หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
เปิดตัว AICHR เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอาเซี่ยน
เปิดตัว AICHR เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอาเซี่ยน
เมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ผู้นำอาเซี่ยนได้ทำพิธีจัดตั้งคณะกรรมมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซี่ยนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ AICHR (ไอชาร์)อย่างเป็นทางการ โดยมีการประกาศปฎิญญาชะอำ-หัวหิน เนื่องในโอกาสการจัดตั้งคณะกรรมมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซี่ยนว่าด้วย สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ เพื่อย้ำความมุ่งมั่นของรัฐสมาชิกที่จะสนับสนุนการทำงานขององค์กรดังกล่าวและพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซี่ยนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
                ทั้งนี้ประเทศสมาชิกได้จัดตั้งกองทุน มูลค่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ AICHR ในปีแรกและจะมีการบริจาคเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเป็นรายปีพร้อมกับการระดมทุนจากภายนอกและให้คำมั่นที่จะทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นและเป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซี่ยน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ AICHR มีปฎิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆรวมทั้งภาคประชาสังคมต่อไป
                อนึ่ง AICHR ได้จัดตั้งขึ้นตามข้อ 14 ของกฎบัตรอาเซียน และถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซี่ยนที่สร้างประชาคมอาเซี่ยนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยองค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซี่ยนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา   ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในหมู่ประชาชน ให้คำปรึกษาและเสริมสร้างศักยภาพของภาครัฐ การพัฒนาบรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษย์ชนในภูมิภาค การขอรับข้อมูลจากประเทศสมาชิกรวมทั้งการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนทำการศึกษาและทำรายงานประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซี่ยน 
AICH ประกอบด้วยผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศสมาชิกอาเซี่ยน ประเทศละ 1 คน ซึ่งตัวแทนประเทศไทย คือ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 วาระ ทั้งนี้ผู้แทนไทยจะทำหน้าที่ประธาน AICH ไปจนหมดวาระการเป็นประธานอาเซี่ยนของไทยในเดือนธันวาคมศกนี้ และจะมีการประชุม AICH อย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 24 ตุลาคม  ศกนี้ ณ โรงแรมหัวหินแมริออทรีสอร์ทแอนสปาร์ 
                               
                                                                                                สื่อภาคประชาชน
ที่มา : วิทยุเพื่อการเรียนรู้ 91.25