ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
แจกที่ดินทำกินช่วยคนตกงาน ใช้พื้นที่ส.ป.ก.2พันไร่-ประเดิมก่อน22จังหวัด

นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจย่ำแย่ทำให้เกิดปัญหาว่างงาน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพไปทำการเกษตรแต่ไม่มีที่ดินทำกิน

"กระทรวงแรงงานกำหนดเปิดรับสมัครผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ว่างงาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ส.ค. ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จากนั้นจะมีการอบรมเป็นเวลา 3-6 เดือน โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับสนับสนุนที่พัก อาหาร อุปกรณ์ และเบี้ยเลี้ยง วันละประมาณ 100 บาท สำหรับผู้ผ่านการอบรม ประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปจะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ในพื้นที่ส.ป.ก.ที่ได้เตรียมไว้รองรับจำนวนคนละประมาณ 2.5 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ไร่ โดยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เป็นการชั่วคราวเป็นเวลานาน 2 ปี จากนั้นจะประเมินการเข้าใช้ประโยชน์ของทุกคนอีกครั้ง เพื่อให้สิทธิ์ทำกินอย่างถาวรต่อไป" นางอัมพร กล่าว

และว่า ส.ป.ก.เตรียมพื้นที่ไว้รองรับแรงงานที่หันเหไปเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทั้งสิ้น 22 จังหวัด รวมกว่า 2 พันไร่ คือที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ หนองคาย อุบลราชธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ระยอง ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี และจ.สุราษฎร์ธานี

ที่มา : เครือข่ายวิทยุชุมชน
วัน - เวลา : 2009-07-17 16:26:40