หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
การเข้าร่วมทำข่าวการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

การเข้าร่วมทำข่าวการประชุมฯ

1. การลงทะเบียนสื่อมวลชนออนไลน์และที่ศูนย์ข่าว

สื่อมวลชนที่ประสงค์เข้าร่วมทำข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 และการประชุม 
สุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ ชะอำ-หัวหิน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.15thaseansummit-th.org ระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2552 สำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมทำข่าวจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ มีดังนี้

1. สื่อมวลชนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 500 กิโลไบต์ (KB) ดังนี้

 • ภาพถ่ายสีความละเอียดอย่างต่ำ 300 dpi
 • บัตรประจำตัวสื่อมวลชนที่ออกโดยต้นสังกัดของสื่อมวลชนหรือกรมประชาสัมพันธ์
 • หนังสือมอบหมายการไปรายงานข่าวถึง “ฝ่ายเลขานุการด้านสื่อมวลชน การประชุม

"สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง" ลงนามโดยบรรณาธิการหรือผู้มีอำนาจของต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนักข่าวออกจดหมายหนึ่งฉบับสำหรับสื่อมวลชนในสังกัดทั้งหมดที่ร่วมรายงานข่าว โดยระบุชื่อและตำแหน่งหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะไปรายงานข่าวระหว่างการประชุมฯ

สำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศจะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำข่าวที่จะใช้ระหว่างประชุมฯ ให้กับฝ่ายเลขานุการด้านสื่อมวลชนในขั้นตอนลงทะเบียนด้วย

2. เมื่อฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนและเอกสารประกอบต่างๆ เสร็จสิ้น จะส่งจดหมายยืนยันการร่วมทำข่าวการประชุมฯ (Accreditation Letter) โดยสื่อมวลชนต่างประเทศที่จะเข้ามาทำข่าวการประชุมฯ จะใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอรับการตรวจลงตราประเภท “Single-entry Media (M)” ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทุกแห่ง

2. การรับบัตรผ่านสำหรับสื่อมวลชน

สื่อมวลชนสามารถนำจดหมายยืนยันให้เข้าร่วมทำข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง มารับบัตรสื่อมวลชนสำหรับการประชุมฯ และ Media Kit ได้ที่สำนักงานเลขานุการด้านสื่อมวลชน ซึ่งตั้งอยู่ที่แอ็ทแบลค (@BLACK) ชั้น 1 โรงแรม Sheraton Hua Hin Resort & Spa, เลขที่1573 ถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-24 ตุลาคม 2552 ระหว่างช่วงเวลาทำการ ดังนี้

วันที่   21
ตุลาคม   2552
เวลา 14.00 - 19.00 น.
วันที่ 22-24
ตุลาคม   2552
เวลา 08.00 - 19.00 น.

* สื่อมวลชนจะต้องยื่นจดหมายยืนยันการร่วมทำข่าวการประชุมฯ (Accreditation Letter) ข้างต้น พร้อมแสดงบัตรประจำตัวสื่อมวลชนที่มีรูปถ่ายเพื่อรับบัตร

3. การลงทะเบียน onsite

สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียน onsite ได้ที่ศูนย์ข่าวการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00-19.00 น. อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนอนุมัติการออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชนจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และโดยที่ Media Kit มีจำนวนจำกัด ฝ่ายเลขานุการด้านสื่อมวลชนฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ Media Kit สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนออนไลน์ก่อน

กลับด้านบน

การเดินทางไปยังชะอำ

สื่อมวลชนสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ด้วยเส้นทาง ดังนี้ 

1. โดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ เลี้ยวซ้ายไปยังเส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปจังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 166 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1543 http://www.exat.co.th

2. รถไฟ

จากกรุงเทพฯ มีบริการรถไฟไปอำเภอชะอำและหัวหินทุกวัน รถไฟออกจากสถานีรถไฟ หัวลำโพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690 หรือ 0 2220 4334, 0 2223 7010, 0 2220 4444, 0 22621 8701หรือที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th/station/bangkok.asp

