หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
เทศบาลตำบลอ่างทอง จัดโครงการสนับสนุนการทำปุ๋ยพืชสดและรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินและลดภาวะโลกร้อน

ที่บริเวณทุ่งนาหมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงนายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร ปลัดจังหวัดพัทลุง และนายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอศรีนครินทร์ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา เพื่อลดภาวะโลกร้อนและทำปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน ตามโครงการสนับสนุนการทำปุ๋ยพืชสดและการณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งเทศบาลตำบลอ่างทอง ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง และอำเภอศรีนครินทร์จัดขึ้นเพื่อ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตและการอนุรักษ์ดินและน้ำสร้างความยั่งยืนทางอาชีพ ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการทำนา

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต จากที่เคยใช้สารเคมีในปริมาณมากในการทำการเกษตร จนทำให้มีต้นทุนสูงและ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งตัวผู้ผลิตและผู้ที่บริโภค มาเป็นการทำการเกษตรแบบชีววิถี คือการนำสารอินทร์มาใช้แทนสารเคมี เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด การไถกลบตอซังข้าว เป็นต้น เพื่อปรับโครงสร้างดินให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

จากข้อมูลการสำรวจพื้นที่การทำการเกษตรของประเทศไทยพบว่า มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑๓๑ ล้านไร่ มีเศษวัสดุจำพวกตอซังข้าว ข้าวโพด และอื่น ๆ ประมาณ ๓๕ ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งในไร่นาเฉลี่ยไร่ละ ๓๐๐ กิโลกรัม ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุอาหารของพืชทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองมากกว่า ๕๐๐ ล้านกิโลกรัมที่เกษตรกรยังไม่มีการจัดการที่ดี มีการเผาทิ้งภายหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีผลทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงไป คือ ดินมีสภาพจับตัวเป็นก้อนแข็ง สูญเสียธาตุอาหารในดิน การปลูกพืชได้ผลผลิตต่ำ และเกิดมลภาวะสูง

ในการส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาทำการเกษตรแบบชีววิถี คือการใช้สารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด จึงเป็นแนวทางการทำการเกษตรที่ยังยืน

สำหรับกิจกรรมของโครงการสนับสนุนการทำปุ๋ยพืชสดและการณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ของเทศบาลตำบลอ่างทอง ประกอบด้วย การไถกลบตอซังข้าวแล้วหว่านเมล็ดปอเทือง ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้ธาตุอาหารสูง การแจกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้เกษตรกรนำไปหว่านในแปลงนาเพื่อทำปุ๋ยพืชสด การแจกพันธุ์ไม้ นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

ที่มา : พัทลุง/ข่าว/ภาพ/เจริญชัย ช่วยชู