หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
โครงการปลูกป่าไม้โตเร็วเพิ่อลดภาวะโลกร้อน

            เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552  เวลา 10.00 นาฬิกา กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง อำเภอย่านตาขาว อาสาสมัครสื่อชุมชนจังหวัดตรัง สถานีวิทยุชุมชน "คนรักษ์ถิ่นตรัง" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย จัดกิจกรรม โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อลดภาวโลกร้อน ณ บริเวณทุ่งสาธารณะบ้านทุ่งค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันสร้างภาวะโลกใหม่ และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนและเยาวชน หันกลับมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และร่วมต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า โดยมี คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนตรังรังสฤษธ์  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว และประชาชนทั้งนอกและในพื้นที่ จำนวน 400 คน

 

ข่าวโดย.........rattanajan

ภาพโดย.........ลุงฟื้น

ที่มา : สถานีวิทยุชุมชนคนรักษ์ถิ่นตรัง