หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
คม ชัด ลึก
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

วันที่  26  ตุลาคม  2554

ณ  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  (โรงพลศึกษา 2)

รุ่น 12 ปี  ชายเดี่ยว       

1)  เด็กชาย ทินภัทร เชาว์ปัญญา     ชนะเลิศ                      ทน.ภูเก็ต

2)  เด็กชาย กานต์สกนธ์  รัชตกุล     รองชนะเลิศอันดับ 1        ทม.ระนอง

3)  เด็กชายปฎิภัทร  ชูเสน             รองชนะเลิศอันดับ 2        ทน.สุราษฎร์ธานี

 

รุ่น 12 ปี หญิงเดี่ยว

1)  เด็กหญิง เกวลี   ธนโชติชญานี    ชนะเลิศ                     ทม.ระนอง

2)  เด็กหญิง นัฎพร  เพชรทอง         รองชนะเลิศอันดับ 1       ทน.ภูเก็ต

3)  เด็กหญิง ศิริพร   พ้นภัย             รองชนะเลิศอันดับ 2       ทน.สุราษฎร์ธานี

 

รุ่น 14 ปี ชายเดี่ยว

1)   เด็กชาย อภิชิต     ขันตะกัว      ชนะเลิศ                          ทน.ภูเก็ต

2)   เด็กชาย กิรรกรรณย์ รัชตกุล     รองชนะเลิศอันดับ 1            ทม.ระนอง

3)   เด็กชาย รุจิกร        เอกวิลัย     รองชนะเลิศอันดับ 2           ทน.ตรัง              

    

         รุ่น 14  ปี  หญิงเดี่ยว

1)  เด็กหญิง  กมลชนก  เศวตบุตร           ชนะเลิศ                              ทม.ระนอง

2)  เด็กหญิง พัชรินทร์   เนตรชมพู           รองชนะเลิศอันดับ 1                ทน.ภูเก็ต

3)   เด็กหญิง ปรียานุช   อูมเพียร            รองชนะเลิศอันดับ 2                ทม.สตูน

 

          รุ่น 16  ปี ชายเดี่ยว

1)  นายภูมิภัฏ     พุ่มมาก              ชนะเลิศ                      ทน.ภูเก็ต

2)  นายสกล  ชัยพัชร                  รองชนะเลิศอันดับ 1        ทม.กันตัง

3)  นายเดชณรงค์  วงศ์คำ            รองชนะเลิศอันดับ 2        ทม.สตูล

 

รุ่น 16  ปี  หญิงเดี่ยว

1)  นางสาวกนกวรรณ  ศรพระขรรค์ชัย     ชนะเลิศ                     ทน.ภูเก็ต

2)  นางสาว ซิทีฟาติฮะ  โต๊ะมาเกาะ       รองชนะเลิศอันดับ 1       ทต.ตะลุบัน

3)  นางสาวพรเพ็ญ  แซ่ชั่ว                 รองชนะเลิศอันดับ 2        ทม.สตูล

 

รุ่น 18  ปี   ชายเดี่ยว

1)  นายไชยศักดิ์  เลาหกุล                    ชนะเลิศ                      ทน.สุราษฎร์ธานี

2)  นายวัชรากร  บัวทอง                      รองชนะเลิศอันดับ 1        ทน.ภูเก็ต

3)  นายธนวุทธ   หยีละงู                      รองชนะเลิศอันดับ 2        ทม.สตูล

 

รุ่น 18  ปี  หญิงเดี่ยว

1)  นางสาวเมธินี   เสวกจันทร์                ชนะเลิศ                         ทน.สุราษฎร์ธานี

2)  นางสาวดนยา  ทองนุ่น                    รองชนะเลิศอันดับ 1           ทน.ภูเก็ต

3)  นางสาวสุรีพร  จันทร์แก้ว                 รองชนะเลิศอันดับ 2            ทม.สตูล

 

คู่ที่

เวลา

ประเภท

รอบ

สาย

สังกัด

ผล

สังกัด

1

09.00

ชายเดี่ยว 12 ปี

แรก

A

ทม.สตูล

3-0

ทต.เชิงทะเล

2

 

 

 

A

ทต.ตะลุบัน

0-3

ทน.ภูเก็ต

3

 

 

 

