หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
รายชื่อกลุ่ม/องค์กร/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 426 รุ่งภรณ์ ทองสอง ออเด้นเฮ้าส์    
 427 นายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี เอดส์ ภาคเหนือ ตอนล่าง รองประธานภาค 0-5834-1971
 428 เรณู คงคำฟู เครือข่ายผู้ใช้แรงงานจังหวัดเชียงใหม่    
 429 นายเรวัต ยามาลี จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนพระประแดง   0-2464-2110
 430 นางสาวฤทัยกานต์ ปาโกวงศ์ ศูนย์มะเร็งจังหวัดลำปาง ผู้ประสานงานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด 054 335262-8, 084 172 8316
 431 นางสาวฤทัยรัตน์ ทองรักษ์ องค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ประสานงาน(เลขาธิการ 07-2076430
 432 นางลดาวัลย์ รวมเมฆ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ประธานชมรม 081-6527999
 433 นางสาวลม้าย มานะการ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดปัตตานี   09-4653770
 434 คุณลลิตา ไตรบุตร ชมรมตะวันใหม่ รพ.สมเด็จเจ้าพระยา    
 435 คุณลักษมี ออสวัสดิ์ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดชัยภูมิ   044-811163,01-9999645
 436 นางลัดดา สำราญ เครือข่ายสมาคมพันธุ์เกษตรเพื่อการพัฒนา กรรมการ/เลขานุการ  
 437 นายเลิศล้ำ ไม้ประดิษฐ์ ศูนย์ประสานงาน เขตทุ่งครุ เขตจอมทอง    
 438 วงศกร บู่สามสาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   0-2883-8174
 439 นายวรพจน์ อ่อนละมูล ชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางปลาม้า ที่ปรึกษา 0-3542-4249
 440 วรรณกนกะ เป๊าะตีแดโอะ กลุ่มลูกเหรียง เครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านเอดส์ภาคใต้    
 441 วรรณนิภา บุญมยา มูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ประเทศไทย) สุรินทร์    
 442 วรรณพร เพชรประดับ ศูนย์ประสานงานสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.พะเยา ผู้ประสานงาน 01-6957143
 443 นางวราภรณ์ อุปสุชิน คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดลำพูน   01-7242855
 444 นายวัชรา ทวีชาติ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนปรางกู่ ผู้ประสานงาน 04-6055872
 445 วัฒนชัย ธรรมยอม มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ    
 446 นางวัณณา ใยบางแก้ว จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนไทโส้ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 042-769138,07-2219885
 447 นายวัด บุตุธรรม ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 0-9621-0782
 448 นายวันชัย แก้ววิมาน ศูนย์ประสานงาน เขตหนองจอก เขตมีนบุรี    
 449 วันนา แสนงาม สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน   0 2719 9169-70
 450 นางวันนุลักษ์ณ วงศ์ขัติ กลุ่มเยาวชนศูนย์รวมน้ำใจ พนักงานฯ
 451 วันวิสา ปลวกแก้ว เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดตราด    
 452 นายวัลลภ จันดาเบ้า เกษตรอินทรีย์อุดรธานี ประธานฯ 09-5749860
 453 วาสนา วาริน กลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ    
 454 นางสาววาสุกาญจน์ ฉิมสุข ศูนย์ประสานงานจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิชุมชน 096437877
 455 รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   0-2218-5181-2
 456 รศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ หน่วยศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    
 457 นายวิชัย พาหุวัฒนกร สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด ประธานกรรมการ 0-1753-7789
 458 นพ.วิเชาว์ กอจรัญจิตต์ < ไม่ระบุชื่อองค์กร >    
 459 นางวิเชียร บัวซ้อน เครือข่ายผู้สูงอายุกาญจนบุรี    
 460 คุณวิญญู สะตะ สมาคมสหพันธ์เกษตรกรเพื่อการพัฒนา    
 461 วิทร เสริมไทสงค์ เครือข่ายผู้สูงอายุ    
 462 นายวินัย กว้างขวาง จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน บ้านจำรุง คณะทำงาน 038-866190
