หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
หมวดปัญหาหลัก : ร้องเรียน   หมวดปัญหาย่อย :
พื้นที่เกิดเหตุ : จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลเหตุการณ์
วันที่เกิดเหตุ : 0000-00-00 00:00:00
สถานที่เกิดเหตุ : ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.อุดรธานี
จังหวัดที่เกิดเหตุ : อุดรธานี
หัวข้อเหตุการณ์ : แกนนำองค์กรวิชาชีพครูจากอำเภอต่างๆในจังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือร้องเรียน ผอ.สกสค.อุดรธานี
รายละเอียดเหตุการณ์ : วันนี้(25 พฤษภาคม 2555)ที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอูดรธานี (สกสค.)ได้มีแกนนำสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูอุดรธานี จากทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี กว่า 30 คน นำโดยนายสุพจน์ แข็งแรง นายกสมาคมครูอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาถือป้ายประท้วง โดยมีข้อความ อาทิ “ผอ.สกสค.อุดรไม่เป็นกลาง” “เราต้องการกรรมการจากส่วนกลาง” “จะดูแลกูหรือดูแลครู” “สกสค.อุดรมีผอ.ส่อทุจริต” และยื่นหนังสือต่อนายศิริวัฒน์ จันทร์คลัง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี นายสุพจน์ แข็งแรง กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 พร้อมกันนี้สำนักงานสกสค.จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งเพียงหน่วยเดียวได้แก่ สำนักงานสกสค.จังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นองค์กรวิชาชีพครูในจังหวัดอุดรธานี ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กระจายหน่วยเลือกตั้งไปยังอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบางอำเภออยู่ห่างไกลและวันเลือกตั้งก็ไม่ใช่วันหยุด และสำนักงานคณะกรรมการสกสค.ได้แจ้งให้สำนักงานที่จังหวัดอุดรธานีเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 5201.1/06666 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 แต่สกสค.จังหวัดอุดรธานี ยังเพิกเฉยต่อการสั่งการ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานระดับสูง จากพฤติกรรมดังกล่าว เห็นได้ชัดว่า สกสค.จังหวัดอุดรธานี มีพฤติกรรมอย่างมีเลศนัย น่าสงสัย ส่อเจตนาที่ขัดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และขัดขวางการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง จึงเรียกร้องให้สำนักงานสกสค.ประกาศเพิ่มหน่วยเลือกตั้งเป็นอำเภอละ 1 หน่วย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนด หากไม่ดำเนินการจะใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของจังหวัดอุดรธานีต่อไป จากนั้น ทางแกนนำองค์กรวิชาชีพครูจากอำเภอต่างๆ ได้เข้าห้องประชุมพูดคุยกับ นายศิริวัฒน์ จันทร์คลัง ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับปากว่ายินดีจะดำเนินการตามที่สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูร้องขอ สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อไปเป็นกรรมการสกสค.ระดับประเทศ ในครั้งนี้ มี 2 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสุรพล สุขประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หมายเลข 2 นายประวิทย์ บึงไสย์ ผอ.โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1