุรกิจขายตรง รวมถึงคนขายตรงทั้งหมดก็จะเกิดความเสียหายด้วย ที่ร้ายไปกว่านั้น อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน หากการลงทุนทำธุรกิจแล้ว ส่อกลายพันธุ์การระดมทุน นอกระบบ ปั่นเงิน หรือเล่นมันนี่เกมส์ ก็เท่ากับว่า เป็นการทำธุรกิจที่ยิ่งทำร้ายประชาชนเข้าไปอีก
“ขณะนี้ต้องยอมรับว่า “บลูโอเชียน สยาม” กำลังมาแรงมาก แถวภาคอีสานตอนบน ไม่ว่า จะเป็นหนองคาย อุบลราช ธานี หรือย้อนลงมาถึงอุดรธานี และจังหวัดเลย เรียกว่า ทุกเดือนมีการจัดประชุมตามโรงแรมถี่ยิบเป็น 10 ครั้ง เพราะฉะนั้นหากจะลงทุนทำธุรกิจอะไรแล้ว ประชาชนก็ต้องระวัง ควรที่จะตรึกตรอง และศึกษาให้ดี เพราะหากลงทุนผิดพลาด หรือถูกหลอกแล้ว ไม่ได้เงินคืน ก็อาจจะได้หนี้สินกลับมา หรือไม่ก็อาจจะสร้างปัญหาครอบครัวก็เป็นได้”
แหล่งข่าวคนเดิมกล่าวอีกว่า การทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เดี๋ยวนี้มีหลายรูปแบบ ที่อ้างว่า หากเป็นแชร์ลูกโซ่แล้ว ผู้บริหารจะไม่เปิดเผยตัว จะไม่มีสินค้า จะไม่มีการเสียภาษี และจะไม่มีเอกสารผูกมัดเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น “ไม่จริง” ดูอย่างแชร์ข้าวสาร มีสินค้าชัด คือ ข้าวสาร พร้อมมีการเปิดเผยชื่อผู้บริหารชัดเจน มีการจ่ายภาษีนิติบุคคล ซึ่งถือเป็นปกติของการเปิดดำเนินธุรกิจ และมีเอกสารผูกมัด ก็ยังเป็นแชร์ลูกโซ่ เพราะการเป็นแชร์ลูกโซ่ ขึ้นอยู่ที่วิธีการ ซึ่งมีหลากหลายวิธีที่ต้องศึกษา และพิจารณาให้รอบคอบ
พันเอกปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผย “ตลาดวิเคราะห์” ว่า หากพิจารณาตามข้อมูลเอกสารที่กล่าวอ้างข้างต้นแล้ว โดยเฉพาะรูปแบบการทำธุรกิจ อาทิ ลงทุน 200,000 จ่ายเดือนละ 37,4500 บาท ครบ 450,000 บาท อาจจะเข้าข่ายการระดมทุนนอกระบบ และเชื่อว่า บริษัทคงจะไม่ได้รับการจดทะเบียนจาก สคบ. ซึ่งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปดูแล และหากเห็นว่า เป็นการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยดูแลด้วย
แต่ที่สำคัญต้องดูว่า
บริษัทมีเจตนาส่อการระดมทุน ซึ่งเป็นการระดมทุนนอกระบบหรือไม่ โดยการจ่ายผลตอบแทนให้สูงเกินความเป็นจริง พร้อมมีผลตอบแทนจากการแนะนำ หรือการชักชวนกันเข้ามาลงทุน อันอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายอาญา ตาม มาตรา 343 ในฐานความผิดตามพระราชกำหนดการxxx้ยืม ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4 ว่าด้วยการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ที่สถาบันการเงินให้ได้ ซึ่งตรงนี้ถือว่า มีความสำคัญ
หากหน่วยงานรัฐ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลโดยตรง สามารถตรวจสอบพบการกระทำความผิดจริง ก็จะสามารถดำเนินคดีเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ในฐานความผิดตามพระราชกำหนดการxxx้ยืม ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ว่าด้วยการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการให้ได้ โดยมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 500,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ด้านนายธสรอัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้อำนวยฝ่ายขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผย “ตลาดวิเคราะห์” ว่า “บลู โอเชียน สยาม” ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง เพราะไม่ได้ขออนุญาตจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง แต่จะเป็นการทำธุรกิจเข้าข่ายการระดมทุนนอกระบบหรือไม่นั้น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ที่ผ่านมา สคบ.ก็เคยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนด้วย
เหมือนกัน และได้ประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงการคลังแล้ว ซึ่ง
