หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่างประเทศ โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดโครงการเยาวชนนำเที่ยว เพื่อสร้างมัคคุเทศก์ภาษาในการนำเที่ยวท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมโรงแรมลำปำรีสอร์ท ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง นายเจนจิตต์ สุขรุ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนนำเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่างประเทศ โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดขึ้น เพื่อนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้น ม.2/10,ม.3/10 และม.5/10 จำนวน 106 คน เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษฝึกเป็นมัคคุเทศก์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 วัน 1 คืน โดยบูรณาการร่วมกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

                                                นางถนอมจิตร สังข์จรูญ ที่ปรึกษามัคคุเทศก์วัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่น 1 จังหวัดพัทลุง ในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษยุวมัคคุเทศก์ โรงเรียนสตรีพัทลุง กล่าวว่า ล่าสุดวันนี้การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่จังหวัดพัทลุงมีทุนเดิมทางด้านธรรมชาติมากมาย แต่ยังขาดไกด์นำเที่ยวด้านภาษา ดังนั้นโครงการดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่างประเทศ โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานด้านการนำเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงเป็นการแนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

                                                นางถนอมจิตร ยังกล่าวอีกว่า การอบรมโครงการดังกล่าววันแรกจะเป็นทฤษฎี ส่วนวันที่สองจะเป็นภาคปฏิบัติ โดยการแบ่งกลุ่มทำหน้าที่เป็นไกด์ภาษาอังกฤษออกนำเที่ยวหาดแสนสุขลำปำ โบราณสถานวังเก่า-วังใหม่ พิพิธภัณฑ์วัดภูผาภิมุข วัดคูหาสวรรค์สำนักสงฆ์วัดวังเนียง ถ้ำสุมโน และทะเลน้อย ซึ่งผลที่ได้รับนักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในการนำเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ที่มา : พัทลุง/ข่าว/ภาพ/เจริญชัย ช่วยชู