หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
รายชื่อผู้ได้รับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ปี 2552

แบบสรุปโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ปี 2552
รายละเอียดหมู่บ้านโครงการชุมชนพอเพียง  15 พ.ค. 2552
ลำดับที่ รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ ตำบล อำเภอ / เทศบาล   จังหวัด จำนวนประชากร ขนาด ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณรวม
1 46120307 โคกเครือ 7 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 784 5 ประปาหมู่บ้าน 500,000 500,000
2 46120310 หนองกบ 10 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 424 4 1.ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 200,000 400,000
                  2.จัดทำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อชุมชน 200,000 
3 46120311 น้ำพองพัฒนา 11 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 902 5 1.น้ำประปาหอสูง 200,000 500,000
                  2.ตลาดนัดชุมชน 300,000 
4 36010703 หนองสระ 3 ชีลอง เมือง ชัยภูมิ        266  4 เครื่องมือทำการเกษตร(รถอีแต๋น) 200,000 200,000
5 36010709 ท่าขามแป 9 ชีลอง เมือง ชัยภูมิ        465  4 ธนาคารปุ๋ย 200,000 200,000
6 36121007 โนนคูณ 7 หนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ        519  5 ธนาคารปุ๋ยเพื่อการเกษตร 250,000 250,000
7 36010815 โพธิ์เจริญ 15 บ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ        620  5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปุ๋ย 250,000 250,000
8 36010606 หนองเขื่อง 6 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ        498  4 ต่อยอดกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 200,000 250,000
9 36010612 หนองคอนไทย 12 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ        578  5 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 250,000 250,000
10 36010407 กุดขมิ้น 7 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 408 4 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 200,000 200,000
11 36011012 โนนสมบูรณ์ 12 หนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ        850  5 โรงสีข้าวชุมชน 250,000 250,000
12 36011110  ซับเจริญ 10 ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ        271  4 รถอิแต๋นเพื่อการเกษตร 250,000 250,000
13 46100604 บ้านคำสมบูรณ์ 4 นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 421 4 เลี้ยงโคพื้นเมือง 200,000 200,000
14 46100110 คำม่วง 10 ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 767 5 น้ำดื่มเพื่อชุมชน 250,000 250,000
15 46100105 คำม่วง 5 ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 658 5 น้ำดื่มเพื่อชุมชน 250,000 250,000
16 46100904 หนองยางเหนือ 4 เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 463 4 ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ 200,000 200,000
17 41210108 โสกปลาซิว 8 หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 187 3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 300,000 300,000
18 46090801 โนนน้ำเกลี้ยง 1 โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 648 5 จัดซื้อเครื่องนวดข้าว 250,000 250,000
19 41060202 โคกสูง 2 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 663 5 ต่อยอดสร้างโรงเรือน 250,000 250,000
20 41061203 หนองบัวน้อย 3 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 469 4 ต่อยอดก่อสร้างโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน 200,000 200,000
21 41061408 ดงบาก 8 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 811 5 จัดทำโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 250,000 250,000
22 41061407 โนนสวรรค์ 7 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 511 5 สร้างโรงเรือนอัดปุ๋ย 250,000 250,000
23 41061117 โคกพัฒนา 17 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 846 5 ต่อยอดน้ำดื่มสะอาดชุมชน 250,000 250,000
24 41061007 โนนธาตุ 7 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 282 4 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 200,000 200,000
25 41060506 พังซ่อน 6 พังงู หนองหาน อุดรธานี 598 5 1 จัดทำปุ๋ยชีวภาพ 200,000 250,000
                  2 จัดทำตลาดชุมชน 50,000 
26 41060114 หนองบ่อน้อย 14 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 859 5 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 250,000 250,000
27 41060513 ค้อน้อยทรายงาม 13 พังงู หนองหาน อุดรธานี 153 3 ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ 150,000 150,000
28 41060206 ดงเรือง 6 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 763 5 ธนาคาร โค - กระบือ 250,000 250,000
