หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
***อุดรธานี***การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552
                เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการบริหารการจัดการแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพของงนักกีฬาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศและสามรถพัฒนาเป็นอาชีพได้ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย มีการติดตามชมและเชียร์กันอย่างมากทุกเพศทุกวันทั่วโลก เป็นกีฬาที่ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพลานมัย ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ด้านการสร้างสัมพันธไมตรีหรือสร้างสื่อมวลชน ด้านเศรษฐกิจหรือเป็นอาชีพ
                                ในนามของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น ผมมีแนวทางการดำเนินเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลให้สอดคล้องกับแผนการกีฬาฟุตบอลของจังหวัด ซึ่งผมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปรึกษา สโมสรฟุตบอลอุดรธานี คือ
1.                พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกีฬาฟุตบอล
-          สร้างเครือข่ายนักกีฬาฟุตบอล ก่อตั้งทีมฟุตบอลเพื่อเป็นทีมตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ
-          จัดประชุมสัมมนาองค์กรเครือข่ายกีฬาฟุตบอลในเขตเทศบาล เช่น องค์กรผู้ตัดสิน องค์กรนักกีฬา เป็นต้น
2.                พัฒนาระบบข้อมูลนักกีฬาฟุตบอล
-          จัดทำข้อมูลและประวัติของนักกีฬาในเขตเทศบาล
-          ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติยศให้นักกีฬาที่สร้างชื่อให้ท้องถิ่น
3.                พัฒนาบุคลากรทางกีฬาฟุตบอล
-          จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาฟุตบอล ก่อตั้งชมรมหรือสโมสร
-          จัดอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
-          พัฒนากลุ่มเครือข่ายและสร้างแฟนคลับกีฬาฟุตบอล
4.                การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
-          โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเพียงพอ
-          โครงการจัดหาลานกีฬาและสร้างศูนย์ฝึกกีฬา
-          จัดทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์กีฬา
5.                การจัดกิจกรรมการแข่งขัน
-          จัดการแข่งขันทั้งประเภททั่วไปและในเขต
-          ส่งเสริมและสนับสนุนทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
6.                สนับสนุนงบประมาณสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นเงินอุดหนุน
7.                จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
 
เป้าหมายในการจัดการแข่งขันครั้งที่ 7
 
                                ครั้งนี้ เป็นการจัดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2553 เทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 7 ” ซึ่งในการแข่งขันตลอด 6 ครั้ง ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากมายที่สามรถพัฒนาตัวเองไปสู่ทีมระดับจังหวัดและสโมสรสำคัญ ๆ ได้ ตลอดจนการให้ความสำคัญของกีฬาจากจังหวัดใกล้เคียง หรือแม้แต่จากประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศลาว ก็ได้ให้ความสนใจและเคยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว และครั้งนี้เราพยายามที่จะยกระดับการแข่งขันให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินการแข่งขัน ด้านการตัดสินของกรรมการตัดสิน และศักยภาพของนักกีฬาเองก็มีขีดความสามรถที่สูงขึ้นตามลำดับ
1.    จำนวนทีม 32 ทีม
2.    ระยะเวลาการรับสมัคร ถึง 24 กันยายน 2552 (ก่อน 16.30 น.)
3.    กำหนดแข่งขัน ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2552 ถึง 21 พฤศจิกายน 2552
( เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์) ณ โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)
4.    จับสลากแบ่งสาย25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เวลา 14.00 น. รับสูจิบัตรการแข่งขัน 29 กันยายน 2552
5.    เงินรางวัลและถ้วยรางวัล
- รางวัลชนะเลิศ                เงินรางวัล   จำนวน 15,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลอันดับ 2                  เงินรางวัล   จำนวน 10,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลอันดับ 3                  เงินรางวัล   จำนวน 8,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลชมเชย                     เงินรางวัล   จำนวน 4,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล
 
                แนวคิดและปรัชญา ของผู้บริหารต่อกีฬา
1.    มีค่านิยมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายว่ามีความสำคัญต่อชีวิตของทุกคนใน
สังคมและชุมชน
2.    การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพของคนมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ดำเนินการเป็นอันดับแรกก่อนการพัฒนาด้านอื่น
3.    การจัดกิจกรรมเพื่อแข่งขันกีฬาเป็นสิ่งสำคัญในการรวมมวลชนการสร้างความสามัคคีสร้างวินัย และสร้างระเบียบ
4.    มุ่งสู่การเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ตนเองและท้องถิ่น
 
 

******************

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น

เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด

เทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 7

.............................

 

                   ด้วย เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่7ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ถึง 21 พฤษจิกายน 2552 (แข่งขันเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด จึงประกาศให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบดังนี้

               

1.    เปิดโครงการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ 27 สิงหาคม 2552

2.    ตั้งแต่บัดนี้  - 24  ก.ย. 52          -รับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน

- ณ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น

3.    วันที่ 25 ก.ย. 52                -ประชุมชี้แจงและจับสลาก เวลา 14 .00 น.

-ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น

4.    วันที่ 28 ก.ย. 52                -รับสูจิบัตรการแข่งขัน

-ณ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น

5.    วันที่   3 ต.ค. 52               -พิธีเปิดและเริ่มการแข่งขัน

-ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)

6.    รับสมัครทีมฟุตบอลประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) จำนวน 32 ทีม

- ค่าสมัคร 1,000 บาท ค่าประกันทีม 700 บาท

7.    รางวัลการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป

- รางวัลชนะเลิศ                 เงินรางวัล   จำนวน 15,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

- รางวัลอันดับ 2                  เงินรางวัล   จำนวน 10,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

- รางวัลอันดับ 3                  เงินรางวัล   จำนวน  8,000  บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

- รางวัลชมเชย                     เงินรางวัล   จำนวน  4,000  บาท    พร้อมถ้วยรางวัล

                ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 7 ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น ภายในระยะเวลาตามกำหนดในข้อ(2)

                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ     วันที่ 13 เดือน กรกรฎาคม  พ.ศ.  2552

(นายสมเพชร  ภักดีวิเศษ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

                               

ที่มา : สถานีวิทยุทีนิวส์ วิทยุประชาชนอุดรธานี FM.93.25 mhz.