3. รถโดยสารประจำทาง

มีบริการทั้งรถประจำทางปรับอากาศ และรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2435 1199, 0 2434 7192, 0 2435 5605 หรือรถโดยสารของบริษัทเอกชน ติดต่อที่เพชรบุรีทัวร์ โทร. 0 2435 7408 หรือเว็บไซต์ www.transport.co.th

กลับด้านบน

ที่พักสำหรับสื่อมวลชน

โรงแรมแนะนำสำหรับสื่อมวลชนผู้ร่วมรายงานข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ที่ชะอำ-หัวหิน

ชื่อโรงแรม
จำนวนห้อง
อัตรา
ค่าที่พัก
ระยะห่างจาก
รร.เชอราตัน
(เวลาปกติ)
รหัสจอง
ชื่อผู้ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
1) ธารามันตรา
ชะอำ

225/99 ถ.ร่วมจิต
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
20 ห้อง
2,200 บาท
20 นาที
ASEAN Summit
ฝ่ายสำรองห้องพัก
- เวลา 08.30-17.00 น. 11/66 ถ.เลียบวัง อ.หัวหิน
ติดต่อที่ +66 8 7529 6333
- เวลา 17.00-08.30 น.
ติดต่อที่ +66 32 433999
2) สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
858 ถ.จำนอง-ภูมิเวศ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
50 ห้อง
3,000 บาท
10 นาที
ASEAN Summit
ฝ่ายสำรองห้องพัก
โทร. +66 2 231 2244-8 ต่อ 518
มือถือ +66 8 1655 7321
แฟกซ์ +66 2 231 2249
3) สปริงฟีลด์ บีช รีสอร์ท
825/5  ถ.จำนอง-ภูมิเวศ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
10 ห้อง
2,500 บาท
10 นาที
ASEAN Summit
ฝ่ายสำรองห้องพัก
โทร. +66 2 231 2244-8 ต่อ 518
มือถือ +66 8 1655 7321
แฟกซ์ +66 2 231 2249
4) อิมพีเรียล หัวหิน
11/66 ถ.เลียบวัง
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ห้องมีจำนวนจำกัด
2,500 –
3,200 บาท
15 นาที
ASEAN Summit
ฝ่ายสำรองห้องพัก
โทร. +66 32 520162-6
แฟกซ์ +66 32 520477
อีเมล์
huahin@imperialhotels.com
achawadee@imperialhuahin.com
pallop@imperialhuahin.com
5) บ้านจันทร์ฉาย รีสอร์ท
117/1-18 ถ.เพชรเกษม
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ห้องมีจำนวนจำกัด
1,150 - 1,600 บาท
(ราคาไม่รวม VAT)
20 นาที
ASEAN Summit
ฝ่ายสำรองห้องพัก
โทร. +66 32 511461

กลับด้านบน

การอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวในกำหนดการต่างๆ

สื่อมวลชนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมทำข่าวการประชุมฯ จะต้องเป็นสื่อมวลชนลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวที่ออกให้สำหรับการประชุมครั้งนี้

การจัด Pool ทำข่าวสำหรับสื่อมวลชน

เนื่องด้วยข้อจำกัดของสถานที่ ฝ่ายเลขานุการด้านสื่อมวลชนจำเป็นต้องจำกัดจำนวนสื่อมวลชนในการเข้าทำข่าวและถ่ายภาพในแต่ละกำหนดการของการประชุมฯ โดยสื่อแม่ข่าย (Host Media) ของไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพจะร่วมอยู่ในการทำข่าวและถ่ายภาพในทุกกำหนดการและจะเป็นตัวแทนกระจายภาพถ่ายและภาพข่าวโทรทัศน์ภายหลังแต่ละกำหนดการที่ศูนย์ข่าวและผ่านเว็บไซต์ทางการของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง (15th ASEAN Summit and Related Summits) http://www.15thaseansummit-th.org ในโอกาสแรก

