หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
6 หมู่บ้าน/ชุมชนภูเก็ตรับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน-ทุนแรกใช้แก้ปัญหายาเสพติด

หมู่บ้าน/ชุมชน 6 แห่งในจังหวัดภูเก็ตได้รับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชิญผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนแจงขั้นต้อนการดำเนินการ
       
       วันนี้ (24 ก.ย.) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมชี้แจงผู้นำหมู่บ้าน-ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2553 จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับประราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2553 และผู้นำชุมชนที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นปี 2553 เข้าร่วมประชุม
       
       โดย นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา
       
       โดยได้มีการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับพระราชทานเงินกองทุน ไปใช้เป็นทุนแรกเริ่มในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หรือที่เรียกว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นเป็นประจำทุกปี
       
       สำหรับในปี 2553 จังหวัดภูเก็ตได้มีการคัดเลือกหมู่บ้าน-ชุมชน ที่เคยมีปัญหาด้านยาเสพติดและสามารถแก้ไขปัญหาจนอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้แล้ว จำนวน 6 แห่ง เพื่อรับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2553 ตามที่สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนด
       
       ประกอบด้วย บ้านบางชีเหล้า หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมือง บ้านบางลา หมู่ที่ 3 ต.กะรน อ.เมือง บ้านป่าสัก อ.ถลาง หมู่ที่ 4 บ้านลายัน หมู่ที่ 6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง บ้านบางหวาน หมู่ที่ 1 ต.กมลา อ.กะทู้ และชุมชนน้ำตกกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้
       
       รวมทั้งคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เคยได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสามารถดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จนประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนด ให้ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553 จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกมะขาม เทศบาลตำบลป่าตอง อ.กะทู้
       
       อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหกับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2553 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการประชุมแจ้งผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2553 จังหวัดภูเก็ตขึ้นใน
       
       เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การขยายผลเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เอาชนะยาเสพติด ปัญหาสังคมและปัญหาอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ชมรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ที่มา : บรรณาธิการสถานีข่าว 99.75 MHz.