หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ปภ.จังหวัดพัทลุง ฝึกซ้อมแผการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้อาคารสูง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2553 โดยมีนายกฤติพงษ์  คงแข็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมสังเกตการณ์ ด้านการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้อาคารสูง และการอพยพหนีไฟ ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม  เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ซักซ้อมการระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จากอาคารสูงได้อย่างทันท่วงทีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

นายธนกร  ตระบันพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัคคีภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะหากเกิดเพลิงไหม้ในอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง 23 เมตรขึ้นไป และเขตพื้นที่ชุมชนหนาแน่น จะยิ่งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียจากอัคคีภัยได้ คือ การเตรียมความพร้อม ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทักษะและประสบการณ์ด้านการระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย   โดยจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม มีนักเรียนครู อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ติดอยู่ในชั้น 3 ของอาคาร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในอาคาร ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล อีกทั้งทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นในระบบและมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้จะได้ทำการประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ข้อพกพร่องของขั้นตอนการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้อาคารสูง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในแผนการดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

 

 

 

ที่มา : พัทลุง/ข่าว/ภาพ/เจริญชัย ช่วยชู