ปปง.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเฝ้าติดตาม
เมื่อทีมงานข่าว “ตลาดวิเคราะห์” ได้โทรศัพท์ไปสอบถาม ปปง. โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของ ปปง. กล่าวยอมรับว่า ปปง.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจริง แต่ถึงไม่ร้องเรียนมา ปปง.ก็ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของ “บลู โอเชียน สยาม” อยู่แล้ว โดยจะสอบตรวจดูทั้งแผนตลาด และการดำเนินธุรกิจว่า จะเข้าข่ายความผิด ตามพระราชกำหนดการxxx้เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ปปง.ก็กำลังเฝ้าติดตามอยู่
แต่ในรายละเอียดของการตรวจสอบ หรือเฝ้าติดตามนั้น ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากประชาชนจะเข้าไปร่วมทำธุรกิจด้วย ก็ต้องใช้วิจารณญาณ เพราะถึงขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า “บลู โอเชียน สยาม” ได้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ และเมื่อไม่มีหลักฐานใดๆ ก็ต้องถือว่า บริษัทยังไม่ได้กระทำความผิด
อนึ่ง...สำหรับกรณีการทำธุรกิจเครือข่ายผ่านเว็บไซต์ ในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม 2550 ก็เคยมีการกระทำความผิดในรูปแบบของการระดมทุน ซึ่งเป็นการระดมทุนนอกระบบ อย่างเช่น บริษัท ซันชายด์ เอ็มไพร์ จำกัด ซึ่งมีพฤติกรรมชักชวนให้คนนำเงินมาลงทุน ในจำนวน 2.5 แสนบาท และอ้างว่า จะได้เงินคืน 2.5 หมื่นบาทต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 10 โดยก่อนหน้านั้นทางบริษัทได้แสดงความน่าเชื่อถือด้วยการนำลูกค้าไปดูสถานที่และโครงการลงทุนจริงๆ นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์อีกหลายเว็บด้วย
อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ก็ยืนยันว่า การประกอบธุรกิจของบริษัท ซันชายด์ เอ็มไพร์ จำกัด ที่กล่าวอ้างว่า ต้องการระดมทุนไปลงทุนในโครงการ
รีสอร์ท บนเกาะมะละกาของประเทศมาเลเซียเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน เสมือนกับแชร์ลูกโซ่ที่หลอกว่า จะระดมทุนเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงแต่ในกรณีนี้ กลวิธีที่ใช้ คือ การอ้างอิงเรื่องการลงทุน และเมื่อไรที่เป้าประสงค์เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือเริ่มมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะปิดบริษัทหนี และตามตัวไม่ได้ สุดท้าย “ซันชายด์ เอ็มไพร์” ก็ได้ปิดเว็บไซต์ไปแล้ว
แต่กับความเสียหายของประชาชนยังคงอยู่ แต่การจะเอาโทษกับตัวการ ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากตัวที่เป็นแม่ข่ายจริง มักจะหลบหนีตามตัวไม่ได้ สุดท้ายเป็นการยากมากที่ผู้เสียหายจะได้รับเงินคืน จึงต้องขอให้ประชาชนระมัดระวังขบวนการที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ให้มากๆ อย่าหลงเชื่อไปกับผลตอบแทนที่ได้ เพราะหากเข้าไปเป็นลูกค้าใหม่แล้ว เกิดบริษัทปิดกิจการขึ้นมา ความเสียหายก็ตกถึงตัวของเราเอง...
และก่อนหน้านี้ก็มี “เว็บโคโรนี่” ซึ่งได้ระดมเงินประชาชนผ่านเว็บไซต์ด้วยการเชิญชวนให้ผู้คนนำเงินมาลงทุนโดยอ้างสถาบันการเงินต่างประเทศหนุนหลัง ในที่สุดก็ต้องปิดเว็บหอบเงินสมาชิกหนีไป


ชื่อผู้แสดงความเห็น :
hs10hsj
อีเมล์ :
siriponr@thaimail.com
วัน - เวลา :
2009-06-08 16:11:48
[ 1]
แสดงความเห็น
รายละเอียด : *
รูปแบบพิเศษ :
ย่อหน้าตัวหนาตัวยกตัวห้อยตัวหนังสือเรืองแสงตัวหนังสือมีเงาตัวเอียงเส้นใต้สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีชมพูสีเทา
ไอคอน :
ชื่อผู้แสดงความเห็น / Username : *
รหัสผ่าน :
อีเมล์ : *
ภาพประกอบ :
  อนุญาตเฉพาะ JPG , GIF และขนาดไม่เกิน 200Kb
รหัสยืนยัน : *