หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
รายชื่อวิทยุชุมชนเครือข่ายสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

รายชื่อวิทยุชุมชนของเครือข่ายสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (ค.อสช.) เครือข่ายวิทยุชุมชน สำนักข่าวทีนิวส์ ศูนย์ปฎิบัติการสารสนเทศเชื่อมโยงองค์กรประชาชน
                              
วิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ
ภาคกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
๑. วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm 92.75 mhz. เลขที่ ๘๙/๔๕ หมู่ ๓ ซอยหมู่บ้านปิ่นทองธานี ถนนบางกรวยไทยน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ – ๔๔๓๒๕๐๐ ผู้ประสานงาน ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น ๐๘๖ – ๙๙๒๕๙๒๖
๒. วิทยุชุมชนชาวนนทบุรี fm 96.25 mhz. เลขที่ ๗๕/๒ หมู่ ๑ ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ถนนท่าน้ำบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ – ๘๘๒๘๕๐๓  ผู้ประสานงาน อ.นิเวศน์ ปัจจุสมัย ๐๘๑ – ๘๘๙๐๕๑๗
๓. วิทยุชุมชนวัฒนธรรมนนทบุรี fm 98.85 mhz. เลขที่ ๑๙๗/๘๖ หมู่ ๒ ซอยศรีพรสวรรค์ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ – ๙๖๙๗๔๙๗ ผู้ประสานงาน
นายดิเรก  อิ่มเอิบ ๐๘๗ – ๔๐๔๓๙๕๘
๔. วิทยุชุมชนบางใหญ่เรดิโอ fm 99.75 mhz. เลขที่ 28/4 หมู่ 11  ซอยวัดพระเงิน ถนนสุพรรณ – ตลิ่งชัน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  หมายเลขโทรศัพท์ 02-9039779 ผู้ประสานงาน นายธวัชชัย ศรีเจริญวงศ์ 086-8144566
๕. วิทยุชุมชนเสียงนี้เพื่อเอดส์ fm 101.25 mhz. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 48/282 ถนนรามคำแหง 104 แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ
๖. วิทยุชุมชนคลองเตย fm 107.50 mhz. 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ
๗. วิทยุชุมชนเสียงกรรมกร fm ที่ทำการสหภาพรถไฟฯ ลาดยาว แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ
๘. วิทยุเพื่อการเรียนรู้ fm 91.25 mhz. มูลนิธิสื่อภาคประชาชน (LDI) ยมราช กรุงเทพฯ ผู้ประสานงาน นายประสาร ประดษฐ์โสภณ ๐๘๙ – ๓๓๙๒๓๗๒
๙. วิทยุชุมชนประชาธิปไตยยาตรา เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน fm 107.90 mhz. สมาคม สxส ผู้ประสานงาน นางธิดารัตน์ ลอยเกตุ 089-4562623
๑๐. จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนหนองแขม เครือข่ายสหพัฒนา กรุงเทพฯ fm 105.85 mhz. ผู้ประสานงาน นางจันทร์ทัย กลิ่นโกศล 084712833                                                                                                                                                          ๑๑. วิทยุชุมชนคนจอมทอง กรุงเทพฯ fm 99.25 mhz. ผู้ประสานงาน นายสุนทร กริชธาแก้วศิร 089-2330082                                                                                                                                                                                ๑๒. วิทยุชุมชนพัฒนาสายไหม กรุงเทพฯ fm 100.75 mhz. นายนภดล เชื้อแก้ว 085-1345777                                          ๑๓. วิทยุชุมชนวัดหัวกระบือ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 92.75 พระครูวิบูล์ พัฒนกิตต์                                                                 ๑๔. วิทยุชุมชนบางคอแหลม กรุงเทพฯ fm 91.25 mhz. นายปรีดา เทพสรวงค์                                                                     ๑๕. วิทยุชุมชนวัดพรหมรังสี ดอนเมือง กรุงเทพฯ fm 107.25 mhz. พระอาจารย์วันชัย ถาวโร                                               ๑๖. วิทยุชุมชนบางบัวทอง ซิตี้เรดิโอ บางบัวทอง นนทบุรี