29 41061412 หนองคำยาง 12 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 711 5  ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 250,000 250,000
30 41060915 เชียงพัฒนา 15 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 807 5 ซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ 250,000 250,000
31 41061205 นาฮัง 5 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 676 5 ซื้อรถนวดข้าว 250,000 250,000
32 41060203 เม็กใหญ่ 3 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 575 5 ซื้อจานร่อนเม็ดปุ๋ย  250,000 250,000
33 41061804 หนองบัวน้อย 4 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 582 5 ก่อสร้างแท่นคอนกรีต เพื่อวางถังน้ำระบบประปาหมู่บ้าน 250,000 นายสำลี  สายลิม
34 41060116 โสกหมู 16 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 705 5 อารตลาดนัดชุมชน 250,000 นายสุนทร รสดี
35 60010201 ศาลเจ้า 1 กลางแดด เมือง นครสวรรค์ 468 4 1.จ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการประปาชุมชน 92,700 200,000
                  2.จ้างเหมาขยายเขตประปาชุมชน 107,300 
36 60011309 หาดทรายงาม 9 วัดไทร เมือง นครสวรรค์ 803 5 ขยายการผลิตน้ำดื่ม 250,000 250,000
37   บ้านหนองแก้งพัฒนา 7 นครสวรรค์ออก เมือง นครสวรรค์ 550 5 ซื้อเครื่องจักรกลทำการเกษตร 250,000 250,000
38 39040405 วังคูณ 5 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 685 5 ซื้อรถนวดข้าว-สีข้าว 500,000 500,000
39 39040401 กุดสะเทียน 1 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1046 6 ประปาดื่มได้ 600,000 600,000
40 39040908 ผาสวรรค์ 8 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 231 3 จัดซื้อรถไถนาขนาดกลาง 300,000 300,000
41 39040304 จอมบึงพัฒนา 4 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 818 5 น้ำประปาหมู่บ้าน 500,000 500,000
42 39040702 ป่าคา 2 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 859 5 จัดซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 500,000 500,000
43 39040902 โนนสะอาด 2 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 751 5 จัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน 250,000 250,000
44 39040903 คอกวัว 3 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 629 5 โรงสีข้าวชุมชน 250,000 250,000
45 39040904 หนองกุงแก้ว 4 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 749 5 1. ซ่อมแซมระบบประปา 300,000 500,000
                  2. ซื้อเครื่องอัดถ่านพร้อมโรงเรือน 200,000 
46 39040905 ผาสุก 5 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 624 5 ปรับปรุงซ่อมแซมประปา 500,000 500,000
47 39040906 นาสำราญ 6 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 850 5 1. ปรับปรุงซ่อมแซมประปา 300,000 500,000
                  2. ซื้อเครื่องสูบน้ำทำการเกษตร 200,000 
48 39040909 วังไชย 9 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 166 3 โรงสีข้าวชุมชนพร้อมโรงเรือน 300,000 300,000
49 39040910 ทองดีพัฒนา 10 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 647 5 1. ขยายประปาหมู่บ้าน 250,000 500,000
                  2. รถไถนาเดินตามพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ 250,000 
50 39040911 นารุ่งเรือง 11 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 313 4 ร้านค้าสหกรณ์ชุมชน 400,000 400,000
51 39040406 ใหม่ศรีทอง 6 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 802 5 ติดตั้งหอสูงน้ำประปาและผลิตน้ำดื่ม 500,000 500,000
52 39040407 โนนกุดแท่น 7 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 564 5 รถนวดข้าวชุมชน 500,000 500,000
53 39040408 คลองเจริญ 8 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 616 5 1. เปลี่ยนท่อเมนประปาและขยายเขต 250,000 500,000
                  2. ตลาดนัดสินค้าเพื่อการเกษตร 250,000 
54 39041009 พุทไธสงค์ 9 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 361 4 จัดซื้อรถนวดข้าว 400,000 400,000
55 39040502 โคกล่าม 2 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 767 5 1. ซื้อรถอีแต๋น 180,000 250,000
                  2. ซื้อรถไถนาเดินตาม 70,000 
56 39040503 กุดดุก 3 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 776 5 1. ซ่อมและขยายประปา 300,000 500,000
                  2. ร้านค้าชุมชน 200,000 
57 39040507 โนนข่า 7 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 794 5 1. ซื้อรถไถเพื่อการเกษตร 250,000 500,000
                  2. ซื้อรถอีแต๋นเพื่อการเกษตร 250,000 
58 39040520 นากอกคำ 20 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 765 5 ขยายประปาหมู่บ้าน 250,000 250,000
59 39040515 ห้วยบ่อทอง 15 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 380 4 จัดซื้อโรงสีข้าวพร้อมโรงเรือน 200,000 200,000