รายชื่อสื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมใน pool จะประกาศที่บอร์ดข้อมูลของศูนย์ข่าวก่อนวันกำหนดการ 1 วัน

สื่อมวลชนสามารถตรวจสอบประเภทและจำนวนสื่อมวลชนที่อนุญาตให้เข้าร่วมทำข่าวที่ตารางกำหนดการสื่อมวลชน โดยสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมใน pool สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้

 1. สื่อมวลชนทางการของประเทศที่เข้าร่วมประชุม: ขอให้แจ้งความจำนงผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสื่อมวลชน (Media Liaison Officer—MLO) ของแต่ละประเทศล่วงหน้า
 2. สื่อมวลชนจากสำนักข่าว wire service ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย: ขอให้ติดต่อกับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มสำนักข่าวเพื่อส่งรายชื่อตัวแทนสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวใน pool ให้แก่ฝ่ายเลขานุการฯ ต่อไป

สื่อมวลชนที่มีชื่อให้เข้าร่วมใน pool จะต้องไปรายงานตัวและรับ "ปลอกแขน" ณ จุดนัดพบตามเวลาที่นัดหมายที่ได้กำหนดดังที่ระบุไว้ในกำหนดการเข้าร่วมทำข่าว ( Media Opportunities Programme)

สื่อมวลชนจะต้องผ่านการตรวจอุปกรณ์ทำข่าวล่วงหน้าตามเวลาที่ประกาศ ณ จุดตรวจอุปกรณ์ที่ศูนย์ข่าว ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

สื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวจะต้องสวม "ปลอกแขน" ให้เห็นเด่นชัดร่วมกับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในทุกกำหนดการที่เข้าร่วม pool โดยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการฯ จะเป็นผู้นำคณะสื่อเข้ารายงานข่าวในทุก pool

พื้นที่เฉพาะสำหรับสื่อจะถูกจัดไว้ให้สำหรับกำหนดการที่ระบุว่าเป็น “Full Coverage” หากระบุเป็นอย่างอื่น สื่อมวลชนจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยเส้นกั้นเชือก และอาจต้องผ่านการตรวจอุปกรณ์ทำข่าวก่อนได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อทำข่าว

การหารือทวิภาคี

สถานที่ทางการสำหรับการหารือทวิภาคีตั้งอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จัดเป็นพื้นที่เขตควบคุม โดยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการฯ จะเป็นผู้นำคณะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าว

พิธีรับและพิธีส่งผู้นำที่ท่าอากาศยาน

เนื่องจากข้อจำกัดของสถานที่ การเข้าทำข่าวพิธีรับ-ส่งผู้นำที่ท่าอากาศยานทั้งที่สุวรรณภูมิและท่าอากาศหัวหินจะจำกัดให้เฉพาะสื่อแม่ข่ายของประเทศเจ้าภาพ (1 ช่างภาพนิ่งและ 1 ช่างภาพเคลื่อนไหว) และพิธีรับ-ส่งผู้แทนจะจำกัดให้เฉพาะทีมสื่อมวลชนทางการผ่ายต่างประเทศ (1 ช่างภาพนิ่งและ 1 ช่างภาพเคลื่อนไหว) ของประเทศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ฝ่ายเลขานุการด้านสื่อมวลชนจะนัดหมายเวลากับทีมสื่อมวลชนทางการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมทำข่าว การเดินทางมาถึงและการเดินทางกลับของผู้นำ สื่อมวลชนทุกคนจำเป็นต้องผ่านการตรวจเครื่องมือและกระเป๋าก่อนจึงได้รับการอนุญาตเข้าสนามบินเพื่อเข้าร่วมทำข่าว