fm 95.75 mhz. นายประเสริฐ ศักดาฤทธิเดช 086-5535539      ๑๗. วิทยุชุมชนประชานิเวศน์ ๓ ZooM radio ท่าทราย เมือง นนทบุรี fm 102.75mhz. อภิวิชญ์ ทิพย์รัตน์ 081-3553290 ๑๘. วิทยุเพื่อวัฒนธรรมวัดบัวขวัญ บางเขน เมือง นนทบุรี fm 90.25 mhz. นายเนรมิต ศรีเมือง 081-7019451                   ๑๙. วิทยุชุมชนสถานีความเป็นไทย ปทุมธานี fm 98.75 mhz. นางอำพัน สิงห์แก้ว 087-7111916                                     ๒๐. วิทยุชุมชนหมู่บ้าน DK  บางบอน กรุงเทพฯ fm 96.75 mhz. นางรัตนา เตวโณทัย 089-2016700                               ๒๑. วิทยุชุมชนคนบางกะปิ กรุงเทพฯ fm 90.75 mhz. okpvk8, -eLbib 089-4969222                                                      ๒๒. วิทยุชุมชนคนบางบอน กรุงเทพฯ fm 90.75 mhz.  นายวัชรพงษ์ สาหลุ่ม 086-7764562                                             ๒๓. วิทยุชุมชนคลื่นสันติสุข หนองจอก กรุงเทพฯ fm 101.25 mhz. ok'rixitmko =^F9 086-7361017                               ๒๔. วิทยุชุมชนบางหลวง กรุงเทพฯ fm  96.25 mhz.นายสิงศักดิ์ ดูการณ์ 087-9132556                                                   ๒๕.วิทยุชุมชนโรงเรียนยุวฑูตศึกษา YES  กรุงเทพฯ fm    นายมาโนช แซ่เลา 089-6960264                                           ๒๖. วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม fm 107.75 mhz. สำนักงานเครือข่ายชุมชน 32/6  หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
         ภาคกลาง
๑. วิทยุชุมชนบ้านไร่ fm 104.25 mhz. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านไร่ หมู่ ๖ ตำบล บ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
๒. วิทยุชุมชนลานสัก fm 105.95 mhz. โรงพยาบาลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๓.วิทยุชุมชนอ่างทอง fm 92.25 mhz. 30 หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
๔.วิทยุชุมชนวัฒนธรรมคลองขนมจีน fm 108.00 mhz. วัดมารวิชัย ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         ๕. วิทยุข่าวสารการจราจร (สจร) สกายเวฟ สระบุรี fm 96.85 mhz.  ว่าที่ ร.ต. กิตติวุฒิ รุ่งเลิศ 089-8083030                        ๖. วิทยุชุมชนคนมวกเหล็ก สระบุรี fm 92.00 mhz. นายเฉลิมวิทย์ เพลิดศิริ 089-8062516                                                    ๗. วิทยุชุมชนhow Radio สระบุรี fm 97.50 mhz. นายธนพภณ ปิ่นชัยโย 085-1733232                                                     ๘. วิทยุชุมชนคนชานเมือง สระบุรี fm 106.50 mhz. นายวัชรพล แก้วดี 081-5095124 , 085-9121771                              ๙. วิทยุชุมชนคนพระพุทธบาท สระบุรี fm 91.25 mhz. กำนันสมจิตร 089-5013696                                                            ๑๐. วิทยุชุมชนคนทับกวาง สระบุรี fm 88.50 mhz. นายณรงค์พล แก้วสาร 087-9187100                                                  ๑๑. วิทยุชุมชนหน้าพระลาน สระบุรี fm 105.10 mhz. นางมะปราง พ่วงพูล 083-4963787                                                  ๑๒. วิทยุชุมชนคนเขาคูบา สระบุรี fm 91.25 mhz. นางเหนียม 086-7914732                                                                    ๑๓. วิทยุวัฒนธรรมชุมชน สิงห์บุรี fm 99.25 mhz. นายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช 081-7453643                                             ๑๔. วิทยุชุมชนคนรักถิ่น หนองแค สระบุรี fm 99.75 mhz. นายณรงค์เวทย์ สงวนพรรค 081-2540779 , 086-3192698         ๑๕. วิทยุชุมชนคน OTOP สระบุรี fm 92.75 mhz. นายสงัด ต้นเกตุแก้ว 089-6114793                                                      ๑๖. วิทยุชุมชนคนโพธิ์งาม  ชัยนาท fm 90.00 mhz. นายกนก เปล่งศรีงาม 081-9355920                                                ๑๗. วิทยุชุมชนคนแพรกศรีราชา fm 104.85 mhz. นายบุญเดี่ยว มูลรัตน์ 086-2113705                                                     ๑๘. วิทยุชุมชนคนตำบลหูช้าง fm 108.00 mhz. นางสาวภัทร์รีนันท์ คล้ายน้อย 083-3117788                                         ๑๙. วิทยุชุมชนสัมพันธ์บ้านบางระจัน สิงห์บุรี fm 93.50 mhz. นายคืนดิน เจริญสอน 087-4472959                                   ๒๐. วิทยุชุมชนเอเซียเรดิโอ fm 88.00 mhz. นายเตชิฒ ด่านพิชิดศึก 089-8890044                                                          ๒๑. วิทยุชุมชนบ้านบางกง(ซูมเอฟเอ็ม) fm 94.75 mhz. นายขวัญชัย เกตุอ่ำ 081-8522092                                              ๒๒. วิทยุชุมชนวิหารแดง (PEAK RADIO) fm 92.25 mhz. นายสายัณห์ เทียนพงศกร 081-3537549                               ๒๓. วิทยุชุมชนวัฒนธรรมคลองขนมจีน fm 108.00 mhz. 081-9026870                                                                             ๒๔. วิทยุชุมชน 45 ซอย 5 fm 106.75 mhz. นางเพ็ญแข แจ้งจิตร์ 036-248256                                                                   ๒๕. วิทยุชุมชน ซำบายเรดิโอ fm 103.75 mhz. นายชัยพร แดงสุข 089-8037066                                                            ๒๖. วิทยุชุมชนเค เค บี สมายเรดิโอ fm 91.25 mhz. นายเหนียม สุทธิยา 086-7914732                                                  ๒๗. วิทยุสกายเวฟ เขาคูบาเขต 2 fm 96.85 mhz. นายวินัย นาคนิขงค์ 089-4099742                                                        ๒๘. วิทยุชุมชนซันนี่เรดิโอ fm 100.85 mhz. นางพรทิพย์ เพ็งอีบ 086-1297578                                                                ๒๙. วิทยุชุมชนตำบลโพงาม fm 94.45 mhz. นางสาวปัตติยา เปล่งศรีงาม 081-9355320                                                  ๓๐. วิทยุชุมชนแซบเรดิโอ fm 98.45 mhz. นางสาวพิมพ์พลอย ใจรักษ์ 087-7070064                                                        ๓๑. วิทยุชุมชนคนภูธร fm 99.75 mhz. นายประทวน เปร่งปรั่ง 089-9808404                                                                    ๓๒. วิทยุกระจายเสียงผึ้งรวง fm 92.25 mhz. นายสมบัติ ท้าวครุฑ 036-392312                                                                ๓๓. วิทยุชุมชนสกายเรดิโอหนองแค พระพุทธบาท สระบุรี fm 90.60 mhz. นายศุภฤกษ์ เรืองไทย 086-7034235             ภาคเหนือ
๑. วิทยุชุมชนไพศาลี fm 107.25 mhz. วัดไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วิทยุชุมชนปากน้ำโพ fm 89.75 mhz. สวนสาธารณะหน้าเทศบาล ถนนมาตุลี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๓. วิทยุชุมชนแม่วงศ์ fm 102.75 mhz. อบต.เขาชนกัน อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
๔. วิทยุชุมชนเขาทอง fm 94.25 mhz. วดเขาทอง หมู่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๕. วิทยุชุมชนคนฮักเมืองแจ่ม fm 101.00 mhz. โรงเรียนแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิทยุชุมชน MAT RADIO fm 99.00 mhz. นายแสงเมือง มังกร 081-7657817
๗. วิทยุชุมชนคนหางดง  fm 90.50 mhz. วัดเดชดำรงค์ หมู่ ๖ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายอินทอง ไชยลังกา 087-1894460
๗. วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน  fm 90.75 mhz. ประปาหมู่บ้านดงดำ  หมู่ ๕ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญจันทร์ จันหม้อ 089-5549816
