หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

     นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ได้เปิดเผยว่า กรมพัฒนาชุมชน ประกาศผลการประกวดหมู่บ้านที่มีผลงานการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข   และมีกิจกรรมพัฒนาดีเด่นระดับจังหวัีด  ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายผู้นำชุมชนดีเด่น ประจำปี 2553 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพ  หมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข  ระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านดุหุน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา  รองชนะเลิศที่ 1 ไดแก่ บ้านจิจกิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ รองชนะเลิศที่ 2 ได้แก่ บ้านควนเลียบ  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด รองชนะเลิศที่ 3 ได้แก่ บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น  ระดับจังหวัด ได้แก่ นายสุคนธ์   บูรณะเจริญวิทย์  ผู้นำอช. ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ และนางศรีพรรณ  ชาตรีวงค์ ผู้นำ อช. ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง    องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น  ระดับจังหวัด ชนะเลิศ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านวังถ้ำ  หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมื่นศรี  อำเภอนาโยง  นำโดยนางสุจินต์ ช่วยเมือง  ศุนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลนาพระ อำเภอเมือง นำโดย นายทวีศักดิ์  สงชู   ตัวแทนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆนั้น ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ บรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ศาลาสวนจิตรลดา  กราุงเทพฯ  พร้อมทั้งทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ด้วย

 

ภาพและข่าวโดย รัตนตรัย  รัตน์จันทร์

ที่มา : สถานีวิทยุชุมชนคนรักษ์ถิ่นตรัง