หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ปราโมทย์ ฝ่ายอุปการะ นั่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

       วันนี้ (6 มี.ค.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 1/2552 เพื่อเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และกรรมการอื่นๆ ที่จำเป็นของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ส่วนรองประธานคนที่ 1 ได้แก่ นายสุนทร จันทร์รังสี หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน และรองประธานคนที่ 2 ได้แก่ นายสัก กอแสงเรือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยมี นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นเลขาธิการ นายจิระพงค์ เต็มเปี่ยม หนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นรองเลขาธิการ ส่วนเหรัญญิกได้แก่ นางสาวเจียมจิตต์ แซ่อึ่ง หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เลือกประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ นายสัก กอแสงเรือง เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รศ.จุมพล รอดคำดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ นายสมาน สุดโต เครือบางกอกโพสต์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์ เครือมติชน เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ นางยุวดี ธัญญศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามความเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน และนายสุนทร จันทร์รังสี หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน เป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม

         ภายหลังการประชุมได้มีพิธีส่งมอบงาน โดยนายวีระ ประทีปชัยกูร รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 5 ได้ส่งมอบงานให้กับ นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการ-หนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนใหม่ กล่าวว่า แม้จะเป็นกรรมการใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แต่ที่ผ่านมาเคยทำงานร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย การมารับตำแหน่งครั้งนี้ทราบว่าสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีภาระหน้าที่ที่อาจกระทบกับคนหนังสือพิมพ์ด้วยกันเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันได้ แต่เห็นว่า ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งคณะกรรมการครั้งนี้มาจากหลากหลายองค์กร จึงเชื่อมั่นว่าสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จะทำงานไปได้ด้วยดี

         นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6 ปัจจุบันอายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สำหรับรายชื่อกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมัยที่ 6 ทั้ง 21 คนประกอบด้วย กรรมการประเภทที่ 1 (เจ้าของ ผู้บริหารหรือผู้แทน) ได้แก่ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ จากเครือมติชน,นายสุนทร จันทร์รังสี จากหนังสือพิมพ์โคราชรายวัน,นายบรรหาร บุญเขต จากหนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์, นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และนายสมนึก กยาวัฒนกิจ จากหนังสือพิมพ์ตงฮั้ว

          กรรมการประเภทที่ 2 (บรรณาธิการ หรือตัวแทนผู้มีอำนาจจากกองบรรณาธิการ) ได้แก่ นายสมาน สุดโต จากเครือบางกอกโพสต์,นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล จากเครือเนชั่น ,นางสาวเจียมจิตต์ แซ่อึ่ง จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ,นายจิระพงค์ เต็มเปี่ยม จากหนังสือพิมพ์แนวหน้าและนายพรชัย ปุณณ-วัฒนาพร จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

        กรรมการประเภทที่ 3 (ผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์) ได้แก่ นายธีรวัฒน์ ธรรมสกุล จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง,นายสวิชย์ บำรุงสุข จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ,นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ จากเครือสยามสปอร์ตฯ และนายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงส์ จากหนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดตราด

         สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 7 คน ที่ได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการทั้ง 3 ประเภท ได้แก่นางยุวดี ธัญญสิริ, นายทองใบ ทองเปาด์,นายสัก กอแสงเรือง,รศ.จุมพล รอดคำดี,นายวิทิต ลีนุตพงษ์,ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และนางสาวสารี อ๋องสมหวัง

ที่มา : ปธ.อนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์