 463 วินัย คำสนิท เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ภาคเหนือล่าง    
 464 นายวินัย รัตนบงกช ศูนย์ประสานงาน จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ 06-1641689
 465 น.ส.วิภา สุนทรทิพย์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี เอดส์ ภาคเหนือ ตอนล่าง เจ้าหน้าที่กิจกรรม 0-9267-7963
 466 นายวิรัตน์ สุนทร จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน อ.วิเชียรบุรี ประธานกรรมการ 09-7970893
 467 วิรุณศิริ อารยวงศ์ เครือข่ายเยาวชน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   02 590 1534
 468 ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เลขาธิการ 02-3004543
 469 ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ เครือข่ายผู้สูงอายุชัยนาท   02-3004543
 470 นายวิเศษ ยาคล้าย คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดพิษณุโลก   01-4744644
 471 นายวิษณุ ยอดสุวรรณ จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนคนเมืองตาก ผู้ประสานงานจุดวิทยุชุมชน 09-5640718
 472 นายวิษณุ อุ่นอาภรณ์ สมัชชาเด็กและเยาวชน / สมุทรปราการ   09-0893255
 473 นายวีระ เนริกุล (วี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี ผู้ประสานงาน 089-834-2842
 474 นายวีระชัย นกสมุทร วิทยุชุมชนเขตบางขุนเทียน ผู้ประสานงาน 0-2897-1916
 475 นายวีระพล เจริญธรรม ศูนย์ประสานงาน จังหวัดเลย ผู้ประสานงาน 08-79-51-46-92
476 นายวีระพล เจริญธรรม เครือข่ายขยายผลหลักประกันสุขภาพจังหวัดเลย   08-79-51-46-92
 477 นายวีระพล สุดตรง คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดบุรีรัมย์   01-5441557
 478 นายวุฒิชัย ศรีพระจันทร์ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดนครราชสีมา   01-59-3427
 479 นต.แว่นทิพย์ สำราญใจ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ผู้ประสานงานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด 0 2534 7489
 480 แววดาว เขียวเกษม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ   0 9771 3656
 481 คุณศรัญญา โพธิเรือง จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนลานสัก เหรัญญิก 07-1992403
 482 คุณศรัญญา โพธิ์เรือง คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดอุทัยธานี   0-71992403
 483 ศรินยา สิงห์ทองวรรณ มูลนิธิพัฒนาเยาวชน    
 484 คุณศรีกมลฉัตร์ ศิริอัฐเศรษฐ์ เครือข่ายผู้สูงอายุปทุมธานี    
 485 ศรีนวล ปัเคเต เครือข่ายชุมชนแออัดพระราม 3    
 486 นายศรีสะเกษ สมาน ศูนย์ประสานงานจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงาน 0896334051
 487 น.ส.ศศิ วณิชยาธิคุณ เครือข่ายเศรษฐกิจโซนบูรพา/กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ม.ซื่อตรง บัญชี 02-9721065
 488 นางศสิธร กาญจนทิต เครือข่ายเศรษฐกิจโซนบูรพา/กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ม.ซื่อตรง ประธานกลุ่ม 06-3189778
 489 ศักดิ์ เพชรสุข สภาลานวัด ตะโหมด    
 490 นายศักดิ์ณรงค์ วงษ์สุพรรณ์ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลวังทราย สอ.บ้านหนองยาง   056-606-019
 491 น.ส.ศาตญาพร ดวงใบ ศูนย์ประสานงาน จังหวัด ลำพูน ผู้ประสานงาน 04-0039728
 492 น.สศิราณี ชูช่วย ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน เลขาฯ 07-2858340
 493 นายศิริ เลิศเวช เครือข่ายผู้สูงอายุประจวบคิรีขันธ์    
 494 นางศิริณี เดอซิลวา เครือข่ายผู้รับบริการรักษาโรคหัวใจ ผู้ช่วยเลขา 0863325694
 495 นางศิริณี เดอซิลวา เครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ   0863325694
 496 นายศิริพงษ์ ยศพิมพ์ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดเลย   07-9496397,0-98634635
 497 นางศิริรัตน์  เลิศพุฒิภักดี สถาบันโรคทรวงอก หัวหน้ากลุ่มผู้ป่วยนอก  
 498 นางศิริรัตน์  เลิศพุฒิภักดี องค์การหมอไร้พรมแดน เบลเยี่ยม    