60 39040809 โนนสะอาดพัฒนา 9 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 689 5 โรงสีข้าวชุมชน 250,000 250,000
61 39040810 ห้วยไร่ 10 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 706 5 ซื้อรถนวดข้าว 500,000 500,000
62 39040709 หนองเป็ด 9 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 888 5 ทำน้ำประปาในหมู่บ้าน 250,000 250,000
63 39040101 โนนสูงเปลือย 1 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 518 5 เครื่องนวดข้าว 400,000 400,000
64 39040110 โนนสว่าง 10 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 548 5 1. โรงสีข้าวชุมชน 250,000 500,000
                  2. เครื่องอัดถ่านจากแกลบพร้อมโรงเรือน 250,000 
65 39040501 นากอก 1 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 688 5 1. ซื้อรถอีแต๋น 250,000 500,000
                  2. โรงสีข้าว 250,000 
66 39040505 วังไฮ 5 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 937 5 1. ซื้อรถอีแต๋นเพื่อการเกษตร 250,000 500,000
                  2. ซื้อรถนวดข้าว 250,000 
67 39040803 สิบเก้าโปร่ง 3 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 322 4 โรงสีชุมชนพร้อมโรงเรือน 250,000 250,000
68 39040804 โนนสงวน 4 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1,133 6 โรงสีข้าวชุมชน 300,000 300,000
69 39040805 มอเหนือ 5 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 757 5 โรงสีข้าวชุมชน 380,000 380,000
70 39040812 โนนม่วง 12 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 637 5 ซื้อเครื่องตัดหญ้าและปั๊มน้ำ 250,000 250,000
71 39040402 โนนเสถียร 2 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 543 5 1. ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 500,000
                  2. น้ำดื่มมาตรฐานชุมชน 250,000 
72 39040403 นาชุมแสง 3 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 342 4 ซื้อรถอีแต๋น 200,000 200,000
73 39041011 หนองผือน้อยพัฒนา 11 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 660 5 โรงสีข้าวชุมชนพร้อมโรงเรือน 250,000 250,000
74 39040108 ศรีเมืองใหม่ 8 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 647 5 1. ผลิตน้ำดื่มชุมชน 195,000 250,000
                  2. ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 55,000 
75 31090109 กอก 9 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 375 4 จัดหารถนวดข้าวให้กับชุมชน 200,000 200,000
76 36060508 บ้านร่วมมิตร 8 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ 216 3 รถใช้งานเพื่อการเกษตร 150,000 150,000
77 36060304 บ้านงิ้ว 4 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ     1,004  6 เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 300,000 300,000
78 36060310 บ้านโนนตะโก 10 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ        811  5 เกษตรปลอดสารพิษ 250,000 250,000
79 36061105 บ้านทามจาน 5 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 325 4 ซื้อรถอีแต๋น 200,000 200,000
80 36061107 บ้านโสกรวก 7 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 318 4 จัดซื้อรถเพื่อการเกษตร 200,000 200,000
81 36060605 พลับ 5 หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 599 5 จัดซื้อรถอีแต๋น 1คัน 250,000 250,000
82 36060503 บ้านกุดน้ำใส 3 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ        759  5 ลานเอนกประสงค์ 250,000 250,000
83 36060302 บ้านขาม 2 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 1,188 6 ขยายลานรับซื้อผลผลิต 350,000 350,000
84 36061301 บ้านส้มป่อย 1 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ        869  5 ร้านค้าชุมชน 250,000 250,000
85 36061111 บ้านห้วยดอนยาว 11 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ        441  4 ส่งเสริมอาชีพเกษตร 200,000 200,000
86 36060116 บ้านดงผาสุข 16 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ        164  3 ส่งสริมพัฒนาอาชีพเกษตร 150,000 150,000
87 36060611 บ้านโนนฝาย 11 หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ        378  5 ร้านค้าชุมชน 200,000 200,000
88 11011202 คลองตาก๊ก  2 บางปู เมือง สมุทรปราการ 1,032 6 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลานิลหมัน-เลี้ยงกุ้งขาวเกษตร 600,000 60,000
89 11011308 สุขประชากร 8 บางด้วน เมือง สมุทรปราการ 2,819 7 1. ร้านค้าชุมชน 300,000 700,000
                  2. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 400,000 
90 11010809 ใหม่วังปลา 9 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 2,454 7 ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับชุมชน 700,000 700,000
91 11011409 อุดมสุข  9 บางมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 5,109 7 1. ส่งเสริมกลุ่มทำอาชีพ(การทำเฟอร์นิเจอร์) 400,000 700,000