B

ทน.สุราษฎร์ธานี

0-3

ทม.ระนอง

4

 

 

 

B

ทม.ปัตตานี

3-1

ทน.ตรัง

5

09.20

หญิงเดี่ยว 12 ปี

แรก

A

ทม.สตูล

0-3

ทน.ภูเก็ต

6

 

ชายเดี่ยว 14 ปี

แรก

A

อบจ.สุราษฏร์ธานี w/o

0-3

ทน.ภูเก็ต

7

 

 

 

A

ทม.สตูล

0-3

ทน.สุราษฎร์ธานี

8

 

 

 

B

ทน.ตรัง

1-3

ทน.ระนอง

9

09.40

หญิงเดี่ยว 14 ปี

แรก

-

ทม.สตูล

3-0

ทต.ตะลุบัน

10

 

 

แรก

-

ทน.ภูเก็ต

2-3

ทม.ระนอง

11

 

ชายเดี่ยว 16 ปี

 

A

ทต.ตะลุบัน

0-3

ทน.ภูเก็ต

12

 

 

 

B

ทม.กันตัง

3-0

ทน.ตรัง

13

10.00

หญิงเดี่ยว 16 ปี

แรก

-

ทม.สตูล

0-3

ทน.ภูเก็ต

14

 

ชายเดี่ยว 18 ปี

แรก

B

ทม.กันตัง w/o

0-3

ทน.สุราษฎร์ธานี

15

 

หญิงเดี่ยว 18 ปี

แรก

-

ทน.สุราษฎร์ธานี

3-0

ทม.สตูล

16

 

ชายเดี่ยว 12 ปี

แรก

A

ทม.สตูล

3-0

ทต.ตะลุบัน

17

10.20

ชายเดี่ยว 12 ปี

แรก

A

ทต.เชิงทะเล

0-3

ทน.ภูเก็ต

18

 

 

 

B

ทน.สุราษฎร์ธานี

3-0

ทม.ปัตตานี

19

 

 

 

B

ทม.ระนอง

3-0

ทน.ตรัง

20

 

หญิงเดี่ยว 12 ปี

แรก

A

ทม.สตูล

0-3

ทม.ระนอง

21

10.40

 

 

B

ทต.ตะลุบัน

0-3

ทน.ภูเก็ต

22

 

ชายเดี่ยว 14 ปี

แรก

A

อบจ.สุราษฎร์ธานี w/o

0-3

ทม.สตูล

23

 

 

 

A

ทน.ภูเก็ต

3-1

ทน.สุราษฎร์ธานี

24

 

 

 

B

ทน.ตรัง

3-0

ทต.ตะลุบัน

25

11.00

หญิงเดี่ยว 14 ปี

แรก

-

ทม.สตูล

0-3

ทน.ภูเก็ต

26

 

 

 

-

ทม.ระนอง

3-0

ทต.ตะลุบัน

27

 

ชายเดี่ยว 16 ปี

แรก

A

ทต.ตะลุบัน

3-0

อบจ.สุราษฎร์ธานีw/o

28

 

 

 

B

ทม.กันตัง

3-0

ทม.สตูล

29

11.20

หญิงเดี่ยว 16 ปี

แรก

-

ทม.สตูล

1-3

ทต.ตะลุบัน

30

 

ชายเดี่ยว 18 ปี

แรก

B

ทม.กันตัง w/o

0-3

ทม.สตูล

31

 

หญิงเดี่ยว 18 ปี

แรก

-

ทน.สุราษฎร์ธานี

3-0

ทน.ภูเก็ต

32

 

ชายเดี่ยว 12 ปี

แรก

A

ทม.สตูล

0-3

ทน.ภูเก็ต

33

11.40

ชายเดี่ยว 12 ปี

แรก

A

ทต.เชิงทะเล

3-2

ทต.ตะลุบัน

34

 

 

 

B

ทน.สุราษฎร์ธานี

3-0

ทน.ตรัง

35

 

 

 

B

ทม.ระนอง

3-0

ทม.ปัตตานี

36

 

หญิงเดี่ยว 12 ปี

แรก

A

ทน.ภูเก็ต

3-1

ทม.ระนอง

37

13.00

ชายเดี่ยว 14 ปี

แรก

A

อบจ.สุราษฎร์ธานีw/o

0-3

ทน.สุราษฎร์ธานี

38

 

