ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เปิดสอบบรรจุครูตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี 8 สาขาวิชา จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน นี้

นายเชียร ศรีเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ และ สพฐ. อนุมัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 จำนวน 17 อัตรา ระบุวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้นเงินเดือน 7,940 บาท วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้นเงินเดือน 8,700 บาท กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ประกอบด้วย 8 สาขาวิชาหรือวิชาเอก คือ จำนวน 4 อัตราได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหรือทางภาษาอังกฤษ สาขาละ 3 อัตรา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรือทางสังคมศึกษา กลุ่มวิชาการประถมศึกษาหรือทางประถมศึกษา สาขาละ 2 อัตรา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หรือทางคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หรือทาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาละ 1 อัตรา คือ กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือทางคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาดนตรีหรือทางดนตรี กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ หรือทางเกษตรศาสตร์ รวมจำนวน 17 อัตรา ทั้งนี้ กำหนดสอบภาค ก. ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2553 และสอบภาค ข. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ได้จัดเตรียมความพร้อมในการรับสมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ กล่าวอีกว่า ในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ และที่ผ่าน ๆ มา ทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ได้มีมาตรการในการสอบแข่งขัน อย่างโปร่งใส และยุติธรรม กับผู้เข้าสอบทุกคน และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นผู้สอบจะต้องใช้ความสามารถของตนเอง ในการเข้าสอบแข่งขันตามตารางที่กำหนด อย่าไปหลงเชื่อผู้ที่จะแอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นให้ผู้สอบสอบแข่งขัน ได้โดยอาจมีการเรียกเงิน หรือข้อแลกเปลี่ยน ซึ่งถือเป็นการทุจริตต่อการสอบแข่งขันซึ่งจะเป็นการสูญเปล่า

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่
วัน - เวลา : 2010-04-26 12:05:13