                  2. เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ในที่จำกัด 300,000 
92 11010202 ทหารเรือ 2 สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 4,111 7 1. จัดอบรมกลุ่มอาชีพ 5 โครงการ 400,000 700,000
                  2. การืฃทำน้ำอีเอ็มบำบัดรักษาสิ่งแวดล้อม 300,000 
93 11011005 คลองขวาง 5 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 12,656 7 1. สร้างที่เก็บน้ำระบบประปาบาดาล 550,000 700,000
                  2. เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ 150,000 
94 11011007 สุดใจ 7 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 2,894 7 1. จัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตรไว้บริการประชาชน 350,000 700,000
                  2. การจำจัดผักตบชวา 350,000 
95 11010301 พร้อมมิตร 1 บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 5,116 7 1. ส่งเสริมอาชีพ(สมุนไพร เพาะเห็ด) 400,000 700,000
                  2. ปรับสภาพแวดล้อมลดโลกร้อน 300,000 
96 11011006 คลองประสงค์ 6 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 6,539 7 1. ปรับปรุงพื้นที่สร้างร้านค้าชุมชน 350,000 700,000
                  2. จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร 350,000 
97 110111004 แพรกจอมทอง 4 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 3,885 7 1. สนับสนุนให้ความสะดวกทางด้านวางท่อระบายน้ำเพื่อให้ได้ใช้น้ำประปาทั่วถึง 200,000 700,000
                  2. ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ร่วมกันหรือให้บริการ 500,000 
98 11011303 คุ้งจาก 3 บางด้วน เมือง สมุทรปราการ 294 4 1. ขยายเขตไฟฟ้าทางส่องสว่าง 300,000 400,000
                  2.อบรมและจัดทำน้ำอีเอ็มบำบัด 100,000 
99 11011304 บางนาแกรง 4 บางด้วน เมือง สมุทรปราการ 413 4 1. ส่งเสริมอาชีพ(ทำจากมุงหลังคา น้ำยาล้างจาน และยาหม่องสมุนไพร)  200,000 400,000
                  2. ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับชุมชน 200,000 
100 11011410 แผ่นดินทอง  10 บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 2,447 7 1. ส่งเสริมการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ 400,000 700,000
                   2. เลี้ยงปลา(ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม) 300,000 
101 11010205 คลองกระทุ่ม 5 สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 4,717 7  1. ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากลูกปัดและคริสตัล "ต้นไม้มงคล" 350,000 700,000
                  2.ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานแกะลายกระจก 350,000 
102 11010806 ฟอกหนัง 6 บางปู เมือง สมุทรปราการ 751 5  ฝึกอาชีพฟอกหนังและจัดทำร้านค้าชุมชนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 250,000 500,000
103 11011306 บางหมู 6 บางด้วน เมือง สมุทรปราการ 1,033 6  ปลูกผักไร้ดิน 600,000 600,000
104 11010402 นาแม่ขาว 2 ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 7,376 7  1.ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับชุมชน(วัสดุเหลือใช้ในชุมชน) 350,000 700,000
                   2.จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 350,000 
105 11011101 บางโปรง 1 บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 1,584 7  1. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ(ร้อยลูกปัด พวงหรีด ดอกไม้จันทน์) 350,000 700,000
                   2. ต่อยอดไบโอดีเวล (จัดซื้อวัสดุ) 350,000 
106 11010404 คลองแสนสุข 4 ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 3,563 7 1. แปรรูปอาหารทะเล,เครื่องเสียงบริการชุมชน 500,000 700,000
                   2. ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน 200,000 
107 11011001 คลองนา  1 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 2,008 7 1. จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 350,000 700,000
                   2. ปรับปรุงพื้นที่การสร้างร้านค้าชุมชน 350,000 
108 11010302 อยู่สุข 2 บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 6,354 7 1. ส่งเสริมอาชีพสิ่งรปะดิษฐ์จากเทียนหอม น้ำยา(ล้างจาน ปรับผ้านุ่ม) 350,000 700,000
                  2.นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 350,000 
109 11011002 คลองเล้าหมู 2 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 5,293 7  สร้างโอกาสในอาชีพ(กองทุนแม่ของแผ่นดิน) 700,000 700,000
110 11010205 คลองกระทุ่ม 5 สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 4,717 7  1. ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากลูกปัดและคริสตัล "ต้นไม้มงคล" 350,000 700,000
                   2. ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานแกะลายกระจก 350,000 
