หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
หมวดปัญหาหลัก : ปัญหาอื่นๆ   หมวดปัญหาย่อย : อื่นๆ
พื้นที่เกิดเหตุ : ในเขตตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ข้อมูลเหตุการณ์
วันที่เกิดเหตุ : 2009-08-18 13:54:00
สถานที่เกิดเหตุ : เขตตำบลไม้รูด
จังหวัดที่เกิดเหตุ : ตราด
หัวข้อเหตุการณ์ : พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์
รายละเอียดเหตุการณ์ : ข่าวนี้เอามาจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ประจำจังหวัดตราดและจันทบุรี (ประชามติ ฉบับที่ 456 หน้า 7) ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไม่เริ่มดีที่สุด ตำบลไม้รูโ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็น 1 ใน 4 แห่งที่กระทรวงพลังงาน วิเคราะห์จากโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ เห็นว่ามีความเหมาะสมในการจัดทำแผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้างานนิวเคลียร์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เห็นชอบในหลักการ ในการลงสำรวจพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ได้ให้ข้อสังเกตุกับคณะทำงานฯ ว่าจังหวัดตราดเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองชายแดนมีความสำคัญด้านความมั่นคง เป็นเมืองเกษตรกรรมและในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดตราดเป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด และของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ทำไมคณะทำงานฯ จึงเลือกเอาพื้นที่ตำบลไม้รูดเป็น 1 ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการสร้างโรงงานไฟฟ้างานนิวเคลียร์ ผลดี ผลเสียของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในด้านเทคโนโลยีเป็นที่รับรู้ว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ให้พลังมหาศาล และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานความปลอดภัยน่าจะมั่นใจได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของหลายประเทศสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นในการผลิตไฟฟ้าได้ เป็นอย่างดี ในด้านผลเสียที่สำคัญมากได้แก่ผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ไม่ใช่ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ทุกครั้งเมื่อมีการพูดถึงโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ ประชาชนและองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมจะมีปฏิกิริยาต่อต้านจนถึงที่สุด และท้ายที่สุดส่วนใหญ่ก็ต้องล้มเลิกโครงการ ในส่วนของประเทศไทยควรจะพิจารณา ในประเด็นความจำเป็นมากกว่า ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศของเราจะต้องมีโรงงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ทุกวันนี้ เราใช้พลังงานหลายรูกแบบ ในขณะที่ การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ และมีใช้ในอนาคต คือต้องเตรียมการผลิตไว้ล่วงหน้านี่เป็นความจำเป็น หากดูในส่วนของจำนวนประชาชน สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีทรัพยากรแทบจะครบทุกด้าน และเหมาะกับการทำเกษตรกรรมมากกว่าที่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เรามีพื้นที่ทะเลอ่าวไทยที่มีลักษณะเฉพาะเป็นอ่าวภายในการหมุนเวียนของกระแสน้ำและทรัพยากรก็จะวนเวียนอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยไม่ออกไปสู่ทะเลภายนอก โรงไฟฟ้างานนิวเคลียร์ต้องอาศัยน้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้น้ำทะเลลดหรือเพิ่ม ต้องได้รับผลกระทบที่เป็นพิษ คนไทยทั้งอ่าวไทยจะทำอย่างไร แม้เราจะเชื่อในเทคโนโลยี แต่ท้ายที่สุดเทคโนโลยีก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของคน วันใด ที่เกิดความผิดพลาด ความเสียหายจะรุนแรงแค่ไหนใครตอบได้ เพราะแค่การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงวันนี้ เราก็ยังควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้ และจะไว้ใจอะไรกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยผลิต ถูกนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรมและใช้ในครัวเรือนตามปกติประเทศไทยไม่ใช่ประเทศผู้ผลิต ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นก็จะต้องมีการขยายภาคอุตสาหกรรมขึ้นมารองรับ ต่างชาติก็จะแห่มาลงทุนการผลิต แล้วคนไทยแท้ๆ ได้อะไร ทำไมเราไม่คิดวิธีการลดการใช้พลังงาน ในจังหวัดตราด ตราดเชื่อว่าคนตราดคงไม่ยอมให้เกิดขึ้นแล้ว จะเสียงบประมาณไปทำการศึกษาทำไม การไม่เริ่มน่าจะดีที่สุด (สมเกียรติ สมรรถการ ผู้เขียน)