สำหรับสื่อมวลชนอื่นๆ ที่สนใจร่วมทำข่าวการเดินทางถึง-กลับ ของผู้นำ สามารถทำข่าวได้ในบริเวณพ้นเขตควบคุมที่กำหนดไว้ โดยสื่อมวลชนที่สนใจต้องมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของเวลาการเดินทางถึง/เวลาเดินทางกลับ และต้องผ่านการตรวจเครื่องมือทำข่าวก่อนได้รับอนุญาตเข้าสนามบินเพื่อเข้าร่วมทำข่าว ทั้งนี้ ข้อมูลกำหนดการและเวลาเดินทางถึง/เดินทางกลับของผู้นำสามารถดูได้ที่ศูนย์ข่าวฯ

กลับด้านบน

การลงทะเบียนยานพาหนะของสื่อมวลชน

แนวทางปฏิบัติในการขอรับบัตรแสดงสถานะสำหรับยานพาหนะของนักข่าวในการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 15

สถานที่ขอรับบัตร โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน
วัน, เวลา 13-25 ต.ค. 52  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
เอกสารที่ต้องนำมาแสดง (ต้องมาด้วยตนเอง)
 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนรถ (ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถ)
 3. บัตรประจำตัวนักข่าว (ในกรณีที่ไม่มีบัตรของกรมประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ทำบัตรต้องสามารถโทรศัพท์ตรวจสอบกับสำนักงานใหญ่ ที่เป็นต้นสังกัดของท่านได้)

* ถ้าหากเอกสารถูกต้องทั้งหมด และท่านได้รับการยืนยันสถานะโดยต้นสังกัดแล้ว ท่านจะได้รับบัตรแสดงสถานะ สำหรับยานพาหนะในทันที และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ส่วนเทคโนโลยีและการสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติงานมวลชน
พ.ท.ธนาชัย  เอราวัณ
โทร. 086-3782558

กลับด้านบน

การบริการรถรับ-ส่ง สำหรับสื่อมวลชน

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดบริการรถรับ-ส่ง สำหรับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2552 โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังต่อไปนี้

เส้นทางที่ 1 : โรงแรมแนะนำสำหรับสื่อมวลชน <-> ศูนย์ข่าว ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

 • สปริงฟิลด์ แอท ซี
 • สปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท
 • อิมพีเรียล หัวหิน
 • บ้านจันทร์ฉาย
12.00 น. – 22.00 น.
21 ต.ค. 52
ทุก 30 นาที
 
07.00 น. – 10.00 น.
10.00 - 22.30 น.
22-23 ต.ค. 52
ทุก 15 นาที
ทุก 30 นาที
 
06.00 – 10.00 น.
10.00 - 22.30 น.
24 ต.ค. 52
ทุก 15 นาที
ทุก 30 นาที
 
06.30 – 10.00 น.
10.00 – 20.00 น.
25 ต.ค. 52
ทุก 15 นาที
ทุก 30 นาที
 • ธารา มันตรา ชะอำ
12.00 น. – 22.00 น.
21 ต.ค. 52
ทุก 1 ชั่วโมง
 
07.00 – 10.00 น.
10.00 - 22.30 น.
22-23 ต.ค. 52
ทุก 30 นาที
ทุก 1 ชั่วโมง
 
06.00 – 10.00 น.
10.00 - 22.30 น.
24 ต.ค. 52
ทุก 30 นาที
ทุก 1 ชั่วโมง
 
06.30 – 10.00 น.
10.00 – 20.00 น.
25 ต.ค. 52
ทุก 30 นาที
ทุก 1 ชั่วโมง

เส้นทางที่ 2 : ศูนย์ข่าว ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา <-> โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

21 ต.ค. 52
12.15 น.– 21.00 น.
ทุก 15 นาที
22-23 ต.ค. 52
07.15 น. – 21.00 น.
ทุก 15 นาที
24 ต.ค. 52
06.15 น. – 17.00 น.
ทุก 15 นาที
25 ต.ค. 52
06.45 น. – 17.00 น.
ทุก 15 นาที

*** หมายเหตุ : อาจมีการยืดหยุ่นตารางเวลาตามความเหมาะสม ***

กรุณาแสดงบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับการประชุมแก่พนักงานขับรถก่อนใช้บริการ

ที่มา : ผู้สื่อข่าวสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียน ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น