111 11010806 ฟอกหนัง 6 บางปู เมือง สมุทรปราการ 751 5  ฝึกอาชีพฟอกหนังและจัดทำร้านค้าชุมชนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 250,000 500,000
112 11011306 บางหมู 6 บางด้วน เมือง สมุทรปราการ 1,033 6  ปลูกผักไร้ดิน 600,000 600,000
113 11010402 นาแม่ขาว 2 ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 7,376 7  1. ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับชุมชน(วัสดุเหลือใช้ในชุมชน) 350,000 700,000
                   2. จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 350,000 
114 11011101 บางโปรง 1 บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 1,584 7  1. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ(ร้อยลูกปัด พวงหรีด ดอกไม้จันทน์) 350,000 700,000
                   2. ต่อยอดไบโอดีเวล (จัดซื้อวัสดุ) 350,000 
115 11010404 คลองแสนสุข 4 ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 3,563 7 1. แปรรูปอาหารทะเล,เครื่องเสียงบริการชุมชน 500,000 700,000
                   2. ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน 200,000 
116 11011001 คลองนา  1 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 2,008 7  1. จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 350,000 700,000
                   2. ปรับปรุงพื้นที่การสร้างร้านค้าชุมชน 350,000 
117 11010302 อยู่สุข 2 บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 6,354 7 1. ส่งเสริมอาชีพสิ่งรปะดิษฐ์จากเทียนหอม น้ำยา(ล้างจาน ปรับผ้านุ่ม) 350,000 700,000
                  2. นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 350,000 
118 11010406 บ้านคลองศาลาแดง 6 ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 6,128 7  1. ส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำยา (ปรับผ้านุ่ม ล้างจาน สระผม)  500,000 1,000,000
                   2. เย็บจักรอุตสาหกรรม 500,000 
119 11010205 บ้านคลองกระทุ่ม 3 บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 3,227 7 ร้านค้าชุมชนและศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 700,000 700,000
120 11010204  ปลายคลองบางโปรง 4 บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 1,112 6  1. ส่งเสริมอาชีพ(ร้อยลูกปัด พวงหรีด ดอกไม้จันทน์) 300,000 600,000
                  2. ต่อยอดไบโอดีเซล 300,000 
121 11010403 บ้านนาแม่ขาว 4 3 ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 1,733 7  1. ปลูกป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรฯ 350,000 700,000
                   2. เลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อซีเมนต์ 350,000 
122 11011606 บ้านคลองหลวง 2 6 ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 12,901 7  1. ส่งเสริมอาชีพ(ทำขนม แปรรูปผลผลิตการเกษตร วัสดุเหลือใช้) 300,000 700,000
                   2. จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 400,000 
123 11011607 บ้านนาแม่ขาว 2 7 ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 5,491 7  1. ส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำยา (ปรับผ้านุ่ม ล้างจาน สระผม)  350,000 700,000
                   2. การทำน้ำอีเอ็ม 350,000 
124 11010205 บ้านคลองกระทุ่ม 3 บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 3,227 7 ร้านค้าชุมชนและศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 700,000 700,000
125 11010204  ปลายคลองบางโปรง 4 บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 1,112 6  1. ส่งเสริมอาชีพ(ร้อยลูกปัด พวงหรีด ดอกไม้จันทน์) 300,000 600,000
                   2. ต่อยอดไบโอดีเซล 300,000 
126 11010403 บ้านนาแม่ขาว 4 3 ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 1,733 7  1.ปลูกป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรฯ 350,000 700,000
                  2. เลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อซีเมนต์ 350,000 
127 11011606 บ้านคลองหลวง 2 6 ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 12,901 7  1. ส่งเสริมอาชีพ(ทำขนม แปรรูปผลผลิตการเกษตร วัสดุเหลือใช้) 300,000 700,000
                   2. จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 400,000 
128 11011607 บ้านนาแม่ขาว 2 7 ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 5,491 7  1. ส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำยา (ปรับผ้านุ่ม ล้างจาน สระผม)  350,000 700,000
                   2. การทำน้ำอีเอ็ม 350,000 
129 45040701 ดงกลาง 1 ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 642 5 โรงสีข้าวและฉางข้าว 500,000 500,000
130 45041102 ดงยาง 2 ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 461 4 โรงสีข้าวชุมชน 200,000 200,000
131 45040702 กุดแคน 2 ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 690 5 ทำตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร 500,000 500,000
132 45040408 หนองคลอง 8 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 550 5 ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด 250,000 250,000
133 45040507 สว่างอารมณ์ 7 น้ำใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 335 4 โรงสีข้าวชุมชน 200,000 200,000
134 54070207 ไฮย้อย 7 สรอย วังชิ้น แพร่ 518 5 ประปาภูเขา 250,000 250,000
135 40180406 ดอนหัน 6 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 741 5 1. ซื้อรถสีข้าว 250,000 250,000
136 40180113 ท่าข่อยใต้ 13 ชนบท ชนบท ขอนแก่น 396 4 1. ซื้อรถไถนาเดินตามและปรับปรุงศูนย์สาธิต 400,000 400,000
137 46070509 ศรีสำราญ 9 เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 427 4 จัดซื้อรถนวดข้าว 400,000 400,000
138 46070208 หนองลุมตุม 8 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 372 4 ประปาบาดาลเพื่อการเกษตร 400,000 400,000
139 46070502 ห้วยเตย 2 เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 388 4 จัดซื้อรถนวดข้าว 200,000 200,000
140 46070301 อุ่มเม่า 1 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 548 5 ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 250,000 250,000
141 46070506 ห้วยเตยคำ 6 เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 563 5 1. ปุ๋ยอินทรย์ชีวภาพ 230,000 300,000
                  2. ซื้อเครื่องสูบน้ำ ฮอนด้าขนาด 3  นิ้ว 70,000 
142 46071115 ขาม 15 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 709 5 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเกษตร 250,000 500,000
                  2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน 250,000 
143 46070505 คำเจริญ 10 เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 345 4 เลี้ยงหมูหลุม 200,000 200,000
144 46070713 หัวนาคำน้อย 13 หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 365 4 จัดซื้อรถสีข้าว 400,000 400,000
145 46070419 ตูมเหนือ 19 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 973 5 จัดซื้อรถไถนาเพื่อการเกษตร 500,000 500,000
146 46070807 คำมะยาง 7 หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 366 4 รถไถนาเดินตาม 400,000 400,000
147 46070606 ดอนสวรรค์ 6 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 398 4 จัดซื้อรถไถนาแบบเดินตาม 400,000 400,000
148 46070803 โนนชาด 3 หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 443 4 1. จัดซื้อรถนวดข้าว 230,000 400,000
                  2. จัดซื้อรถอีแต๋น 170,000 
149 46070810 ป่าหญ้าคา 10 หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 177 3 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ 300,000 300,000
150 65010408 ท่าโรง 8 วัดพริก เมือง พิษณุโลก 810 5 โรงสีชุมชน 250,000 250,000
151 65011111 เต็งหนาม 11 หัวรอ เมือง พิษณุโลก 1,782 7 ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มสะอาด 350,000 350,000
152 65011303 บ้านกร่าง 3 บ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก 1,164 6 ขยายประปาหมู่บ้าน 300,000 300,000
153 65011206 บ้านจอมทอง 6 จอมทอง เมือง พิษณุโลก 519 5 1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ 150,000 250,000
                  2. ปลูกมะนาววงบ่อและปลูกผักปลอดสารพิษ 100,000 
154   บ้านเปือยใหญ่ 2 เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น     สนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหม 200,000 200,000
155 71050905 หนองกกหมาก 5 ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี 1224 6 ซื้อรถเกี่ยวข้างแบบอีอุ้ม 300,000 300,000
156 71050903 ดอนขมิ้น 3 ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี 980 5 ซื้อรถเกี่ยวข้างแบบอีอุ้ม 250,000 250,000
157 71050908 ลูกแก 8 ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี 568 5 ธุรกิจชุมชน ป้ายและงานพิมพ์ 500,000 500,000
158 48020301 นางาม 1 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 858 5 ธนาคารโค กระบือ 250,000 250,000
159 48020305 กุตาไก้ 5 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 925 5 ธนาคารโค กระบือ 250,000 250,000
160 18031101 หนองอีเช้ง 1 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 419 4 ซ่อมแซมปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 200,000 200,000
161 18060506 วังเดือนห้า 6 ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 258 4 จัดซื้อรถชักลากพืชผลทางการเกษตร 200,000 200,000
162 18060505 ไพรนกยูง 5 ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 484 4 ซื้อเครื่องตักปุ๋ยอินทรีย์ 200,000 200,000
163 18060503 หนองหอย 3 ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 285 4 ซื้อรถไถเดินตาม 200,000 200,000