๘. วิทยุชุมชนอำเภอเวียงแหง fm 89.00 mhz. วัดกองลม หมู่ ๒ ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
๙. วิทยุชุมชนมนต์เสียงธรรม fm 106.25 mhz. วัดบุปผาราม หมู่ ๑๒ ตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๑๐.  วิทยุชุมชนลุ่มน้ำปิง fm 105.25 mhz. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๑๑. วิทยุชุมชนรวมคนรักฝาง  fm 95.50 mhz. หมู่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่                                           ๑๒.   วิทยุชุมชนคลื่นเสียงเด็ก fm 90.00 mhz. ศูนย์ลูกหญิง ตู้ปณ. 19 อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐
๑๓.  วิทยุชุมชนคนแม่ลา fm 95.00 mhz. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๔. วิทยุชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน fm 90.00 mhz. วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๕. วิทยุชุมชนคนขุนยวม fm 98.25 mhz. ๘๐๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๖. วิทยุชุมชนคนเมืองปาย fm 89.70 mhz. วัดหลวง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๗. วิทยุชุมชนคนแม่สะเรียง fm 105.00 mhz. สำนักงานกองงทุนหมู่บ้านในเวียง หมู่ ๒ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๘. วิทยุชุมชนคนนาน้อย fm 91.50 mhz. โรงพยาบาลนาน้อย หมู่ ๖ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
๑๙. วิทยุชุมชนคนรักถิ่น fm 89.75 mhz. ศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน หมู่ ๕  ตำบลบ้านปิ่น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
๒๐. วิทยุชุมชนแจ้ห่ม fm 89.50 mhz. อาคารห้องสมุคประชาชน หมู่ ๑ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายคำ ชัยมงคล 081-8828837
๒๑.    วิทยุชุมชนคนบ้านโฮ่ง fm 89.70 mhz. สำนักปฎิบัติธรรมสโรราราม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน                            ๓๘.  วิทยุชุมชนดอยหลังถ้ำ fm 100.25 mhz. สำนักสงฆ์ดอยหลังถ้ำ หมู่ ๖ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายธนา ยะโสภา 089-4313667
๒๒. วิทยุชุมชนเวียงหนองล่อง fm 91.00 mhz. ที่ทำการกลุ่มเกษตรนาไร่ หมู่ ๖   ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอหนองล่อง จังหวัดลำพูน
๒๓. วิทยุชุมชนคนเมืองหละปูน fm 90.25 mhz. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๖
          ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๒๔. วิทยุชุมชนท่าเสา fm 104.50 mhz. วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๕. วิทยุชุมชนตำบลหนองกุลา fm 106.75 mhz. ๑๑๔/๔ อบต.หนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
๒๖. วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก fm 93.25 mhz.  ๖๐๒/๑๔ – ๑๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางเยาวรัตน์ วงศ์ปริพัฒน์ 083-1662039
๒๗. วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน fm 89.25 mhz. ๒๘๙/๒ หมู่ ๓ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๒๘. วิทยุชุมชนอำเภอไทรงาม fm 89.75 mhz. ๑๕๑ หมู่ ๑ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นางโสภี ขำอิง 081-6757569
๒๙. วิทยุชุมชนบึงสามพัน fm 97.25 mhz. ๓/๑ หมู่ ๒ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.อ.สมบัติ ทิพย์นนท์ 086-6816121
๓๐. วิทยุชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี fm 89.75 mhz. วัดพุเตยประสิทธิ์ หมู่ ๔ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
๓๑. วิทยุชุมชนคนหนองไผ่ fm 94.00 mhz. มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ ๕๕ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่ เภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
๓๒. วิทยุชุมชน สxส fm 93.50 mhz. วัดโนนสวรรค์ หมู ๔ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๓๓. วิทยุชุมชนตำบลบ้านติ้ว fm 107.25 mhz. อบต.บ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๓๔. วิทยุชุมชน เด็ก เยาวชนและครอบครัว fm 105.25 mhz. ๗๔/๑๐ หมู่ ๘ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
๓๕. วิทยุชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย fm 103.75 mhz โรงเรียนเบสิกคอมพิวเตอร์ หมู่ ๔ ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
๓๖. วิทยุชุมชนทุ่งเสลี่ยม fm 89.25 mhz. ๒๔๙/๑ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย นายบุญปลื้ม หาญณรงค์ 089-8273367
๓๗. วิทยุชุมชนวังทรายพูน fm 89.75 mhz. สถานีอนามัยบ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
๓๘. วิทยุชุมชนคนสามง่าม fm 105.25 mhz. สถานีอนามัยเนินบ่อ ต.เนินบ่อ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร                          ๓๙.จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนสันป่าตอง เชียงใหม่ fm 89.00 mhz. นายมนตรี อิ่มเอก 087-1881112                              ๔๐. วิทยุชุมชนคนรักสิ่งแวดล้อม เมือง เชียงใหม่ fm 96.75 mhz. นายธนวัติ โพธิพาณิชย์ 083-2063773                          ๔๑. จุดปฎิบัติการเรียนรู้คนวังหม้อ-ต้นธงชัย ลำปาง fm 94.75 mhz.  นางสุพิน ท้าวนอก 083-3221609                                ๔๒. วิทยุชุมชนวัดศรีบุญเรือง fm 94.50 mhz. ลำปาง นางศรบุตร ใจโต 087-8058752                                                          ๔๓. ศูนย์เรียรู้วิทยุชุมชน อุตรดิตถ์ fm 104.50 mhz. นางพรวจี ปะนะที 089-5642167                                                       ๔๔.ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนคนรักถิ่น พะเยา fm 93.00 mhz. นายสังวร อินต๊ะสาร 081-7063189                                      ๔๕. วิทยุชุมชนองค์กรชุมชนคนเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ fm 94.50 mhz. ดตงสุขสันต์ ภิชัย 081-2834294                            ๔๖. วิทยุชุมชนหล่มสัก เพชรบูรณ์ fm 97.00 mhz. นายกิติ หิรัญรัตน์ 083-0531503                                                           ๔๗. วิทยุชุมชนภาคประชาชน PEOPLE RADIO นครสวรรค์ fm 108.00 mhz. นายกิตติพร ทับทวี 089-6381557           ๔๘. จุดปฎิบัติการวิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด fm 90.50 mhz. นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว 089-9515323    ๔๙. จุดปฎิบัติการวิทยุชุมชนคนเมืองศาสตร์ fm 94.00 mhz. พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจ 086-6592238                                     ๕๐. จุดปฎิบัติการวิทยุชุมชนคนเมืองงาว fm 90.00 mhz. นางสุลีภรณ์ รัชพงค์รักษื 084-7662125                                     ๕๑. จุดปฎิบัติการวิทยุชุมชนคนเมืองปาน(คนแม่ทะ) fm 90.50 mhz. นายประยูรศักดิ์ บัวเทศ 089-8547642                       ๕๒. วิทยุชุมชนแจ้ซ้อน fm 106.00 mhz. นายสมยศ รู้ชัน 081-2876152                                                                            ๕๓. จุดปฎิบัติการวิทยุชุมชนคนห้างฉัตร fm 95.75 mhz. นายบุญเตร เตชะอุ่น 086-9198792                                           ๕๔. ศูนย์ปฎิบัติการวิทยุชุมชนคนแม่เมาะ fm 90.50 mhz. นายชันย์ นุชนิยม 089-4328264                                              ๕๕. จุดปฎิบัติการวิทยุชุมชนคนแม่พริก fm 100.25 mhz. นายภัทรพล ศรีเจริญกูล 081-7834103                                     ๕๖. จุดปฎิบัติการความพร้อมวิทยุลุ่มน้ำวัง fm 94.50 mhz. นายกิติศักดิ์ เกิดเที่ยง 054-291256                                           ๕๗. จุดปฎิบัติการวิทยุชุมชนบ้านสามขา fm 90.50 mhz. จ.ส.อ.ชัย วงค์ตระกูล 081-9532316                                         ๕๘. จุดปฎิบัติการวิทยุชุมชนคนเมืองเสริม fm 89.75 mhz. นางจีรัชญา แก้วปัญญา(นอม) 081-2886197                         ๕๙. วิทยุชุมชนคลองน้ำไหล fm 95.50 mhz. นายวัชระ ประสาทเกศการณ์ 081-8883481                                                     ๖๐. จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนแม่สะเรียง fm 105.50 mhz. นางจำพร อภิวงศ์ 086-1158773                                  ๖๑. วิทยุชุมชนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา fm 88.75 mhz. อ.ทองอินทร์ พรหมจันใจ 081-2882364                                    ๖๒. วิทยุชุมชนคนลุ่มน้ำวาง fm 94.50 mhz. นายนิติพันธ์ พันหนัก 082-1911734                                                               ๖๓. วิทยุชุมชนคนจอมทอง fm 99.25 mhz. นายรุ่งสุริยา เชียงชีวะ 089-5567155                                                             ๖๔. วิทยุชุมชนคนห้วยทราย fm 104.00 mhz. นางสาวอำพร บุญตัน 081-5956782                                                          ๖๕. วิทยุชุมชนคนภูธร fm 91.00 mhz. นายสุเทพ บุญทา 082-4047507                                                                           ๖๖. วิทยุชุมชนครอบครัวอบอุ่น fm 100.25 mhz. นายธำรงพันธ์ ระพีพนธ์ 081-8885993                                                    ๖๗. วิทยุชุมชนสิทธิสตรีเมืองพิจิตร fm 98.50 mhz. นางกาญจน์ศิริ บุญคงดี 081-6055115                                               ๖๘. วิทยุชุมชนคนลานกระบือ fm 100.00 mhz. นายธนพล การะเกษ 085-7281836                                                            ๖๙. วิทยุชุมชนคนบ้านหาดเสือเต้น fm 107.00 mhz. นายเสน่ห์ มีพร้อม 081-9536108                                                       ๗๐. วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก fm 101.25 mhz. นายพัฒนพงศ์ โตอุ่นเพ็ชร 081-9623435                                                    ๗๑. จุดปฎิบัติการวิทยุชุมชนคนหนองบัว fm 96.75 mhz. นางลัดดา รอกแสวง 081-8872012,083-4126295                 ๗๒. จุดปฎิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน ต.พยุหะ นครสวรรค์ fm 89.50 mhz. นางพงษ์พรรณ พรมมา 084-1794091 ๗๓. วิทยุชุมชนคนภูกามยาว fm 91.50 mhz. นางสาวศรีวรรณ ปวงงาม 089-5574555                                                      ๗๔. วิทยุชุมชนฟ้าใหม่ fm 107.00 mhz. นางวิภา ยี่สาคร 086-2125000,056-241256                                                    ภาคใต้
๑. วิทยุชุมชนสินปุน – โคกหาร fm 100.75 mhz. โรงเรียนบ้านควนกลาง ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
๒. วิทยุชุมชนตำบลคลองประสงค์ fm 93.00 mhz. ที่ทำการกลุ่มการเงินขนาดเล็ก ๔๓/๑ หมู่ ๑ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๓. วิทยุชุมชนลานสกา fm 107.85 mhz. หมู่ ๑ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. วิทยุชุมชนคนลาไม fm 105.50 mhz. หน้าโรงเรียนหนองนนทรี ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. วิทยุชุมชนจุดเมืองปัตตานี fm 97.75 mhz. โรงเรียนเทศบาล ๑ ตำบลจะบังตีกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายณรงค์ มะเซ็ง 089-6586285
๖. วิทยุชุมชนตำบลทรายขาว fm 92.50 mhz. กองทุนหมู่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๗. วิทยุชุมชนคนนาเตย fm 106.50 mhz. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
๘. วิทยุชุมชนคนน้ำเค็ม fm 101.25 mhz. ศูนย์ประสานงานชุมชน หมู่ ๒ ตำบลน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๙. วิทยุชุมชนบ้านทับตะวัน fm 104.75 mhz. ศูนย์วัฒนธรรมมอแกน หมู่ ๗ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๑๐. วิทยุชุมชนสวนป่าห้วยพูด fm 105.25 mhz. ๓๐๔ หมู่ ๗ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง นายวิวัฒน์ หนูมาก 084-8593596
๑๑. วิทยุชุมชนคนรักษ์บางแก้ว fm 90.00 mhz. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง นายสมพงษ์ คำอ่ำ 084-1938240
๑๒. วิทยุชุมชนฟ้าใส จังหวัดยะลา fm 100.75 mhz. ศูนย์ฟ้าใส ๑๘๘/๑ ถนนเทศบาล ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๑๓. วิทยุชุมชนอาลาวียะ fm 105.25 mhz. โรงเรียนอาลาวียะ หมู่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๑๔. วิทยุชุมชนคนลายอ fm 105.25 mhz. มัสยิดกลางยะลา ถนนสิโรรส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายหะซัน ภาลวัน 089-4666103
๑๕. วิทยุชุมชนควนเนียง fm 98.25 mhz. อบต.บางเหรียง หมู่ ๘ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
๑๖. วิทยุเสียงกรรมกร fm 102.75 mhz. สหภาพแรงงานรถไฟ ๔/๑ ถนนรถไฟ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑๗ วิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชน fm 101.00 mhz. ที่พักสงฆ์เกาะบก หมู่ ๒ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายสนั่น
๑๘. วิทยุชุมชนคนละงู fm 100.75 mhz. อบต.ละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
๑๙. วิทยุชุมชนสุขภาพละงู fm 107.50 mhz. โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
๒๐. วิทยุชุมชนควนกาหลง fm 105.90 mhz. อบต.ควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
๒๑วิทยุชุมชนเครดิตยูเนียน fm 105.75 mhz. ๑๑๕ หมู่ ๓ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี                       ๒๒. วิทยุชุมชนคลื่นการกุศลสาธารณภัยสมานฉันท์ fm 104.35 mhz. นายดำรง ศิริรัตน์ 087-2664972                               ๒๓. วิทยุชุมชนสมุยเรดิโอ fm 101.75 mhz.  นายสมศํกดิ์ ห้าสิงห์ 081-8942556                                                                  ๒๔. วิทยุชุมชนภาคประชาชนคนสุราษฎร์ fm 94.75 mhz. นายสมชาย สงข์สนธ์ 085-8882760                                        ๒๕. จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเครนิตยูเนียน fm 105.75 mhz. นางลำยอง บุญลพ 081-7871435                               ๒๖. วิทยุท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงนครสุราษฎร์ธานี fm 95.00 mhz. นายประสิทธิ์ วิสโยภาส 081-5378205                          ๒๗. วิทยุชุมชนวิภาวดีซิตี้ เรดิโอ fm 106.00 mhz. นายโกศล มงคลสินธุ์(ปธ) 081-8925838                                             ๒๘. วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา fm 96.25 mhz. พระใบฎีกาพิทยา ฐิติสมฺปนฺโน 084-7156707                                           ๒๙. วิทยุชุมชนดอนสัก fm 104.00 mhz. นายสุเชฐ  ทองโชติ 080-5266221                                                                     ๓๐. วิทยุชุมชนคนสุราษฎร์ธานี fm 99.25 mhz. นางสุวิดา ถุงพลอย 084-2240236                                                             ๓๑. วิทยุชุมชนท่าทองใหม่ fm 107.25 mhz. พระมหาบุญโฮม ไชยาทิฐิ 081-5690309                                                    ๓๒. วิทยุชุมชนคนนิบง fm 107.50 mhz. นายมูฮัดหมัด บินหะยีอาบูบากา 081-9902695           

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm92.75mhz.