หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
กึ่งศตวรรษซีเกมส์ ...ครั้งแรกของลาว

กึ่งศตวรรษซีเกมส์

...ครั้งแรกของลาว

คมชัดลึก

กัมพูชา ได้ร่วมก่อตั้งมหกรรมกีฬาของประเทศอาเซียน

: ปี พ..2502 หรือเมื่อ 50 ปีที่แล้ว 6 ชาติ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย ลาว เวียดนาม และ

โดยใช้ชื่อว่า

เซียพเกมส์หรือกีฬาแหลมทองขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ พร้อมทั้งจะช่วย

สนับสนุนความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ใน

บรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAP Games) หรือกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก เป็นแนว12-ธันวาคม พ.. 2502 (..1959) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 527 คน จากไทย พม่า12 ชนิด ประเทศไทยเจ้าภาพ คว้าเจ้าเหรียญทอง ทำ35 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง2 ปี มาจนถึงครั้งที่ 8 เมื่อ พ.. 2518 (.. 1975) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองมีมติ.. 2520 (.. 1977) และในปีเดียวกันนั้นสมาพันธ์ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชีย(Southeast Asian Games Federation หรือ SEAGF) และเรียกการแข่งขันว่า ซีเกมส์

(Southeast Asian Games)

ประเทศบรูไนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 10 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ..2522

ซึ่งอิเหนาเป็นเจ้าภาพ

แข่งขันครั้งแรกในกีฬา

เวียดนามเช่นกัน ทำให้ชาติสมาชิกอาเซียนใน

การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในระยะแรกมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไม่กี่ชาติ ได้แก่ ไทย พม่า

มาเลเซีย จนกระทั่งสิงคโปร์เริ่มเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในครั้งที่

ครั้งที่

เหนือจากการเรียงตามลำดับอักษรของประเทศแล้ว หากประเทศใดที่ยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพมาก่อน แสดงความ

จำนง ต้องการเป็นเจ้าภาพ ก็สามารถเสนอตัวเพื่อรับสิทธิ์นั้นได้ทันที

ประเทศที่เป็นเจ้าภาพกีฬา

ซีเกมส์ครั้งแรก และติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยเข้าซีเกมส์ ครั้งที่ 22 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในปี 2546 ซึ่งเป็นซีเกมส์ครั้งแรกของซีเกมส์มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ชาติจนถึงปัจจุบัน7 ปี พ.. 2516 ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพครั้งแรกใน11 ปี พ..2524 มาจนถึงบรูไน จัดครั้งแรกในครั้งที่ 20 ปี พ..2542 และเวียดนามครั้งที่ 22 ปี 2546 นอกซีเกมส์มากที่สุดได้แก่ ไทย เป็นเจ้าภาพทั้งหมด 6 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ปี พ..2502

ครั้งที่

4 ปี พ..2510 ครั้งที่ 8 ปี พ..2518 ครั้งที่ 13 ปี พ..2528 ครั้งที่ 18 ปี พ..2538 และครั้งที่ 24 ปี 2550

และเป็นชาติแรกที่จัดกีฬา

ไทยครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองมากที่สุดถึง

ซีเกมส์นอกเมืองหลวงใน 2 ครั้งหลังสุดที่ จ.เชียงใหม่ และจ.นครราชสีมา ตามลำดับ10 สมัย รองลงไปคือ อินโดนีเซีย ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง

9

ครั้งที่

ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างในอาเซียน เรื่องของกีฬาได้สะท้อนความเป็นไปได้เป็นอย่างดี กีฬา

สมัย โดยในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศที่เป็นเจ้าภาพมักจะครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย21 เวียดนาม ครั้งที่ 22 ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 23 โดยมีไทยเป็นรองเจ้าเหรียญทองมาตลอดซีเกมส์

ถูกเปรียบเปรยหลายครั้งถึงการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขัน โดยเฉพาะชาติเจ้าภาพ พยายามบรรจุกีฬาที่ตนถนัดเพื่อ

โอกาสในการกวาดเหรียญทองมากๆ แม้ว่ากีฬาเหล่านั้นจะมีชาติที่แข่งขันเพียงไม่กี่ชาติ และแน่นอนว่าไม่ได้บรรจุ

ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หรือเอเชี่ยนเกมส์ ไม่ว่าจะเป็น ปันจักสีลัต จนมาถึงว่ายน้ำตีนกบ หรือเตะลูกขนไก่ข้าม

ตาข่าย ฯลฯ

มาตรฐานการตัดสินชนิดที่ค้านสายตา นักกีฬาไทย หรือชาติอื่นๆ ผลัดกันตกเป็น

เหรียญทองอย่างไม่จบสิ้น จนกระทั่งมีการกระทบกระเทียบว่ากีฬา

คัส

เหยื่อของความบ้าคลั่งซีเกมส์นั้นคือ ซีโกงหรือไม่ก็ ซีเซอร์” (กีฬาสวนสัตว์)

มีบางครั้งที่ผู้นำของบางประเทศ วิพากษ์วิจารณ์กีฬา

ประเทศ จนลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับชาติ

ซีเกมส์ ต่อว่าเจ้าภาพ หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน!!!

เมื่อกาลเวลาผ่านไปจนถึงกึ่งศตวรรษ กีฬา

ศาสตร์จัดมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นครั้งแรก ภาพลักษณ์ของกีฬา

จากเดิม การบรรจุกีฬาชนิดต่างๆ เข้าแข่งขัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคำนึงในเรื่องการสร้างนักกีฬาไปสู่ระดับสากล

เพราะเพียง

ข้ามตาข่าย ชิงชัยเหรียญทองจำนวนมาก

ในขณะที่กีฬาสากลอย่าง บาสเกตบอล ยิมนาสติก ไม่มีแข่งขัน

ซีเกมส์ครบรอบ 50 ปี ในการแข่งขันครั้งที่ 25 ที่ลาวเปิดประวัติซีเกมส์ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป25 กีฬาที่ลาวบรรจุแข่งขันชิงชัย 383 เหรียญทอง นั้น ก็ยังมีกีฬาอย่าง ว่ายน้ำตีนกบ หรือเตะลูกขนไก่!!!

ด้วยข้อจำกัดมากมายของลาว ที่จัดการแข่งขันได้เพียง

25 กีฬา ทุกฝ่ายก็ต้องพยายามผลักดันให้กีฬาซีเกมส์

ครั้งประวัติศาสตร์นี้ผ่านพ้นไปให้ดีที่สุด

เพียงแต่

ตาเป็นอย่างไร

หรือต้องย้อนกลับไปนึกถึงวัตถุประสงค์ในการเริ่มก่อตั้งกีฬากีฬา

50 ปี ไม่ใช่เวลาน้อยๆ แต่นานเพียงพอที่จะทบทวนว่า ชาวอาเซียนได้สร้างกีฬาซีเกมส์ให้มีรูปร่างหน้าซีเกมส์ ครั้งที่ 1 เมื่อ 50 ปีที่แล้ว

1.

ขันระดับที่สูงกว่าอย่างเอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์

กีฬาแหลมทอง ต้องการให้นักกีฬาอาเซียนได้มีเวทีประลองแข่งขันกีฬาเพื่อเตรียมนักกีฬาไปสู่การแข่ง

2.

เฉียงใต้

ผ่านมาแล้ว

สนับสนุนความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ในบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก50 ปีเต็ม กีฬาซีเกมส์ในวันนี้เป็นอย่างไร ชาวอาเซียนสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง

กีฬาเซียพเกมส์

ความคิดของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ ผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อมาก็คือการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยในปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นวันที่

17

มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และลาว จัดกีฬาชิงชัยทั้งหมด

ได้

กีฬาแหลมทองจัดแข่งขันทุกๆ

ให้รับประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นสมาชิก และได้บรรจุเข้าเป็นประเทศสมาชิกแข่งขันอย่างเป็น

ทางการเมื่อ พ

ตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm 92.75 mhz.