หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ลาวยังขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลาวยังขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในลาวทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี

นี้ จะเห็นได้จากการเพิ่มจำนวนขึ้นของยาบ้า ฝิ่น ผู้ค้า ผู้เสพและโรงงาน

ผลิต ซึ่งทางการที่เกี่ยวข้องของลาวควรจะต้องนำมาตรการและเพิ่มงบ

ประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเพียงการช่วยเหลือของนานาชาติเท่านั้น

จากบทสรุปของเจ้าหน้าที่ ในรายงานประจำปี

2552 เน้นว่า การใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มสูง7 ในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา สมาชิกสภาก็ได้เสนอ

ขึ้น โดยเฉพาะในเขตเวียงจันทน์และตามชายแดนเลียบแม่น้ำโขง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองที่บอกว่าจะต้อง

ปฏิบัติงานและใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการปกป้องและปราบปรามปัญหายาเสพติดให้

หมดไป

เจ้าหน้าที่ลาวท่านนี้ให้การชี้แจงว่าการค้ายาเสพติดในลาวปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น

ขบวนการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีประชาชนตามเขตชายแดนให้ความร่วมมือในการลำเลียง

ขนยาเสพติด เป็นแบบกองทัพมดตลอดเวลา

เมื่อครั้งมีการประชุมสมัยสามัญครั้งที่

ให้ทางรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าว พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณรอบด้าน การร่วม

มือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ที่มา : สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียน