หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
รวมพลังปกป้องสถาบันและองค์มนตรี

แถลงการณ์กลุ่มผู้ปกป้องสถาบันฯ และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสุราษำร์ฯ

เรื่อง เรียกร้องให้ร่วมกันรับผิดชอบในการรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

         ด้วยปรากฎเป้นที่ประจักษ์แล้วว่า  นช. ทักษิณ ชิณวัฒ คือแกนนำและผู้บงการ นปช. ตัวจริง ด้วยแกนนำได้ประกาศต่อสาธารณะว่าทำศึดแตกหักกับรัฐบาล จะล้มระบอบอำมาตยาธิปไตย ซึ่งหมายถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประกาศล้างประเทศซึ่งหมายถึงการล้มล้างทุกสถาบันอันเป็นหลักปกครองบ้านเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งได้ทำการปลุกระดมยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนทำผิดกฎหมายหลายประการ เช่นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ  ทำร้ายประชาชน ปิดกั้นการปฎิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี  และบุกปิดล้อมศาลากลางจังหวัดบางจังหวัด ขมขู่คุกคามข้าราชการและประชาชนอันเป็นการกระทำที่ละเมิดรัฐธรรมนูญไม่ใช่การชุมนุมในระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไป ประจักษ์ชัดถึงการดำเนินการเพื่อล้มล้างการปกครองประเทศ    การทำเช่นนี้ได้แสดงให้ประชาชนทั้งแผ่นดินเห็นแล้วว่า การกระทำของ ทักษิณกับพวกเป็นภัยร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปปัตไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  หาใช่เป็นการต่อสู้ทางการเมือง  แต่รัฐบาล กองทัพและ ตำรวจได้เพิกเฉยละเลยไม่ปฎิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และดูแลความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน   กลุ่มผู้ปกป้องสถาบันฯ  และ  พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปปัตไตยสุราษฎร์ฯ  ได้พิจารณาสถานการณ์เห้นว่า จะเกิดความรุนแรงถึงขั้นสงครามกลางเมือง ดังที่แกนนำเสื้อแดงได้ประกาศไว้  อันเป็นอันตรายร้ายแรงของประเทศชาติและสงผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชาติ   ดังนั้นจึงมีมติเรียกร้องให้รัฐบาล  กองทัพ และตำรวจ  รับผิดชอบและปฎิบัติหน้าที่ตามที่ต้องรับผิดชอบ  เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศชาติ กวาดล้างอริราชศัตรูตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และหยุดยั้งการกระทำผิดกฎหมายของ นช. ทักษิณและพวกอย่างเด็ดขาดในทันที  มิฉะนั้น การกระทำดังกล่าว จักนำไปสู่การล้มล้างระบอบการปกครองในเวลานี้  จนถึงการล้มล้างสถาบันหลักอีกหลายสถาบัน ซึ่งไม่แตกต่างจาก แดงคอมมิวนิสต์ ที่ประกาศล้างระบอบการปกครองในอดีต  ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์  ล้มล้างระบบยุติธรรมและศาล   อันตรงกับคำประกาศของแกนนำ  นปช. บนเวทีว่า"จะล้างประเทศใหม่ "   อนึ่งหากรัฐบาล กองทัพ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังเพิกเฉยต่อภัยความมั่นคง  ที่ถึงขั้นล้มล้างระบอบการปกครองเช่นนี้  กลุ่มผู้ปกป้องสถาบันฯ และ พธม สุราษฎร์ฯ จำต้องร้องต่อศาลปกครอง และ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  ตามมาตรา  157 ของ   ประมวลกฎหมายอาญาที่ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อไป   ชาวสุราษฎร์ธานีทุกท่าน    ขอได้โปรดสามัคคีกันร่วมเป็นพลังมวลมหาประชาชน  ที่รักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  ในการพิทักษ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์    และการปกครองในระบอบประชาธิปปัติไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และขอขอบกราบขอบคุณบรรดาข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกท่าน ที่มีสัมผัดตื่นรู้ทางจิตสำนึกในหน้าที่        ขอให้พี่น้องประชาชน จงเตรียมความพร้อมในระดับสูงในการป้องกันตนเองและในการเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับพลังรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป   จึงได้ร่วมกันแถลงการ ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปปัตไตย  และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่เห็นความสำคัญของการนี้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ 1 เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปปัติย์ได้มีมาตรการตามกฎหมายเร่งดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด กับกลุ่มคนที่ออกมาพูดจากล่าวหา ใส่ร้าย ดูหมิ่นสถาบัน  องค์มนตรี เวทีชุมนุมของฝ่ายนักโทษชายทักษิณ  ซึ่งถือเป็นการล่วงละเมิดกระทบกระเทือนระคายเบื้องพระยุคลบาท ที่คนไทยเทิดทูลยิ่งชีวิต

    ข้อ 2 รับบาลต้องเร่งดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับสื่อในการที่ต้องยุติการเผยแพร่ภาพและเสียง ของนักโทษชาย ทักษิณ ชิณวัฒ  ส่งสัญญานออกอากาสพูดจาใส่ร้ายประเทศไทย      ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คน  ซึ่งกระทบต่อสถาบันโดยเร็ว  และรัฐบาล  ต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนำนักโทษชาย ทักษิณ กลับมาสู่กระบวนยุติธรรมให้เร็วที่สุด โดยไม่มีการเจรจาต่อรองกับนักโทษชาย ทักษิณ ชิณวัฒ โดยเด็ดขาด วึ่งจะเป้นการทำร้ายกระบวนการยุติธรมอย่างสิ้นเชิง

     ข้อ 3  รัฐบาลต้องทบทวนการสอบสวน เพื่อหาผู้กระทำผิดกรณีกลุ่มเสื้อแดงชุมนุมก่อความรุนแรง  และทำลายทรัพย์สินของทางราชการ และทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ทหาร

     ข้อ 4  รัฐบาลต้องดำเนินการตามกฎหมาย หยุดยั้งการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง และนำคนกระทำผิดมาลงโทษ

                 เราในนามกลุ่มคนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และองค์มนตรี ร่วมกับ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปปัติไตย สุราฎร์ธานี ได้รวบรวมรายชื่อผุ้ร่วมปกป้องสถาบันจำนวน 20.000 รายชื่อ มายื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อป็นการยืนยันว่าชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกคนล้วนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันองค์มนตรี  ให้คงอยุ่คู่ประเทศไทยต่อไป

ที่มา : บังน้ำแดง ..FM 104.65 MHz ชัยบุรี