หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
วิทยุชุมชน...ก้าวย่างสู่การกำกับดูแลตนเอง

วิทยุชุมชน...ก้าวย่างสู่การกำกับดูแลตนเอง       


 


 วิทยุชุมชนไทยเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝน(และน้ำท่วม)มายาวนาน     

 

ภายใต้ความคลุมเครือของกลไกทางกฎหมายและการกำกับดูแล...          

กระบวนการออกใบอนุญาตนับจนกระทั่งปัจจุบันกว่า1ปีที่ดำเนินงานมา

ยังไม่มีสถานีใดที่ได้รับใบอนุญาต...       

กลไกการกำกับดูแลจากภาครัฐดูเหมือนว่าจะเป็นอัมพาต

ทำให้ภาคประชาชนลุกขึ้นมาสร้างมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง

เพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกันเองในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

โดยมุ่งเน้นสร้างกลไกระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพดำเนินงานได้จริง

และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่


 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ และศูนย์พหุวัฒนธรรม

กระบวนการในการระดมความคิดเห็นประกอบไปด้วยการนำเสนอที่มาของแนวทางฯ

โดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จากนั้นจึงแบ่งกลุ่ม

ทบทวนสาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกของแต่ละพื้นที่นำกระบวนการ

และสรุปโดยอ.สาโรจน์  แววมณีและอ.ศรินทิพย์ หมั้นทรัพย์จากศูนย์พหุวัฒนธรรมและ

นโยบายศึกษาม.เชียงใหม่

สาระสำคัญประกอบด้วย

- หลักการพื้นฐานของวิทยุชุมชน

- ข้อบังคับตามกฏหมาย

- องค์ประกอบของแนวทางปฏิบัติ

องค์ประกอบของแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมของวิทยุชุมชน

- ความรับผิดชอบ ในการกระจายเสียงต่อชุมชน

- ความหลากหลายของเนื้อหาและเนื้อหาของชุมชน

- การจัดทำรายการและเนื้อหาที่ออกอากาศ

- การสนับสนุนรายการ เงินบริจาค และเงินอุดหนุน

- การมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัคร

- การรับเรื่องราวร้องเรียน

- การทบทวนแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรม

ท่านใดสนใจรายละเอียด

ดาวโหลด แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมของวิทยุชุมชน ได้ที่นี่

ที่มา : วิทยุออนไลน์อาเซียนเรดิโอ fm 90.25 mhz.