หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดลำปาง

การทำประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่ต่อยอดโครงการที่ผ่านมา เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้คนในชุมชน

ตามที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้มีการจัดทำประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ สำหรับหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 โดยหมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดลำปาง ได้จัดเวทีประชาคมตามจุดที่นัดหมาย บรรยากาศหลายแห่งคึกคัก มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โดยที่ วัดบ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีประชาชนในหมู่บ้านทุ่งหก มาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นจำนวน 186 คน จากครัวเรือนทั้งหมด265 ครัวเรือน เกินร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือน ในการประชุม มีการเสนอโครงการ 3 กิจกรรม คือ โครงการต่อยอดผลิตน้ำดื่มชุมชน โครงการร้านค้าชุมชน และจัดซื้อรถขยะชุมชน จากมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เกินครึ่งของที่ประชุมเลือกผลิตน้ำดื่มชุมชน ขอรับงบประมาณจำนวน 250,000 บาท โดยประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ ได้ซื้อน้ำดื่มราคาถูกกว่าตลาด มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพ และเงินกำไรเข้าธนาคารหมู่บ้าน
ส่วนที่บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ หมู่ 7 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง การจัดประชาคม มีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมจำนวน 92 คน จากครัวเรือนทั้งหมด 159 ครัวเรือน เกินร้อยละ 50 ตัวแทนประชาชนได้เสนอโครงการต่อยอดร้านค้าชุมชน โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ในวงเงิน 250,000 บาท โดยประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น ซื้อสินค้าราคาถูก มีปันผลให้สมาชิก ประชาชนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ ในการจัดเวทีประชาคมทั้ง 2 แห่ง มีเยาวชนที่อายุตั้งแต่ 15 ปี เข้าร่วมเวทีน้อยข้างน้อย ส่วนใหญ่รับทราบและเห็นด้วยกับโครงการที่ประชาชนส่วนใหญ่นำเสนอ โดย นส.ชมพูนุช กุมารบุตร อายุ 17 เยาวชนในหมู่บ้านทุ่งหก กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เข้ามาร่วมเวทีนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชน ได้เห็นถึงการทำงานของชุมชน และคิดว่าตนจะต้องศึกษาเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ที่มา : 88.50