หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จ.ภูเก็ต คืบหน้า

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตัน หัวที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จ.ภูเก็ต คืบหน้า เริ่มดำเนินการตอกเสาเข็มแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในเดือนธันวาคม 2554

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 กันยายน 2553 นาย ตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โดยมีนาย สาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นาย องอาจ ชนะชาญมงคล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นาย ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาว สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นาย ถาวร จิรพัฒนะโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  และหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต
                โดยนายประชุม สุริยา   หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตัน หัวที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ขณะนี้ทางบริษัทเอกชนกำลังเตรียมการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการปรับพื้นที่ งานตอกเสาเข็ม 1,500 ต้น บนพื้นที่โรงเตาเผาขยะ งานสำรวจ งานรื้อระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว และงานก่อสร้างบ้านพักคนงาน ใช้งบประมาณ 940 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2554

                นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต  โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ทางเข้า-ออก พื้นที่ฝังกลบ โครงการติดตั้งเสาร์ไฟไฮเมท บริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 12 ชุด โครงการก่อสร้างสถานที่ล้างรถ และโครงการจัดซื้อยานพาหนะ และเครื่องฉีดพ่นละอองฝอย
                นายประชุม กล่าวอีกว่า  สำหรับปริมาณขยะในปัจจุบันมี 500 ตันต่อวัน ขณะที่ระบบเตาเผาขยะหัวที่ 1 สามารถรองรับขยะได้ 250 ตันต่อวัน ส่วนขยะที่เหลือเข้ากระบวนการฝังกลบ โดยคาดว่าหัวเตาเผาตัวปัจจุบันมีอายุการใช้งานอีกกว่า 1 ปี ทั้งนี้ได้วางแผนการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะโดยรวม ทั้งระบบฝังกลบขยะ และระบบเตาเผา  ซึ่งจะมีการศึกษาและออกแบบรายละเอียด การปรับปรุง และซ่อมเปลี่ยนเตาเผาขยะชุดเดิม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการผลิตไฟฟ้า
                ด้านนายไพบูลย์ 
อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวเสริมว่า  แนวทางสำคัญ คือ การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคัดแยกขยะ หากอนาคตในท้องถิ่นมีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ก็จะสอดรับกับการกำจัดขยะประเภทอินทรีย์  ช่วยลดภาระการเผาขยะอีกทางหนึ่งด้วย  

ที่มา : บรรณาธิการสถานีข่าว 99.75 MHz.