หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553
บ่ายวันที่ 26มี.ค.53 เวลาประมาณ 13.00 น. นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553 ณ ห้องศรีโคตรบูร โรงแรมวิวโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ในเขตอำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง รวมจำนวน 84 ราย การฝึกอบรมได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมศึกษาร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมและร่วมพักอาศัยด้วยกัน ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม และได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นผู้บรรยาย และทำการอภิปรายการฝึกอบรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย คำสะอาด เทศบาลเมืองสกลนคร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบของจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ พัฒนาทัศนคติ และแนวคิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละท้องถิ่นต่อไป
ที่มา : โยษิตา ยอดแก้วทะเล ส.ปชส.นครพนม