 499 นางศิริลักษณ์ สุริยะบรรเทิง สนง.ศูนย์หัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้จัดการ Cethlat Invedsive 024197000 ต่อ 6023-4
 500 พญ.ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎิ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธา
501 พญ.ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎิ์ องค์การแชร์   02-5902366-7
 502 นายศึกษา พลศรี จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนวัดหนองหลัก เลขานุการ 08-9583-8696
 503 นายศุภชีพ ดิษเทศ มูลนิธิคนพิการไทย   02-5820897
 504 นางศุภนิดา ยิ้มละม้าย วิทยุชุมชนเขตบางขุนเทียน ผู้ประสานงาน 08-9063-8201 ,0-2897-0802
 505 นางศุภมาส รุกขชาติ ศูนย์ประสานงาน เขตบางซื่อ เขตพญาไท เหรัญญิก ,ประธาน 09-4096330
 506 นางศุภมาส รุกขชาติ ศูนย์ประสานงาน เขตดุสิต เขตราชเทวี    
 507 นายเศรษฐศักดิ์ บุญมา ชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานขมรม  
 508 นายสงวน สนสมบัติ ศูนย์ประสานงาน จังหวัดอุดรธานี    
 509 นายสงัด จิตสุวรรณ ชมรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชนจอมบึง ประธานชมรม 0-1941-4654
 510 นายสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดสระแก้ว   0-99397856
 511 สมคิด ด้วงเงิน เครือข่ายผู้ใช้แรงงานกรุงเทพฯ    
 512 นายสมคิด ศรีมูล จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนสันป่าเมา   053-671-325
 513 นายสมจิตร สวยดี ชมรมผู้สูงลูกจ้างประจำอายุกรุงเทพมหานคร รองประธาน 0-2871-1060
 514 นางสมจิตร หอมไชยแก้ว กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลน้ำขาว รองประธาน 0-5437-3636
 515 รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ เครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติ   08-1636-7438
 516 นายสมชาติ ละทอ เครือข่ายชนเผ่าคะฉิ่น    
 517 นายสมชาย บุญให้ บมจ    
 518 นายสมชาย บุญให้ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน บ้านจำรุง คณะทำงาน  
 519 นายสมชาย บุญให้ test111    
 520 นายสมชาย มานะสุบิน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนบางคอแหลม    
 521 นายสมบัติ ไตรยวงศ์ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนสถานีวิทยุ ตำบลบ้าน สารวัตรกำนันต.บ้านเป้า 09-0806789
 522 นายสมบูรณ์ รัตน์พิทักษ์ เครือข่ายผู้สูงอายุราชบุรี    
 523 นายสมประสงค์ นาคดี เครือข่ายเยาวชนป่าละอู   09-5393422
 524 น.ส.สมปฤดี คลาดนาน ศูนย์ประสานงาน จังหวัดตรัง    
 525 นายสมพงษ์ อ่อนละมัย เครือข่ายผู้สูงอายุลพบุรี
 526 นายสมพงษ์ รักโคตร ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ประธานศูนย์  
 527 นายสมพร กาญจนคีรี เครือข่ายผู้สูงอายุจันทบุรี    
 528 นางสมยงค์ เตวะนะ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนเมืองแสน เหรัญญิก 0-7231-9788
 529 สมยศ พุ่มยาง กลุ่มคนไร้บ้าน    
 530 นายสมยศ สิงหการ ศูนย์ประสานงานจังหวัดพังงา ผู้ประสานงานองค์กร 09-1963632
 531 ว่าที่ รอ.สมยศ หวังเจริญ เครือข่ายผู้สูงอายุประจวบคิรีขันธ์    
 532 ร.ต.สมวงศ์ สุขภิรมย์ เครือข่ายผู้สูงอายุสระบุรี    
 533 นายสมศักดิ์ มุกทอง เครือข่ายผู้สูงอายุสิงห์บุรี    
 534 นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล คณะทำงานพัฒนาศักยภาพจังหวัดพิจิตร   056-611288
 535 สมัชชา สัมพันธโน สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม    
 536 นายสมัย เชื้ออินทร์ < ไม่ระบุชื่อองค์กร > เลขานุการ 0-7906-6930
 537 พ.ต.สมาน คัชชา ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชนวัดป่าทรงคุณ    
 538 สรชน วังฐาน เครือข่ายผู้ติดเชื้อจ.เชียงราย    
 539 สรชน วังฐาน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ภาคเหนือบน    
 540 สรัสวดี สุรสวัสดิ์ ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ประสานงานชมรมฯ 0-2664-0078
 541 นายสวง เอี่ยม เครือข่ายผู้สูงอายุนครสวรรค์    
 542 นายส่วย ละปาน ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm92.75mhz.