หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
กรมส่งเสริมฯพลิกฟื้นรายได้ จัดโครงการรณรงค์หลังน้ำลด ช่วยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน ก.ย. ถึง พ.ย. 2554 ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพื้นที่การเกษตรของประเทศไทย ทั้งพื้นที่ปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ตลอดจนด้านประมง และปศุสัตว์ ทำให้เกษตรกรไม่ได้ผลผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมาตรการที่จะเยียวยาพี่น้องเกษตรกรและพลิกฟื้นที่ดินทำกินทางการเกษตรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเกษตรกรทุกสาขาอาชีพจะได้รับการเยียวยา เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการผลิตได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยทุกราย มีพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว โดยได้จัดทำ "โครงการรณรงค์ฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดปี 2554" ในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์ ขึ้น ที่บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือกำนันทรง จำกัด (ท่าข้าวกำนันทรง) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่การเกษตรให้สามารถกลับมาผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ อาทิ การทำฮอร์โมนใช้ในนาข้าว /,การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์การเกษตรหลังน้ำลด การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การปลูกเห็ดนางฟ้าในโอ่ง การให้บริการเกษตรกรด้านต่างๆ เช่น แจกมอบพันธุ์พืชผัก อาทิ กระเพรา โหระพา มะเขือ มะละกอ / พร้อมทั้งมอบพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร / และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทางการเกษตร ซ่อมแซมซม - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจักรกลการเกษตรฟรี ตัดผม-เสริมสวยฟรี ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี , รักษาโรคสัตว์ ทำหมันสัตว์ฟรี , ตรวจวิเคราะห์ดิน, แจกน้ำหมักชีวภาพและวัสดุปรับปรุงบำรุงดินฟรี , ตรวจสุขภาพเบื้องต้น,ตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายฟรี
ที่มา :