164 18060511 หนองกง 11 ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 271 4 ซื้อรถไถนาขนาดเล็ก 200,000 200,000
165 51011608 บ้านหนองหล่ม 8 ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน 533 5 ขยายท่อน้ำเพื่อการเกษตร 251,945 251,945
166 51010908 บ้านเหมืองจี้ใหม่ 8 เหมืองจี้ เมือง ลำพูน 1,008 6 ขยายร้านค้าชุมชนบ้านเมืองจี้ใหม่ 300,000 300,000
167 51011609 บ้านป่าบง 9 ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน 387 4 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 200,000 200,000
168 80140108 คลองพอ 8 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 458 4 ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีต 200,000 200,000
169 80070204 ไร่เนิน 4 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช 1015 6 1. จัดชื้อวัตถุดิบสารเคมีเพื่อผลิตไบโอดีเชล 100,000 300,000
                  2. จัดชื้อเครื่องสกัดน้ำมันปาล์ม 200,000 
170 77010614 ทุ่งบัวทอง 14 บ่อนอก  เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 451 4 ส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านทุ่งบัวทอง 200,000 200,000
171 77010303 ทางหวาย 3 คลองวาฬ  เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 953 5 ส่งเสริมเลี้ยงสุกรเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยและด้วยโอกาส 250,000 250,000
172 77010309 หนองน้ำขาว 9 คลองวาฬ  เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 1148 6 กองทุนข้าวหมู่บ้านหนองน้ำขาว 300,000 300,000
173 77010201 หนองกก 1 เกาะหลัก  เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 614 5 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นกลองยาวบ้านหนองกก 250,000 250,000
174 41110809 แสนอุดม 9 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 934 5 สร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อทำเป็นตลาดนัดและแลกซื้อขายสินค้าด้านการเกษตร 250,000 250,000
175 41110813 ทุ่งกว้างพัฒนา 13 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 899 5 1. ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 250,000 750,000
                  2. ร้านค้าชุมชน 500,000 
176   บ้านปากดงเหนือ 11 โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี        642  5 1. ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ 250,000 500,000
                  2. ขุดเจาะบ่อบาดาล 250,000 
177 41111313 ดอนขี้เหล็กเหนือ 13 นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 649 5 1. ซื้อเครื่องสูบน้ำ 250,000 500,000
                  2. ขุดลอกหนองเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตร 250,000 
178 41111310 โนนสมโภชน์ 10 นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 505 5 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค 250,000 250,000
179 41111304 คำสง่า 4 นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 799 5 1. ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชุมชน 400,000 500,000
                  2. เลี้ยงไก่พื้นเมือง 100,000 
180   ดอนขี้เหล็ก 6 นาคำ บ้านดุง อุดรธานี        741  5 กั้นฝายดินลำห้วย 500,000 500,000
181 41110412 สุขสบาย 12 โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 239 3 1. ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพประจำหมู่บ้าน 150,000 300,000
                  2. ก่อสร้างโรงปุ๋ย 150,000 
182 41110902 นามั่ง 2 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 637 5 แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค 250,000 250,000
183 41110903 ทุ่งใหญ่ 3 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 489 4 1. เลี้ยงกระบือ 200,000 400,000
                  2. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน 200,000 
184   บ้านหนองแวง 5 ก่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี        943  5 ซื้อเครื่องทำอิฐบล็อกและหล่อเสาปูน 500,000 500,000
185 41110906 โพธิ์ชัย 6 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 579 5 1. เจาะบ่อบาดาบเพื่อการเกษตร 100,000 200,000
                  2. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อทอผ้าไหมไว้ขาย 100,000 
186 41110907 โพธิ์ท่าเมือง 7 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 324 4 น้ำประปาชุมชนบ้านโพธิ์ท่าใหม่ 200,000 200,000
187 41110908 เทพเทวี 8 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 894 5 1. ส่งเสริมกลุ่มเย็บผ้า 250,000 500,000
                  2. ส่งเสริมกลุ่มปลาในบ่อซีเมนต์ 250,000 
188 41110501 อ้อมกอ 1 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 806 5 1. โรงตากปุ๋ย 250,000 500,

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm92.75mhz.