หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
หมวดปัญหาหลัก : ปัญหาอื่นๆ   หมวดปัญหาย่อย : อื่นๆ
พื้นที่เกิดเหตุ : สุราษฎร์ธานี
ข้อมูลเหตุการณ์
วันที่เกิดเหตุ : 2009-11-22 15:26:00
สถานที่เกิดเหตุ : ศาลากลางสุราษฎร์ธานี
จังหวัดที่เกิดเหตุ : สุราษฎร์ธานี
หัวข้อเหตุการณ์ : เตรียมจัดโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก) ปี 2552 – 2556
รายละเอียดเหตุการณ์ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมจัดโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก) ปี 2552 – 2556 นายจิรวัชร์ สิงห์ดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 อนุมัติโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก) ปี 2552 – 2555 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยการผลิตในการช่วยลดต้นทุนการผลิต ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นฐาน ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาชนบท โดยมีการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ทำกินทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย จำนวน 30,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 293,547 ไร่ กระจายตามจำนวนครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและปริมาณงานที่จะดำเนินการในแต่ละภาคทั้ง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เงินลงทุนรวม 16,555 ล้านบาท ตามเนื้อที่ทางการเกษตรที่ใช้ปลูกพืชหลัก 5 ชนิด เช่น พื้นที่นา พื้นที่ปลูกพืชไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น พื้นที่ปลูกผัก และพื้นที่การเกษตรอื่นๆ เพื่อการลงทุนในการขยายเขตไฟฟ้า โดยให้ในแต่ละเขตการไฟฟ้าได้รับงบประมาณxxxส่วนของเนื้อที่ถือครอง กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไว้ 4 ปี เพื่อการเกษตร ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ชิโนวัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้า จะมีข้อกำหนดการคัดเลือกที่จะดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินเพื่อการเกษตรจะต้องมีเอกสารสิทธิ์หรือหลักฐานสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือสัญญาเช่าทำกินในพื้นที่ที่ทำการเกษตร ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยืนยันพื้นที่การเกษตรไม่อยู่ในเขตพื้นที่หวงห้ามใดๆของทางราชการ และไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ่ และรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมการผลิต ขนาดและพื้นที่ต้องระบุแหล่งน้ำ เช่น คลองสาธารณะ คลองชลประธาน รวมถึงเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15(45) แอมป์ 1 ราย และต้องสามารถออกใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บเงินของมิเตอร์เครื่องที่ 2 โดยแจ้งเก็บเงินไปที่มิเตอร์เครื่อง 1 ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าเดียวกันกับมิเตอร์เครื่องที่ 2 ที่จะขอติดตั้งเพื่อใช้ในการเกษตร ดังนั้น สำหรับการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก) เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อยโดยตรง จึงต้องการเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบถึงรายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการโดยทั่วกัน