หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ครั้งที่ 12 วันที่ 24 ตุลาคม 2552

การประชุมสุดยอดอาเซียน

+3 ครั้งที่ 12 วันที่ 24 ตุลาคม 2552

การประชุมสุดยอดอาเซียน

+3 (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่12 กำหนดจะมีขึ้นในวันที่

24

และสาธารณรัฐเกาหลีจะร่วมประชุมกับผู้นำประเทศอาเซียน

นายกรัฐมนตรีของไทยเป็นประธาน การประชุมฯ จะแบ่งออกเป็น

การประชุมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน

ในการประชุมเต็มรูปแบบ ผู้นำประเทศอาเซียน

ทิศทางในอนาคตของความร่วมมือในกรอบอาเซียน

อาเซียน

ทางอาหารและพลังงาน สาธารณสุข และการศึกษา โดยการศึกษาจะเป็นประเด็นซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญ

และเป็นหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่

โดยสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการสร้างความพร้อมให้กับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี

ตุลาคม 2555 ที่ชะอำ-หัวหิน ประเทศไทย ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 โดยผู้นำจีน ญี่ปนุ่10 ประเทศ โดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ2 ช่วง คือ การประชุมเต็มรูปแบบและ+3 กำหนดจะหารือเกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือและ+3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือในกรอบ+3 เพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงิน ประเด็นความมั่นคง15 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้2558

โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในเสาหลักด้านสังคม

ที่ประชุมฯ จะให้ความสำคัญกับการหารือเพื่อติดตามผลแถลงข่าวร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน

+3

เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก

Response to the Global Economic and Financial Crisis)

ผู้ประสานงานอาเซียน

ระหว่างวันที่

กองทุนสำรองพหุภาคีภายใต้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่

ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคในกรณีที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากการไหลออกของเงินทุน

และการจัดตั้งกลไกติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และเร่งรัดมาตรการ

ริเริ่มเพื่อพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย

เพื่อการพัฒนาภายในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย

ตะวันออกเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค นอกจากนี้ผู้นำยังมีกำหนดจะรับรองแถลงการณ์ว่าด้วย

ความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาพลังงานชีวภาพในกรอบอาเซียน

ASEAN+3 Cooperation on Food Security and Bio-Energy Development)

การพัฒนาระบบสำรองข้าวฉุกเฉินเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ในประเทศ

ไทยให้เป็นกลไกถาวร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

อนึ่ง ในช่วงการประชุมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ผู้นำทั้ง

แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคและ

ระหว่างประเทศด้วย

(Joint Press Statement on ASEAN+3 Cooperation inซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียนและประเทศ+3 ออกเมื่อวันที่3 มิถุนายน 2552 การติดตามผลการประชุม G20 ที่เมืองพิสต์เบิร์ก24-25 กันยายน 2552 โดยไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในนามประธานอาเซียน การเร่งรัดการจัดตั้ง(Chiang Mai Initiative-CMI) จำนวน 1.2 แสนล้าน(Asian Bond Markets Initiative-ABMI) เพื่อการระดมเงินทุนในภูมิภาค+3 (Statement onโดยให้ความสำคัญกับ13 ประเทศจะมีโอกาส

ที่มา : ผู้สื่อข่าวสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียน ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น