หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
"สมาคมอาเซียน กับทิศทางการพัฒนาการศึกษา"

"

ศึกษา

สมาคมอาเซียน กับทิศทางการพัฒนาการ"

By drnakamon

การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอา

เซียน หรือ

The Second ASEAN Socio-Culturalที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่-หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหลาย3 ฉบับ คือ-หัวหิน ว่าด้วย

-

ปัน

Achieve ASEAN Caring and Sharing Community)

-

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทร และแบ่ง(Cha-am Hua Hin Declaration on Strengthening Cooperation on Education toการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-

โดยได้ให้ความเห็นว่าควรมีการดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมากให้มากขึ้น เพื่อช่วยส่ง

เสริมการพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอดีตและ

ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำคัญเช่นกัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก พล

ในการเข้ามาเป็นคนกลางที่จะประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการศึกษา ทั้งนี้

ตั้งเป้าเพื่อพัฒนาการศึกษาไว้รองรับการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่ไปกับการพัฒนา

เศรษฐกิจภาคใต้ของรัฐบาล เซาเทิร์นซีบอร์ด..สุรยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า อยากให้สถาบันการศึกษาสนใจในเรื่องความร่วมมือข้อ6 ปีข้างหน้าในการเปิดประเทศกลุ่มอา..สุรยุทธ์ เน้นว่า ตนเองนั้น ต้องการให้อาจารย์นักศึกษา ให้ความสนใจในเรื่องของ6 ปี จะเกิดความสมบูรณ์ในประชาคมอาเซียนไม่เช่นนั้น..สุรยุทธ์ กล่าวทิ้งท้าย.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวถึงทิศทางการศึกษาที่เน้นท้องถิ่น..นำอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้สร้างเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.จัดตั้งมหาวิทยลัยราชภัฏทุกแห่ง10 ประเทศ ลงนามในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

พล

ตกลงประเทศอาเซียนที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอีก

เซียนตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ ซึ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องเตรียมพร้อมทั้งด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง

ที่สำคัญ นักศึกษามุสลิมจะได้รับโอกาสนี้โดยตรงจากความร่วมมืออาเซียนโดยตรง เนื่อง

จากมีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศกลุ่มอาเซียนภาคใต้ ทั้งมาเลเซีย

อินโดนีเซียและบรูไน

พล

ประชาคมอาเซียนซึ่งอีก

แล้วเราก็จะเป็นปัญหาต่อความร่วมมือประชาคมอาเซียนได้ พล

ขณะที่เลขาธิการอาเซียน ดร

ว่า อยากให้ ม

โดยกล่าวแนะนำว่ามหาวิทยาลัยจะต้องนำจุดเด่นของท้องถิ่นมาเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบันให้ได้

แนวความคิดของเลขาธิการอาเซียนนี้สอดคล้องกับ พรบ

ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดและเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้น และยัง

เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

หลังจากสมาชิกอาเซียนทั้ง

การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี(มอ.ปัตตานี) ก็จับประเด็นนี้เป็นเรื่อง..สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อย่างเต็มที่

Community Council

อำเภอชะอำ

เรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาอา

เซียนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรอบข้อตกลงในกรณีนี้ด้วย

คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้รับรองเอกสารสำคัญ

ปฏิญญาชะอำ

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm 92.75 mhz.