 

 

A

ทน.ภูเก็ต

0-3

ทม.สตูล

39

 

 

 

B

ทม.ระนอง

3-0

ทต.ตะลุบัน

40

 

หญิงเดี่ยว 16 ปี

แรก

-

ทม.สตูล

0-3

ทม.ระนอง

41

13.20

หญิงเดี่ยว 14 ปี

แรก

-

ทต.ตะลุบัน

0-3

ทน.ภูเก็ต

42

 

ชายเดี่ยว 16 ปี

แรก

A

ทน.ภูเก็ต w/o

0-3

อบจ.สุราษฎร์ธานี

43

 

 

 

B

ทน.ตรัง

0-3

ทม.สตูล

44

 

หญิงเดี่ยว 16 ปี

แรก

-

ทม.ภูเก็ต

3-0

ทต.ตะลุบัน

45

13.40

ชายเดี่ยว 18 ปี

แรก

A

ทน.ภูเก็ต

3-0

อบจ.สุราษฎร์ธานีw/o

46

 

 

 

B

ทน.สุราษฎร์ธานี

3-0

ทม.สตูล

47

 

หญิงเดี่ยว 18 ปี

แรก

-

ทม.สตูล

0-3

ทน.ภูเก็ต

48

 

ชายเดี่ยว 12 ปี

 

รองฯ

ทน.ภูเก็ต

-

ทน.สุราษฎร์ธานี

49

14.00

 

 

 

ทม.สตูล

-

ทม.ระนอง

50

 

หญิงเดี่ยว 12 ปี

 

รองฯ

ทน.ภูเก็ต

-

ทต.ตะลุบัน

51

 

 

 

 

ทม.ระนอง

-

ทน.สุราษฎร์ธานี

52

14.20

ชายเดี่ยว 14 ปี

 

รองฯ

ทน.สุราษฎร์ธานี

-

ทน.ตรัง

53

 

 

 

 

ทม.สตูล

-

ทม.ระนอง

54

 

ชายเดี่ยว 16 ปี

 

รองฯ

ทน.ภูเก็ต

-

ทม.สตูล

55

 

 

 

 

ทต.ตะลุบัน

-

ทม.กันตัง

56

14.40

ชายเดี่ยว 18 ปี

 

รองฯ

ทน.ภูเก็ต

-

ทม.สตูล

57

 

 

 

 

BYE

-

ทน.สุราษฎร์ธานี

58

 

ชายเดี่ยว 12 ปี

ชิงชนะเลิศ

 

ผู้ชนะคู่ที่ 48

-

ผู้ชนะคู่ที่49

59

 

 

ชิงที่ 3

 

ผู้แพ้คู่ที่ 48

-

ผู้แพ้คู่ที่ 49

60

15.00

หญิงเดี่ยว 12 ปี

ชิงชนะเลิศ

 

ผู้ชนะคู่ที่ 50

-

ผู้ชนะคู่ที่ 51

61

 

 

ชิงที่ 3

 

ผู้แพ้คู่ที่ 50

-

ผู้แพ้คู่ที่ 51

62

 

ชายเดี่ยว 14 ปี

ชิงชนะเลิศ

 

ผู้ชนะคู่ที่ 52

-

ผู้ชนะคู่ที่ 53

63

 

 

ชิงที่ 3

 

ผู้แพ้คู่ที่ 52

-

ผู้แพ้คู่ที่ 53

64

15.20

ชายเดี่ยว 16 ปี

ชิงชนะเลิศ

 

ผู้ชนะคู่ที่ 54

-

ผู้ชนะคู่ที่ 55

65

 

 

ชิงที่ 3

 

ผู้แพ้คู่ที่ 54

-

ผู้แพ้คู่ที่ 55

66

 

ชายเดี่ยว 18 ปี

ชิงชนะเลิศ

 

ผู้ชนะคู่ที่ 56

-

ผู้ชนะคู่ที่ 57

67

 

 

ชิงที่ 3

 

ผู้แพ้คู่ที่ 56

-

ผู้แพ้คู่ที่ 57

 

ข่าวโดย  รัตนตรัย  รัตน์จันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถานีวิทยุชุมชน คนรักษ์ถิ่นตรัง
วัน - เวลา : 2011-10-27 12:02:24