หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
วันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 42 ปี ทีมถ่ายทอดเสียงวิทยุชุมชนทั่วประเทศ

รายชื่อทีมถ่ายทอดเสียงวิทยุชุมชนทั่วประเทศ
              โดยสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียน
     วันเสาร์ที่ 6 - 8 สิงหาคม 2552 (วันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 42 ปี)
   โดยกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

 ชื่อ-สกุล  ส.ต.ท.สมชาย  ศรีเย็น   ตำแหน่ง ผู้ประสานงานสื่อภาคประชาชนอาเซียน
 หน่วยงาน สื่อภาคประชาชนอาเซียน โทรศัพท์ 086-9925926 , 02-4432500
 ผ่าน www.bangkok.aorsocho.org www.ldinet.org วิทยุเพื่อการเรียนรู้ fm 91.25 mhz.และเครือข่าย
ยินดีเข้าร่วมงานเสวนา และมีผู้ติดตามจำนวน 5 คน
                         ไม่สามารถเข้าร่วมงานเสวนาได้   แต่ขอมอบหมายผู้แทนจำนวน ...... คน

 ชื่อ-สกุล  นายประสาร  ประดิษฐ์โสภณ   ตำแหน่ง กรรมการเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (ค.อสช.)
 หน่วยงาน เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (ค.อสช.) โทรศัพท์ 086-5719818

 ชื่อ-สกุล  นายพลาชิต  สุจิตโกศล  ตำแหน่ง เลขานุการมูลนิธิสื่อภาคประชาชน
 หน่วยงาน มูลนิธิสื่อภาคประชาชน   โทรศัพท์  089-4511585
 
 ชื่อ-สกุล  นายศุภชัย  ขจรศิริภักดี  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm 92.75 mhz.
 หน่วยงาน จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ โทรศัพท์  089-4530808
 
 ชื่อ-สกุล   นางผุสชา  พุฒซ้อน  ตำแหน่ง ผู้ดำเนินรายการล้อมวงคุย เครือข่ายวิทยุชุมชน 300 สถานีทั่วประเทศ
         ของสำนักข่าวทีนิวส์
 หน่วยงาน ศูนย์ปฎิบัติการสารสนเทศเชื่อมโยงองค์กรประชาชน  โทรศัพท์ 080-6099994

 ชื่อ-สกุล   นางธิดารัตน์  ลอยเกตุ  ตำแหน่ง  กรรมการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
 หน่วยงาน สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ  โทรศัพท์  089-4562623

 กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมมายังสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ทางโทรสาร
      หมายเลข 02-643 5223 ภายในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 ด้วย 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวัชระ แสงศรีศิลป์ และนางสาวพนิตนาฏ โรจนเบญจวงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-643-5000 ต่อ 4443, 4424

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm92.75mhz.