ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ทุกข์ชาวบ้านอำเภอนาแกเกี่ยวกับสำนักงานที่ดิน

ทุกข์ชาวบ้านอำเภอนาแกที่ไม่ได้รับการบริการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ดินต่างๆ ที่ยุ้งยากและล่าช้าของสำนักงานที่ดินสาขาอำเภอนาแก ตั้งตื่นแต่เช้าไปจองคิวแต่การตรวจสอบเอกสารหรือขั้นตอนต่างๆ กว่าจะเรียบร้อยต้องใช้เวลาทั้งวันจนถึงค่ำหรืออาจจะข้ามวัน เพราะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพียง 2 คน แต่งานแต่ละวันมีมาก ขาดการบริหารจัดการของหัวหน้าที่ดินในการแบ่งงานที่ง่ายและยากให้สอดคล้องแต่กลับนำทุกเรื่องมาเรียงคิวกันเรื่องที่ง่ายและไม่ยุ่งยากก็ต้องรอคิวตามลำเบส่วนคนที่มีขั้นตอนมากก็เรียงคิวด้วยไม่มีการแยกงานและหน้าที่ของพนักงานเพื่อให้งานง่ายและยากเสร็จแล้วขึ้น โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น 086-9925926 อีเมล์ som.77@hotmail.com ได้ไปทำนิติกรรมถึง 3 ครั้งได้เห็นและต้องรอคอยเช้าถึงค่ำเป็นประจำ ส่วน พันตรีชุมพร จุนโกศศ รองประธานสภาทนายความจังหวัดนครพนม เลขที่ 394/1 อาคารในสวนชมโขง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 และบริษัทกฎหมายภัทรพล แอนค์ แอสโซเซเอท จำกัด อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 173/5 ถ.สกล-นาแก ต.งิ้วดอน อ.เมือง จ.สกลนคร โทร 087-6409580 ,086-5792900 อีเมล์ CUPJ@Yahoo.com ฝากไปถึงกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยช่วยเข้าไปดูแลสำนักงานที่ดินทั่วประเทศด้วย เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นหลายจังหวัด นี่หรือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพราะที่เมืองใหญ่หรือกรุงเทพฯมหานครมีเจ้าหน้าที่ว่างงานเยอะ เที่ยวเดินไป เดินมาแต่ไม่ทำงาน ถึงเดือนรับเงินเดือน แต่คนต่างจังหวัดต้องมารับกรรมสมควรรับบุคคลกรที่ต้องการทำงานที่บ้านเกิดหรือต่างจังหวัดให้มากขึ้น

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm 92.75 mhz.
วัน - เวลา : 2011-01-23 11:52:55