หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ผลการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 28 / ปีงบประมาณ 2552

ผลการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 28 / ปีงบประมาณ 2552 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในลักษณะความผิดต่างๆ กันนั้น ปรากฏผลคดีดังนี้ ความผิดฐานโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษณาขายยาควบคุมพิเศษแก่ประชาชนทั่วไป บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด สถานประกอบการเลขที่ 61 อาคารนิติพลกรุ๊ป แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เนื่องจากได้จัดทำเอกสารแผ่นปลิวและลงข้อความโฆษณาขายยาควบคุมพิเศษ "BOTOX" เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ สถานประกอบการที่เป็นสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551และโฆษณาขายยาดังกล่าวทางเว็บไซต์ www.nitiponclinic.com/index.php?pid=view&sercice_id=12 โดยข้อความที่ใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษณาขายยาควบคุมพิเศษแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายผลคดี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ความผิดฐานโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโฆษณาขายยาโอ้อวดสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด โฆษณาขายยาที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาบำรุงกามและโฆษณาขายยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศห้ามโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวนทอง 99 สถานประกอบการเลขที่ 119/121 ถนนอัมรินทร์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มกราคม2551 ได้ตรวจพบแผ่นปลิวและสติ๊กเกอร์โฆษณาขายยา "ยาริดสีดวงทวาร ทวนทอง 99" "ยารักษาอาการปวดเมื่อย ทวนทอง 99" "ยาขับลมในกระเพาะอาหารทวนทอง 99" "ยาสตรีชนิดเม็ด ทวนทอง99" "ยาประดงชนิดแคปซูล ทวนทอง 99" "โสมแดงเกาหลีชนิดแคปซูล ทวนทอง 99" "ยาสมุนไพรสำหรับดองเหล้า ทวนทอง 99" "ยาระบายชนิดเม็ด ทวนทอง 99" "ยาว่านชักมดลูกผสมไข่มุก ทวนทอง 99" "ยากษัยบำรุงเส้น ทวนทอง 99" โดยภาพและข้อความที่ใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นการโฆษณาขายยาโดยโอ้อวดสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด เป็นการโฆษณาขายยาที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาบำรุงกาม และโฆษณาขายยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศห้ามโฆษณา เช่น โรคเบาหวานผลคดี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ความผิดฐานย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต บริษัท เค-ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานประกอบการเลขที่ 252/130อาคารเมืองไทย-ภัทรคอม-เพล็กซ์บี ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน2551เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสถานประกอบการพบว่าได้ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนโบราณตามที่ระบุในใบอนุญาตจาก เลขที่100/23 อาคารว่องวานิช ชั้น 14 บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ไปยังเลขที่252/130 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์บี ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯซึ่งการย้ายสถานประกอบการดังกล่าวยังมิได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผลคดี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่21 มกราคม 2552 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2552 หมายเหตุ วันที่ส่งข่าว 11 มิ.ย. 52

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm92.75mhz.